URM konsulinės misijos Venesueloje, kuri vyko praėjusių metų lapkritį, metu buvo nustatyta, jog maždaug 50 šalyje gyvenančių lietuvių matytų poreikį ir svarstytų galimybę persikelti į Lietuvą, jeigu tam būtų sudarytos tinkamos sąlygos – skirta valstybės parama perkėlimo bei integracijos procesams įgyvendinti.

Šiam perkėlimui reikalingas finansavimas 2019 m. būtų skiriamas iš Vyriausybės rezervo fondo, o vėlesniu laikotarpiu numatomas atitinkamų atsakingų institucijų asignavimuose. Tikėtina, kad pirmajame etape iš Venesuelos bus perkelta 10 asmenų, jų perkėlimo kaštai 2019-2020 m., preliminariu vertinimu, sudarys apie 130 tūkst. eurų. Prašymai dėl perkeliamo asmens statuso bus priimami iki 2020 metų spalio.

Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis, Venesueloje gyvena 187 Lietuvos piliečiai. Lietuvių bendruomenė Venesueloje vienija apie 400 lietuvių kilmės asmenų. Manoma, kad Venesueloje gyvena apie 1 000 Lietuvos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų.

Politinė ir ekonominė suirutė Venesueloje toliau gilėja. Venesueliečiams trūksta maisto produktų, medikamentų ir kasdienio poreikio prekių. 82 proc. šalies gyventojų neturi geriamojo vandens, 95 proc. šiuo metu yra žemiau skurdo ribos, be to, didelę grėsmę kelia siautėjančios kriminalinės gaujos. Manoma, kad iki 2019 m. pabaigos iš šalies bus išvykę apie 5 mln. gyventojų.