Pasak šalies vadovo, mokytojo vaidmuo čia vienas svarbiausių: jis gali padėti tiek mažam vaikui, tiek paaugliui, tiek beveik subrendusiam jaunam žmogui atverti duris į pasaulį, pažvelgti į jį atviru ir drąsiu žvilgsniu.

„Mokytojų profesija yra prestižinė, jie yra mūsų švietimo sistemos centras. Valdžios atstovų priedermė yra užtikrinti, kad mokytojai jaustųsi orūs, stiprūs, negalvotų vien tik apie pareigas, bet ir žinotų, kad turi tam tikras teises. Svarbu, kad mokytojai galėtų skirti visa tai, ką jie turi brangiausio, žmogui, žengiančiam savarankišku žingsniu į pasaulį,“ – Simono Daukanto aikštėje vykusiame mokslo metų pradžiai ir Laisvės dienai skirtame koncerte „Beauštanti aušrelė“ sakė prezidentas.

Koncerto organizatoriams, atlikėjams ir dalyviams šalies vadovas palinkėjo gražios šventės, neprarasti įgimto žinių troškimo ir branginti kiekvieną galimybę mokytis ir išmokti.

Prezidentas G. Nausėda yra šio koncerto globėjas.