UAB „JCDecaux Lietuva“ Rinkodaras vadovas Vadimas Komarskis atsiųstame atsakyme rašė, kad įmonė sulaukė net trijų skirtingų prašymų iškabinti J.Noreikos-Generoli Vėtros portretus savo lauko reklamos plotuose. Tačiau, anot V.Komarskio, nei vienas iš užsakovų apie plakato turinį neužsiminė.

„Taigi, konkretūs norimi paskelbti vaizdai ir tekstai UAB „JCDecaux Lietuva“ darbuotojams buvo pateikti paskutinėmis akimirkomis“, – rašoma atsakyme.

„Derinant pirmąjį užsakymą UAB „JCDecaux Lietuva“ maketo turinys nebuvo žinomas. Mūsų atstovui pakartotinai pasiteiravus užsakovo apie tai, kas vis dėlto bus reklamuojama, užsakovas nurodė, kad niekas nebus reklamuojama – bus išreikšta asmeninė nuomonė. Kaip paaiškėjo pagaliau sulaukus užsakovo parengto maketo, jame buvo pateikiamas tiesiog J. Noreikos-Generolo Vėtros atvaizdas su tekstu, be kita ko, naudojamos frazės – „sušaudytas MGB rūsiuose“, „Nukabintas Vilniuje“. Šis maketas neturėjo jokių politinės reklamos požymių, jį teikė tiesiog privatus asmuo“, – rašoma V.Komarskio atsakyme.

Kai minėtas tekstas sukėlė abejonių, pagal „nusistovėjusią vidinę įmonės praktiką“, ji buvo perduota svarstyti teisininkams.

„Užsakovas nedelsiant buvo informuotas, jog laukiama teisininkų vertinimo, konsultuojamasi su atsakingomis priežiūros institucijomis, ir be jų išvadų užsakymo priimti negalime. Užsakovas nurodė, jog tolimesnį komunikavimą vykdys taip pat per teisininkus“, – rašė V.Komarskis.

Jis teigė, kad teisininkai įvertinę situaciją rekomendavo šio sandorio nesudaryti.

Būtent toks plakato turinys buvo siūlytas net tris kartus – pirmą kartą kaip įmonės „asmeninė nuomonė“, paskui fizinis asmuo, o galiausiai – vienas iš kandidatų į Seimą Žirmūnų vienmandatėje apygardoje.

„Komunikuodamas dėl tokios jau anksčiau prasidėjusios savo reklaminės kampanijos, kandidatas tiesiog užsiminė, jog nori padidinti reklamos vietų skaičių, vėlgi, visiškai neužsimenant apie tai, kas bus vaizduojama tose naujose jo reklamose. Vėliau gavome kandidato vardu siunčiamą reklamos maketą – tą patį identišką plakatą, kurį mums jau teikė privatūs asmenys, su J. Noreikos-Generolo Vėtros atvaizdu bei tekstu, tačiau šį kartą dar papildytą ir politinei reklamai privaloma informaciją (smulkiu šriftu nurodant kandidato vardą, pavardę bei rinkimų šūkį). Atsižvelgdami į pateiktos informacijos pobūdį, kreipėmės į Vyriausiąją rinkimų komisiją su prašymu išaiškinti, ar ši reklama gali būti traktuojama kaip politinė kandidato į Lietuvos Respublikos Seimą reklama“, – rašoma atsakyme DELFI.

„Skelbdami informaciją išorinės reklamos sklaidos priemonėmis, visuomet siekiame užtikrinti jos atitiktį teisės aktų reikalavimams. Esant poreikiui, dėl informacijos vertinimo kreipiamės į teisininkus ir (ar) valstybės institucijas. Taip darėme ir šiuo atveju, ypač atsižvelgdami į tai, kad užsakovai, be jokio perspėjimo, keitė reklamos maketus net tris kartus. Be to, keitėsi ir pats užsakovas, kurio iniciatyva tokia informacija turi būti skelbiama“, – rašoma tekste.

V.Komarskis savo atsakyme taip pat užsiminė ir apie juntamą spaudimą iš užsakovų.

„Šį kartą jautėme didelį spaudimą paviešinti užsakovų parengtą maketą kaip įmanoma greičiau ir tai, mums, pagal aukštus standartus veikiančiai tarptautinei įmonei, nėra priimtina. Šiuo atveju daroma žala ir UAB „JCDecaux Lietuva“ vardui bei dalykinei reputacijai, nes mes nepagrįstai kaltinami tariama diskriminacija, kandidato teisės skleisti politinę reklamą pažeidimu bei įvardijami kaip „monopolininkai“, nors nei vienas iš šių teiginių nėra pagrįstas jokiais objektyviais faktais“, – teigiama tekste.