„Lietuvą ir Slovakiją sieja panaši istorinė patirtis, mūsų interesai ir nuomonė dėl daugelio Europos politikos ir ekonomikos klausimų paprastai sutampa. Esu įsitikinęs, kad būtų abipusiškai naudinga ir toliau stiprinti mūsų glaudų bendradarbiavimą“, – rašoma sveikinime, kurį cituoja Prezidento komunikacijos grupė.

Slovakijai ir jos piliečiams prezidentas palinkėjo daug sėkmės, vienybės ir klestėjimo.