Į dienos šviesą pateko valdininko praeitis

„Žurnalistai susipažino su VSD raštu, kuriame teigiama, kad VSD prieštarauja, jog A. Kairiui būtų išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai”.

A. Kairio tikrinimo metu VSD nustatė Įstatymo 17 str. 2 d. 11 ir 20 p. nurodytus pagrindus, dėl kurių leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija neišduodamas. Įstatymo 17 str. 2 d. 11 ir 20 p. nurodyta, kad asmuo nėra patikimas ir lojalus Lietuvos valstybei ir leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija tokiam asmeniui neišduodamas, jeigu asmuo nuslėpė ar per pastaruosius 5 metus yra nuslėpęs arba jį tikrinančioms institucijoms pateikęs melagingus biografijos faktus arba kitus duomenis apie save, savo ryšius, turinčius įtakos sprendimo dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo priėmimui, tikrinimo metu nustatomos ar per pastaruosius 3 metus buvo nustatytos asmens savybės, kita veikla ar ryšiai, ar kitos su asmeniu susijusios aplinkybės ar faktai, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui”, - teigiama VSD rašte.

Tačiau kur kas įdomiau, dėl kokių priežasčių VSD prieštarauja, kad V. Kairys galėtų dirbti su slapta informacija. Ir čia tenka sugrįžti į laikus, kai A. Kairys dirbo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento viršininku. Reorganizavus regioninius aplinkos apsaugos departamentus, jie buvo sujungti į vieną įstaigą – Aplinkos apsaugos departamentą. Tuomet direktoriumi tapo Vaidas Laukys, o pavaduotoju – A. Kairys.

Žalos aplinkai suma buvo derinama su koncernu

A. Kairiui vadovaujant Klaipėdos regiono aplinkosaugininkams, Šyšos upėje, Šilutėje, iš koncerno „MG Baltic” valdomos etanolio gamyklos AB „Biofuture” išsiliejo neišvalytos nuotekos.

Teikdamas VSD paaiškinimus apie 2009 m., 2010 m. avarijas Šyšos upėje, A. Kairys teigė, kad iki šiol mano, jog kalčiausi šioje situacijoje buvo „Šilutės vandenys”, nors teismas to ir nenustatė. Gamtai padaryta žala buvo skaičiuojama pagal skirtingas metodikas, todėl sumos buvo gaunamos skirtingos (2,5 mln. ir 1,3 mln. litų). Galiausiai kaltininkas nebuvo nustatytas ir, pasak A. Kairio, nebebuvo kam pateikti ieškinio dėl žalos atlyginimo.


A. Kairys
Foto: Vakarų ekspresas


2015 metais Šilutės rajono apylinkės teisme baudžiamojoje byloje priimtas nuosprendis „Biofuture” išteisinti. Konstatuota, kad civilinis ieškovas turi teisę pateikti ieškinį civilinio proceso tvarka. Tačiau A. Kairys, eidamas Klaipėdos RAAD vadovo pareigas, neinicijavo civilinės bylos žalos išieškojimo.

Tais pačiais metais A. Kairys buvo apklaustas STT kaip liudytojas ikiteisminio tyrimo byloje, buvo įtariama, kad galimai A. Kairiui nurodžius, buvo neteisėtai sumažintas žalos gamtai dydis ir įtarta, kad padarytuose veiksmuose yra požymiai nusikalstamų veiklų, numatytų Baudžiamajame kodekse. Tačiau 2016 m. prokuratūra tyrimą nutraukė.

Atliekant pareigūno tikrinimą, kilo abejonių, kad asmuo nebuvo suinteresuotas, jog „Biofuture” atlygintų žalą gamtai, nes žalos dydis, kaip rašo VSD, nuolat buvo derinamas su koncernu. Įdomu tai, kad patį procesą A. Kairys įvardijo „mediacija”, kur esą buvo aiškinamasi abiejų pusių pozicijos ir taktikos. Žala perskaičiuota ir ieškinys patikslintas iki 326 tūkst. litų, galiausiai kaltinamieji išteisinti ir civilinis ieškinys dėl žalos gamtai nepateiktas.

Pokalbio prieš poligrafo procedūrą metu A. Kairys aiškino, kad minėto teismo proceso metu jis vertino padarytos žalos dydį, dėl kurio „Biofuture” diskutavo ir derėjosi. A. Kairys nurodė, kad koncerno advokatas, kuris teismo proceso metu atstovavo „Biofuture”, A. Kairio nuomone, siekė daryti jam poveikį dėl žalos dydžio perskaičiavimo. Pasak A. Kairio, koncerno atstovas teigė, kad pažįsta ministrą, viceministrus, todėl galėtų paveikti jo reputaciją.

Iš koncerno gavo dovanų

A. Kairio pateikta informacija, anot VSD, prieštarauja turimai informacijai apie tikrinamojo ryšius su koncerno atstovu (dažnį, vietą ir pobūdį). VSD turimais duomenimis, A. Kairys su koncerno atstovu susitiko mažiausiai 7-10 kartų. Tuo tarpu A. Kairys nurodė, kad buvo susitikęs maždaug 4 kartus. Be to, tikrinimo metu nustatyta, kad pareigūnas dalyvavo susitikimuose su koncerno atstovu ne tik A. Kairio nurodytose vietose, bet ir kitose vietose.

Siekiant geriau patikrinti A. Kairį, šių metų liepos 26 dieną buvo atliktas jo tyrimas poligrafu, buvo gauta neigiama išvada, t. y. buvo nustatytos reikšmingos specifinės fiziologinės reakcijos tiriamajam atsakant į tikrinamuosius testo klausimus, susijusius su neteisėtų pajamų ir neteisėtos naudos gavimu.


VSD nurodo, kad pokalbio, kuris vyko birželio 26 dieną, metu A. Kairys teigė, kad koncerno atstovas nėra žadėjęs ar teikęs kokio nors atlygio už priimtus sprendimus ar jų palaikymą. Taip pat, jog niekas iš su koncernu susijusių įmonių nėra siūlęs atlygio už sprendimus.

Tačiau pokalbio prieš poligrafą procedūros metu pareigūnas kalbėjo kitaip ir aiškino, kad koncerno atstovas jam užsiminė, kad tikrinamasis galėtų įsigyti drabužių iš „Aprangos” grupės, kurią valdė koncernas „MG Baltic", tačiau jis atsisakęs. Šio pokalbio metu A. Kairys jau teigė, kad iš koncerno atstovo yra gavęs dovanų – knygą ir butelį degtinės „Stumbras”.

A. Kairys pripažino, kad jis prisidėjo prie žalos gamtai dydžio perskaičiavimo, tačiau neigė priėmęs koncernui naudingus neteisėtus sprendimus ir už juos gavęs neteisėtą finansinį atlygį per pastaruosius penkerius metus.

Birželio 26 d. vykusio pokalbio metu paklausus, ar dirbant Klaipėdos RAAD kas nors siūlė neteisėtą atlygį už palankius sprendimus ar paslaugas, atsakė „ne”. Dirbant RAAD vadovu, teigė neteisėto piniginio atlygio negavęs, nevykęs neteisėtų prašymų už atlygį. Taip pat teigė, kad kitų su darbo santykiais nesusijusių pajamų, pelno, akcijų, dividentų neturi.

Gavo vokelius su pinigais

Pokalbio prieš poligrafą metu A. Kairys aiškino, kad aplinkosaugos sistemoje, jis nėra gavęs neteisėtų pajamų, tačiau taip pat nurodė, kad už konsultacijas ir patarimus ūkio klausimais iš verslininkų ir ūkininkų jis yra gavęs dovanų (pavyzdžiui, kalendorių, knygų, alkoholinių gėrimų) ir pinigų „vokeliuose”. Apie pinigus „vokeliuose” pirmojo pokalbio metu A. Kairys neužsiminė. Jis nurodė, kad dažniausiai gaudavo apie 30-60 eurų, o didžiausia gauta pinigų suma galėjo siekti 300 Eur. A. Kairys teigė, kad per paskutinius penkerius metus jis nėra gavęs neteisėtų dovanų ar pinigų, ką paneigė tyrimas poligrafu.

Tačiau svarbu tai, kad valstybės tarnyboje dirbantys asmenys už savo darbą gauna atlyginimą ir jokio papildomo atlygio jie priimti negali. Valstybės tarnybos įstatyme nurodyta, kad „valstybės tarnautojas privalo elgtis nepriekaištingai, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ir organizacijų, siekiančių daryti įtaką, kai jis eina pareigas”.


VSD rašo, kad nurodytos aplinkybės patvirtina, kad A. Kairys nesilaikė padorumo principo. Taip pat nebuvo laikomasi viešumo ir skaidrumo principo, kai „Valstybės tarnautojas savo veikloje privalo vengti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto”, bei lojalumo valstybei principo, kai valstybės tarnautojas turi veikti valstybės interesais.

„Atlikus A. Kairio tikrinimą buvo nustatytos aplinkybės, nurodytos Įstatymo 17 str. 2 d. 11 ir 20 p.: A. Kairys nuslėpė faktus apie neteisėtos naudos gavimą, faktus apie jo ryšių su koncerno atstovu dažnį, susitikimų vietas bei darytą poveikį, gautas dovanas ir pinigines lėšas. Taip pat nustatytos A. Kairio asmens savybės, kita veikla ar ryšiai, kitos su asmeniu susijusios aplinkybės, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui. Dėl nustatytų asmens savybių kyla pagrįstos abejonės, ar tokiam asmeniui patikėta įslaptinta informacija bus tinkamai apsaugota, ar jis tinkamai, sąžiningai vykdys asmens, kuriam išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pareigas, nepažeis teisės aktais nustatytų reikalavimų”, - teigiama VSD rašte.

A. Kairys: čia yra VSD versija

Susisiekus su A. Kairiu, šis paaiškino, kad minėtas raštas jo nepasiekė, todėl situacijos komentuoti jis negali. O paklaustas apie ryšius su „MG Baltic“, jis atsakė, kad jokie ryšiai jo ir koncerno nesieja.

„Aš to atsakymo nemačiau, negaliu komentuoti. Nėra jokių ryšių. Jie interpretuoja tą informaciją kaip nori, bet čia tik jų versija“, – apie VSD raštą kalėjo A. Kairys. Atsakyti į kitus klausimus jis nenorėjo.

Po pokalbio telefonu jis taip pat atsakė į raštu pateiktus klausimus.

Pateikiame neredaguotus klausimus ir atsakymus:

- Kokie Jūsų ryšiai su koncernu „MG Baltic"? Kiek kartų esate susitikęs su jo atstovais?

- Manęs nesieja jokie ryšiai su minėtu koncernu.

- Ar padėjote išspręsti AB „Biofuture" taršos problemą suinteresuotiems šio verslo savininkams?

- Ne.

- Kokių dar dovanų be butelio alkoholinio gėrimo ir knygos esate gavęs iš „MG Baltic"?

- Jokių.

- Ar pasinaudojote „MG Baltic" siūlymu apsipirkti „Aprangos" parduotuvėje?

- Ne.

- Dokumente minima, kad esate iš verslininkų priėmęs vokelių su pinigais. Kokią sumą iš viso bendrai sudėjus iš verslininkų esate paėmęs?

- Apklausos metu buvau paklaustas, ar esu kada nors gavęs dovanų. Pateikiau atsakymą, kad per mano 20 metų karjerą yra atsitikę, kad tarp verslo dovanų (kalendorių, darbo knygų ir kt.) teko rasti ir piniginių lėšų, bet tai atsitiko prieš daugiau nei dešimt metų dirbant visai kitose pareigose ir kitoje institucijoje, įvardinti sumos negalėčiau, nes rastus vokus su visu turiniu sunaikinau dokumentams skirtu dokumentų naikinimo įrenginiu.

- Ar manote, kad paaiškėjus šioms aplinkybėms ir VSD Jums nesuteikus teisės dirbti su slapta informacija toliau galite eiti užimamas pareigas?

- Mano pareigybės aprašyme nėra numatyta būtinybė turėti tokią teisę.

- Galbūt ketinate atsistatydinti?

Dėl kokios aplinkybės?

Departamento vadovas sako, kad apie savo pavaduotoją nieko nežino

DELFI taip pat susisiekė su Aplinkos apsaugos departamento vadovu V. Laukiu. Jis teigė, kad kol kas VSD rašto dar nėra matęs, todėl jam sudėtinga komentuoti situaciją.

„Kol kas pažymos iš VSD, kurioje gal būt yra aptariami Jūsų pateikti teiginiai, nesu gavęs. Kai iš ministerijos gausime minimą pažymą ar informaciją apie ją, tuomet įvertinsime jos turinį", - aiškino V. Laukys.

Taip pat DELFI paklausė, ar priimdamas į darbą savo pavaduotoją, V. Laukys žinojo apie jo ryšius su koncernu „MG Baltic".

„Man nėra žinoma informacija apie A. Kairio ryšius su „MG Baltic", iš jų gautas dovanas ir dėl galimos pagalbos sprendžiant AB „Biofuture" taršos problemą", - raštu į klausimą atsakė departamento vadovas.

Paklausus, ar V. Laukys turi teisę dirbti su slapta informacija, jis tai patvirtino.

Žurnalistai domėjosi, ar A. Kairys toliau gali eiti savo pareigas, kai paaiškėjo jo ryšiai su koncernu ir pasklido informacija apie galbūt priimtus „vokelius".

„Kol kas tokios informacijos neturiu, todėl iš anksto pateikti vienokią ar kitokią poziciją nėra galimybės. Kai bus gauta informacija apie konkretų pareigūną, ji bus įvertinta ir priimti atitinkami sprendimai", - teigė V. Laukys.

Aplinkos ministras: tai yra rimta reputacinė žala

DELFI susisiekė su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika ir paklausė, kaip jis vertina susidariusią situaciją. Jis aiškino, kad pirmadienį grįžęs iš atostogų imsis spręsti šio klausimo. Ir tuo pačiu jis išsakė savo poziciją, kad aukščiausius postus turėtų užimti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

„Esu informuotas, kad A. Kairiui nesuteiktas leidimas dirbti su slapta informacija. Pirmadienį grįžus iš atostogų, pirmoje dienos pusėje suplanuotas susitikimas su Aplinkos apsaugos departamento direktoriumi V. Laukiu aptarti šio klausimo – tada ir nuspręsime kokių konkrečių veiksmų imtis. Jei pasitvirtintų įtarimai – tai rimta reputacinė žala tiek institucijai, tiek ministerijai – aukščiausiuose vadovų pozicijose turi dirbti nepriekaištingos reputacijos pareigūnai", - teigė K. Mažeika.