Konstitucinės teisės specialisto V. Sinkevičiaus teigimu, jei būtų priimtas koks nors protokolinis nutarimas, o ne būtų priimtas nutarimas pritarti Vyriausybės programai, tai galėtų kilti klausimas, ar Vyriausybė iš tiesų gavo iš naujo įgaliojimus.

„Seimas niekada nežengė nekonstituciniu keliu. Mes galime diskutuoti, įvairios nuomonės yra, bet nuomonė, kad kelias – antikonstitucinis yra individuali nuomonė žmonių. Kiek žmonių, tiek nuomonių. Šiuo atveju viskas remiasi LR Seimo statutu. Jei kas nors norės, galės skųsti, bet tai nėra, kad kažkas pripažintų nekonstituciniais sprendimais“, – teigė R. Karbauskis.

Kodėl neinama kitu keliu? „Dauguma nutarė, kuriuo keliu eiti“, – teigė R. Karbauskis.


Bernatonis: esmė šiuo atveju yra ne teisinio dokumento forma, bet turinys

Socialdarbiečių frakcijos atstovas Juozas Bernatonis antradienio rytą DELFI teigė, kad bus ir antras to nutarimo variantas, kuriuo kartu būtų pritariama ir galiojančiai Vyriausybės programai.

J. Bernatonio vertinimu, toks kelias yra teisinis, ir jis net, jeigu prireiks, teigė esąs pasirengęs jį ginti Konstituciniame Teisme.

„Esmė šiuo atveju yra ne teisinio dokumento forma, bet turinys, ir antrame šito protokolinio nutarimo variante yra numatyta, kad bus pritarta dabar galiojančiai Vyriausybės programai. Kadangi ji nesikeičia, jokių pakeitimų Vyriausybė nepateikė, tai jos svarstyti ir nereikia“, – DELFI sakė J. Bernatonis po koalicinės tarybos susitikimo.


Sinkevičius: turime remtis Konstitucija

„Mes turėtume remtis Konstitucija, o Konstitucijoje yra įtvirtintos dvi pagrindinės nuostatos, kad Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas pritaria programai. Antra nuostata – kad, kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, Vyriausybė turi gauti iš naujo Seimo įgaliojimus. Gauti iš naujo įgaliojimus galima tik tokiu pačiu būdu, kaip jie buvo gauti pirmą kartą. Seimas turi balsuoti, ar pritarti Vyriausybės programai“, – neeilinės sesijos išvakarėse DELFI sakė konstitucinės teisės ekspertas Vytautas Sinkevičius.

Pasak konstitucinės teisės specialisto, Seimo statute yra nustatyta kitokia tvarka, tačiau ji prieštarauja Konstitucijai.

„Ten yra kalbama, kad, jeigu pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, tai yra pristatomi pasikeitę ministrai, ir tada Seimas balsuoja, ar suteikti Vyriausybei įgaliojimus veikti iš naujo. Mano galva, Statute nustatytas teisinis reguliavimas prieštarauja Konstitucijai, nes Konstitucija numato vienintelį būdą iš naujo gauti įgaliojimus, Seimas turi pritarti Vyriausybės programai. Kitų būdų Konstitucijoje nėra. Tai kiekvienas teisininkas Jums pasakys, kad joks kitas teisės aktas negali prieštarauti Konstitucijai“, – sakė V. Sinkevičius.

Kaip anksčiau yra teigęs profesorius, klausimas dėl Vyriausybės programos turi būti sprendžiamas tokiu atveju, jei pasikeičia daugiau nei pusė Ministrų Kabineto narių. Kad to nereikėtų Vyriausybė turėjo vieno ministro pakeitimo rezervą, bet keičiasi trys ministrai.

Vidaus reikalų ministro postas atiteko Lietuvos lenkų rinkimų akcijos deleguotai Ritai Tamašunienei, susisiekimo ministro postas – taip pat šios partijos deleguotui Jaroslavui Narkevičiui. Žemės ūkio ministro postas atiteko socialdarbiečių deleguotam Andriui Palioniui. Tai reiškia, kad, pasak V. Sinkevičius, turi būti svarstoma Vyriausybės programa.

Konstitucinės teisės specialistas taip pat yra sakęs, kad tam turi būti normaliai praeita visa procedūra, ir normaliomis sąlygomis (išskyrus karo atvejį) negali būti taikoma skuba. Pritarimui Vyriausybės programai užtenka paprastos balsų daugumos Seime.

Neeilinė Seimo sesija: