Taip pat Teisingumo ministerija nesiims iniciatyvų ieškoti galimybių gyvenamojo pastato Druskininkuose, priklausančio Žilvinui ir Zinai Poviloniams, paskirties pakeitimo bei jo perėmimo valstybės ar savivaldybės žinion, sudarant su faktiniais pastato savininkais ir Druskininkų savivaldybės administracija taikos sutartį.

„Prieš tvirtinant taikos sutartį teismas turi įvertinti šalių pasiektos sutarties sąlygas. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2 dalimi, teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jeigu teikiama tvirtinti taikos sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. birželio 22 d. nutarties civilinėje byloje konstatavo, kad ginčo statyba prieštarauja imperatyviems reikalavimams, nustatytiems specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis – Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 77 punkto nuostatoms. Atsižvelgdamas į tai, vadovaudamasis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 9 dalies 1 ir 2 punktų nuostatomis, teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra galimybės pašalinti neteisėtos Vijūnėlės dvaro statybos padarinius pastato nenugriaunant“, – teigiama teisingumo viceministrės Irmos Gudžiūnaitės pasirašytame rašte Vyriausybės kanceliarijai.

Pasak Teisingumo ministerijos, remiantis teismų praktika, „kol neteisėtos statybos įteisinimo klausimai įstatymo nustatyta tvarka nėra išspręsti, tokios statybos padariniais (statiniais) naudotis ar juos perduoti kitiems asmenims draudžiama pagal Civilinio kodekso 4.103 straipsnio 1 dalį. Taigi, tokia statyba negali būti perduota kieno nors, įskaitant valstybę ar savivaldybę, nuosavybėn“.

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika DELFI teigia, kad ministerija nesvarsto galimybės sudaryti darbo grupės, kaip to prašė Druskininkų savivaldybė, nes, pasak ministro, „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškiai pasakė, kad minėtos statybos yra neteisėtos, ir nurodė vienintelį būdą, kaip ši neteisėta veika gali būti išspręsta – t.y. nugriaunant minėtą gyvenamosios paskirties pastatą Druskininkuose“.

K. Mažeika taip pat priminė, kad „Lietuva yra teisinė valstybė, kur teisingumą vykdo teismai, ir jokie neteisėti atskirų institucijų, net ir valstybės, sprendimai negali ir neturi tapti pagrindu ieškant būdų, kaip išvengti atsakomybės ir mokesčių mokėtojų pinigais išpirkti privatų pastatą visuomenės reikmėms“ .

Dėl to, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimai privalo būti vykdomi, o vadinamasis Vijūnėlės dvaras Druskininkuose – nugriautas, yra pasisakęs ir premjeras Saulius Skvernelis.