„Šitie renginiai yra įtraukti į valstybinę programą, ir jeigu Vilniaus savivaldybė prieštarauja Seimo patvirtintai valstybinei programai, aš tiesiog neturiu komentarų. Manau, kad Vilniaus miesto savivaldybėje yra sveiko proto, (…) ir kad trečiadienį komisija priims teigimą sprendimą“, – antradienį po signatarų susitikimo su prezidentu sakė Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė.

Pasak Signatarų klubo prezidentės, ši akcija planuojama nuo Gedimino bokšto. Gyvų žmonių grandinė tęstųsi tiek, kiek žmonių ateitų dalyvauti akcijoje.

„Žinote, tai yra labai išpūsta, kai sako 10 tūkstančių, o gal bus 15, o gal – 9, (…) o gal – 20 žmonių. Ta Kultūros ministerijos baimė: „kaip čia bus Katedros aikštėje – tiek žmonių“? Džiaukitės, kad į Katedros aikštę plūs tiek žmonių, Baltijos kelio trisdešimtmetis yra mūsų visų pergalė.

Tuo reikia džiaugtis, o ne bandyti stabdyti. Aš suprantu, kad tranzistorių instaliacija yra meninis kūrinys, bet, atleiskite, man tai nėra pagrindinis akcentas Baltijos kelyje“, – kalbėjo B. Valionytė.

Signatarų klubo prezidentė akcentavo, kad ši akcija yra proga ir jaunimui pabandyti išgyventi tą vienybės jausmą, kuris buvo Baltijos kelyje.

„Rankų susikabinimas okupacinėmis sąlygomis ir šiandien yra kita, bet tai yra simbolinis dalykas. Man ypač malonu, kad šitoje akcijoje labai nori dalyvauti Vokietijos ambasada todėl, kad jie jaučia ir supranta, kad tai yra ypač svarbu, nes Molotovo ir Ribentropo paktui – 80 metų.

Mūsų pareiga yra gerbti šaknis ir istoriją. Kada mes tai ištriname – kaip ir lentas nukabinėdami nakčia, tai reiškia, kad mes šaknis po truputį ir skainiojame, arba atsirenkame – apie tai kalbame, o apie tai nekalbame“, – kalbėjo B. Valionytė.

Ragina istorijos nepasakoti selektyviai

Signatarų klubo prezidentė kalbėjo apie tai, kad istorija neturi būti pasakojama selektyviai.

„Istorija yra tokia, kokia yra, ir turime gerbti, negali būti, kad vienas protingas žmogus nusprendžia, kad dabar apie tai nekalbame. Istorija yra kompleksas – visuma, tai yra tai, kas yra įvykę, gera ji ar bloga, bet tai yra pamoka. Kai mes nebežinome tų pamokų, neprisimename, tai yra labai liūdna. Gal todėl ir mokykloje Lietuvos istoriją pradedame mokyti nuo 1219 metų. Klausiu, kur yra mūsų kita tautos istorija?“, – kalbėjo B. Valionytė.

Signatarų klubo prezidentė ragino nors dėl Baltijos kelio ir Molotovo Ribentropo pakto pabandyti neužmiršti to, ką dar mūsų seneliai prisimena.

„Tai yra datos, kurias turime gerbti ir suvokti. Nes, jei to supratimo nėra, ir šiandien to nepadarysime, tai kiekvienai kartai, tolstant nuo tos datos, ir nuo tos situacijos, prisiminimai silpnėja. Tai yra mūsų identitetas“, – sakė B. Valionytė.

Signatarų klubo prezidentei neatrodo teisinga, kaip dabar Vilniuje yra sprendžiami klausimai su istorinės atminties ženklais (lentelėmis, gatvių pavadinimais) nevienareikšmiai vertinamoms asmenybėms.

„Ką reiškia vienareikšmiai, ir ką reiškia nevienareikšmiai? Mūsų istorija yra tokia, ir mes ją turime žinoti visokią ir visą. Tuo metu, kai vyksta karas, niekada negalima šimtu procentų teigti, kad „jis yra šventas, o kitas – labai didelis priešas“. Mes turime rasti aukso vidurį, ir labai tvarkingai istoriškai susidėlioti. Tikrai ne vienam merui spręsti šitą klausimą. Man tai yra akivaizdu – tai turi daryti istorikai, archyvarai, profesionalai, o ne vienas meras“, – sakė B. Valionytė.

Signataras Egidijus Bičkauskas teigė iš susitikimo su prezidentu supratęs, kad šalies vadovas irgi tars žodį šiais klausimais.

„Aš pasakiau, kad tai yra labai sudėtingas reikalas, ir, mano nuomone, tai yra tas klausimas, dėl kurio prezidentas turėtų išsakyti savo nuomonę. Suprantu tą jo sudėtingumą, išsakant šitą nuomonę. Jeigu aš teisingai supratau, tą nuomonę mes šiandien ir išgirsime. Kiek supratau iš jo, man bus suprantama jo nuomonė“, – sakė E. Bičkauskas.

Signatarai džiaugėsi santykių pokyčiu

Antradienį vykęs susitikimas yra tradicinis signatarų vizitas pasveikinti naują šalies vadovą. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų klubas visus Lietuvos pirmuosius tris asmenis, kurie išrenkami naujai, į šitas pareigybes, nepriklausomai nuo simpatijų, visuomet eina pasveikinti, ir palinkėti jiems sėkmės.

„Tą mes šiandien ir atlikome. Tai yra mūsų tradicinis mandagumo vizitas“, – sakė B. Valionytė.

Kalbinti signatarai sakė, kad jiems neliko nuoskaudos dėl to, kad jie pradžioje nebuvo pakviesti į inauguracijos vakarinį renginį.

„Prezidentas yra nuoširdus, bendraujantis žmogus, mes suprantame, kad ne jis tuos dalykus sprendžia, yra aparatas, ir kiti dalykai. Tai yra ne tas klausimas, apie ką šiandien reikėtų kalbėti.

Mes palinkėjome sėkmės ir stiprybės sprendžiant valstybės klausimus, kas šiandien yra labai aktualu formuojant Vyriausybę, taip pat – Baltijos kelio klausimai. Gavome iš prezidento pažadą, kad jis dalyvaus renginyje Saločiuose“, – sakė B. Valionytė.

Signatarų klubo prezidentė sakė, kad paskutinį kartą prieš tai Prezidentūroje lankėsi per dabartinio prezidento inauguraciją, o prieš tai – kai sveikino antrajai kadencijai išrinktą Jos Ekscelenciją Dalią Grybauskaitę.

Signatarų klubo prezidentė konstatavo, kad su kadenciją baigusia prezidente tarp jų „jokio bendradarbiavimo nebuvo“.

„Tai tiesiog buvo visai šalti santykiai. Kodėl – klausimas ne man“, – sakė B. Valionytė.

Jos vertinimu, „prezidentas G. Nausėda yra visiškai kito sukirpimo žmogus“.

„Jis puikiai suvokia, kas yra valstybės etiketas. Aš pradedu džiaugtis, kad galbūt pas mus pagaliau valstybės etiketas – sąvoka įgis turinį, iki šiol to nebuvo“, – sakė B. Valionytė.