Tokią Valstybės tarnybos įstatymo pataisą įregistravo Seimo nariai Guoda Burokienė, Algis Strelčiūnas ir Zenonas Streikus.

Pasak jų, įvertinus iš esmės analogiškoje padėtyje esančių asmenų – valstybės pareigūnų, kasmetinių atostogų teisinį reguliavimą nustatyta, kad daliai jų kasmetinės atostogos yra skaičiuojamos pagal Darbo kodeksą, daliai – pagal Valstybės tarnybos įstatymą, o kitiems – specialiuose šių valstybės pareigūnų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusiame Valstybės tarnybos įstatyme buvo nustatyta, kad valstybės pareigūnams gali būti taikomos Valstybės įstatymo nuostatos dėl kasmetinių atostogų, jei to nereguliuoja specialūs įstatymai.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. šios nuostatos Valstybės tarnybos įstatyme nebeliko. „Todėl valstybės pareigūnams, kurių kasmetinės atostogos nėra reguliuojamos specialiuose teisės aktuose, yra taikomas Darbo kodekse nustatytas teisinis reguliavimas“, – sako įstatymo pataisą parengę Seimo nariai.

Valstybės pareigūnams yra skaičiuojamas priedas už stažą, pagal kurį iki 2019 m. sausio 1 d. buvo skaičiuojamos papildomos kasmetinių atostogų dienos.

„Taigi valstybės pareigūnams, kurių kasmetinių atostogų nereglamentuoja specialūs įstatymai, papildomos atostogos už tarnybos valstybei stažą nuo 2019 m. sausio 1 d. nėra skaičiuojamos. Tokiu teisiniu reguliavimu galimai buvo pažeisti dalies valstybės pareigūnų teisėtas lūkestis į turėtos trukmės kasmetines atostogas“, – sako projekto autoriai, siūlantys užtikrinti valstybės pareigūnų teisėtus lūkesčius ir lygiateisiškumą.

Projektą inicijavo ir parengė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

Galiojančiame Valstybės tarnybos įstatyme nėra nuostatos, leidžiančios valstybės pareigūnams kasmetines atostogas skaičiuoti pagal Valstybės tarnybos įstatymą. Kai kuriuose specialiuose įstatymuose, pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų įstatyme, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatyme, nuorodos į Valstybės tarnybos įstatymą dėl kasmetinių atostogų yra numatytos.

Valstybės tarnybos įstatymo 42 straipsnis „Kasmetinės atostogos“ numato, kad valstybės tarnautojui suteikiamos 22 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką (įvaikį) iki 14 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 27 darbo dienų trukmės kasmetinės minimalios atostogos.

Valstybės tarnautojui už kiekvienų 5 metų tarnybos stažą suteikiamos 3 darbo dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos.