Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad Seimo valdyba priėmė sprendimą atsilaisvinusiose SEB bankui nuomotose patalpose kurti Lankytojų centrą, Seimo narys J. Razma dar balandžio 29 d. elektroniniu paštu pateikė klausimus Seimo pirmininkui pateikti papildomos informacijos.

Parlamentaras klausė, kokio ploto patalpos tam bus panaudotos, kokios prognozuojamos metinės jų išlaikymo išlaidos? Taip pat klausta, ar buvo nagrinėta galimybė tokį centrą įkurti Seimo rūmuose. Kartu domėtasi, kiek etatų numatoma įsteigti Lankytojų centre bei kokie planuojami bendri metiniai centro išlaikymo kaštai? Teirautasi, kaip šio centro steigimas dera su deklaruojama biudžetinių išlaidų taupymo politika, kas parengė Centro įkūrimo koncepciją, tačiau atsakymai taip ir nebuvo gauti.

Seimo narys J. Razma taip pat parengė rezoliucijos projektą, kuriuo siūloma šias nenaudojamas patalpas perduoti Turto bankui. Pagal Seimo statuto 92 straipsnio 1 dalį net du kartus buvo surinkti 47 parlamentarų parašai dėl rezoliucijos projekto privalomo įrašymo į artimiausio Seimo posėdžio darbotvarkę, tačiau abu kartus posėdžio pradžioje Lietuvos valstiečių-žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos siūlymu Seimas balsų dauguma šį rezoliucijos projektą iš Seimo darbotvarkės išbraukė.

„Tokiu būdu buvo šiurkščiai pažeista Seimo statuto 92 str. 1 dalis, kuri privalomai reikalauja projektą įrašyti į darbotvarkę, o ne į darbotvarkės projektą, net privalomai nurodant jam skirtą svarstymo laiką. Posėdžiui pirmininkavęs Seimo pirmininkas V. Pranckietis privalėjo užtikrinti Seimo statuto laikymąsi ir neteikti balsavimui Statutui prieštaraujančio frakcijos siūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą, dėl kurio surinkti 47 parašai", - pažymėjo J. Razma.

Parlamentaras J. Razma prašo įvertinti tokį Seimo pirmininko elgesį ir reikalauti atsakyti į pateiktus klausimus bei įvertinus V. Pranckiečio neveikimą reikalauti, kad rezoliucijos projektas būtų ne tik įrašytas į darbotvarkę, bet ir tinkamai apsvarstytas.