Kaip rašoma šio dokumento aiškinamajame rašte, pagal 2016 m. birželio 21 d. pasirašytą Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos vyskupų konferencijos bendradarbiavimo susitarimą Policijos departamente ir Valstybės sienos apsaugos tarnyboje dvasininkai (kapelionai) teikia vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sielovados paslaugas.

Kapelionai sielovados paslaugas teikia ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams Kalėjimų departamente. Tačiau kapelionų veiklos statutinėse įstaigose teisinis pagrindas nėra nustatytas Vidaus tarnybos statute ar kituose statutinių įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

„Mes nuolat gauname paklausimus iš Valstybės kontrolės, kokiu pagrindu jie yra sistemoje, kodėl mes jiems mokame, sakykime, kai kurie dirba 0,25 etato, kai kurie 0,5 etato. Todėl radę geriausią nuostatą, suderinę su Šventuoju Sostu, vykdydami sutartyje numatytus tam tikrus įsipareigojimus, teikiame šį pasiūlymą“, – per projekto pristatymą Seime sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Priimtu įstatymu įtvirtinta, kad pagal centrinių statutinių įstaigų vadovų susitarimus su tradicinėmis ir kitomis valstybės pripažintomis religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis galės būti vykdoma pareigūnų sielovada ir teikiamos su sielovada susijusios paslaugos. Šiais susitarimais nustatomos dvasininkų (kapelionų) teisės, pareigos, darbo sąlygos ir kompetencija.

Įstatymas priimtas už balsavus 78, prieš 4, susilaikius 20 Seimo narių.