Tiriant nustatyta, kad pernai rugsėjo 18 d. P. Poderskis tarnybiniu automobiliu „Opel Corsa" iš Vilniaus miesto savivaldybės išvyko 18.02 val., o 19.28 val. atvyko į Kauną.

Ten ši tarnybinio transporto priemonė stovėjo iki rugsėjo 19 d. 6.32 val. Iš savivaldybės pateiktų navigacinės sistemos duomenų matyti, kad ši automobilio laikymo vieta žemėlapyje iš esmės sutampa su P. Poderskio deklaruotos gyvenamosios vietos adresu.

Tuomet P. Poderskis minėtuoju automobiliu išvyko iš Kauno ir 7.46 val. atvyko į Vilnių. Apie tai buvo informuota ir žiniasklaidoje: skelbta, kad vienos visuomenės informavimo priemonės fotografas rugsėjo 19 d. rytą užfiksavo P. Poderskį išvykstantį iš savo namų automobiliu, pažymėtu Vilniaus savivaldybės skiriamuoju ženklu. P. Poderskis VTEK nenurodė, kokias tarnybines savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas tuo metu vykdė.

VTEK yra ne kartą yra konstatavusi, kad kelionės iš namų į darbą arba iš darbo į namus nelaikytinos tarnybine veikla ar tarnybine būtinybe. Be to, Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose tarnybinių automobilių naudojimo taisyklėse aiškiai nustatyta, jog tarnybiniai automobiliai gali būti naudojami tik tarnybinėms užduotims vykdyti.

VTEK siūlo Vilniaus miesto savivaldybės merui ir tarybai inicijuoti, kad būtų kompensuotos savivaldybės patirtos išlaidos, susidariusios dėl nepagrįsto P. Poderskio naudojimosi tarnybiniu transportu.

Taip pat tyrimo metu VTEK pastebėjo, kad bendrojo naudojimo tarnybinius automobilius naudojantys savivaldybės darbuotojai nepildo kelionės lapų, o iš šių automobilių rezervavimo įrašų nematyti, kokioms tarnybinėms užduotims rezervuojami tarnybiniai automobiliai. Atsižvelgdama į tai, VTEK siūlo Vilniaus miesto savivaldybei tikslinti vidaus teisės aktus ir užtikrinti tinkamą savivaldybės bendrojo naudojimo tarnybinių automobilių kontrolę.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.