Lietuva sveikina tarptautinės olandų vadovaujamos Jungtinės tyrimo komandos išvadas ir birželio 20 dieną Nyderlandų prokuratūros pradėtą keturių įtariamųjų, tiesiogiai prisidėjusių prie Malaizijos oro linijų lėktuvo numušimo 2014 metų liepos 14 dieną virš laikinai okupuotos Ukrainos teritorijos, baudžiamąjį persekiojimą.

Įtariamiesiems pareikšti kaltinimai ir dėl visų 298 keleiviniu orlaiviu skridusių asmenų žūties. Tyrimas pradėtas pagal Nyderlandų baudžiamąjį kodeksą, kuris leidžia teisti įtariamuosius už ypač sunkius nusikaltimus jiems nesant valstybės teritorijoje.

Remiantis paviešinta tyrimo komandos išvadų dalimi, trys iš įtariamųjų - Rusijos Federacijos piliečiai, tiesiogiai susiję su jos saugumo ir žvalgybos tarnybomis, vienas - Ukrainos pilietis. Nyderlandai dar šią savaitę žada išduoti tarptautinius arešto orderius. Pranešama, kad yra nustatyta ir daugiau tiesiogiai prisidėjusių asmenų, kuriems įtarimai gali būti pareikšti tolesnio tyrimo eigoje.

Jungtinė tyrimo komanda informavo turinti duomenų, kad įtariamieji buvo pavaldūs Rusijos kariškiams. Prieš metus nustatyta, kad BUK tipo raketa, numušusi lėktuvą, buvo atvežta iš Rusijos Federacijos 53-osios priešraketinės brigados, dislokuotos netoli Kursko.

Yra papildomų įrodymų, kad jos tiekimui vadovavo ir juo rūpinosi Rusijos Federacija.

„Lietuva remia Jungtinės tyrimo komandos ekspertų tolesnį darbą, nustatant visus asmenis, atsakingus už šį nusikaltimą, įskaitant tuos, kurie vadovavo, vykdė įsakymus ir kitaip bendradarbiavo atgabendami BUK tipo raketą. Visi nusikaltėliai turi būti identifikuoti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Raginame Rusijos Federaciją prisiimti atsakomybę ir bendradarbiauti su Jungtine tyrimo komanda ir su baudžiamąjį persekiojimą vykdančia Nyderlandų prokuratūra, kaip tai numato Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 2014 metų liepos 31 dienos rezoliucija", - sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.