„Už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, kad davė neteisėtus nurodymus darbuotojams, nors turėjo imtis priemonių užkirsti kelią blogam viešajam pirkimui, o jis nesiėmė nieko, padarė savaip“, – BNS ketvirtadienį sakė laikinasis UPC direktorius Rimantas Stankevičius.

R. Totoraitis BNS atsisakė komentuoti situaciją.

Jis atleistas dėl pažeidimų, padarytų vieno viešojo pirkimo metu.

Patikrinimo duomenimis, R. Totoraitis nesiėmė veiksmų žinodamas, kad viešąjį pirkimą leidinio maketavimo ir leidybos darbams laimėjusi įmonė neturi maketuotojo ir negali atlikti laiku darbų, už kuriuos buvo sumokėta avansu.

Darbus, kurių negalėjo atlikti pirkimą laimėjusi bendrovė, galiausiai pavesta atlikti paties UPC darbuotojams.

„Jis (R. Totoraitis – BNS) nesiėmė jokių veiksmų, siekdamas užtikrinti, kad būtų gauta paslauga, neįspėjo tiekėjo apie galimas sankcijas, o neracionaliai ir pažeisdamas centro vidaus tvarką, davė nurodymus Ugdymo plėtotės centro darbuotojams atlikti maketavimo darbus, už kuriuos jau buvo sumokėta tiekėjui“, – rašoma UPC pranešime.

Be to, teigiama, kad R. Totoraičio nurodymais, pašaliniai asmenys kreipėsi į maketavimo darbus atlikusius Ugdymo plėtotės centro darbuotojus, prašydami minėtam tiekėjui pateikti sąskaitas už padarytus darbus.

„2018 metų gruodžio mėnesio pabaigoje buvo pasirašytas paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, kad paslauga (maketavimo darbai ir leidinio spausdinimas) atlikti ir priimami kaip atitinkantys kokybės reikalavimus ir techninius duomenis, nors tyrimo komisija nustatė, jog minėtas leidinys buvo pristatytas į Ugdymo plėtotės centrą tik 2019 metų sausio mėnesio viduryje“, – nurodoma pranešime.

Ši informacija anksčiau buvo perduota vertinti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai, pastaroji nusprendė tyrimo nepradėti, tačiau duomenis dėl galimo tarnybinio nusižengimo perdavė vertinti pačiam UPC.

Anot R. Sinkevičiaus, vidiniai tyrimai bus atliekami ir kai kurių kitų darbuotojų, dėjusių parašus po paslaugų priėmimo aktais, atžvilgiu.

Ugdymo plėtotės centras pernai dėmesio sulaukė dėl 1,3 mln. eurų vertės ugdymo programų atnaujinimo pirkimų.

Dėl to tuometinė švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė atleido Giedrių Vaidelį iš UPC vadovo pareigų ir laikinai vadovauti centrui buvo pavedusi R. Totoraičiui.

Tačiau pastarasis jau kitą dieną buvo nušalintas nuo UPC direktoriaus pareigų BNS paskelbus kai kurių ekspertų liudijimus apie galimai neskaidriai atliekamus kitus centro pirkimus.

Anot kritikų, kai kuriuos R. Totoraičio organizuotus pirkimus UPC tarnautojai imituodavo – patys surasdavo ekspertus, o šiuos vėliau „pakišdavo“ po bendrovėmis, kurios ir laimėdavo konkursus, kai kurie tokių pirkimų laimėtojai neturėjo nė vieno darbuotojo, o kai kurie – jokių sąsajų su švietimo sritimi.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija po šiemet atliktų kelių auditų paskelbė inicijuojanti pavaldžių įstaigų pertvarką. Vyriausybė balandį pritarė planams mažinti ŠMSM pavaldžių institucijų skaičių nuo 17 iki dešimties.

Ugdymo plėtotės centras, Švietimo aprūpinimo centras, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Nacionalinis egzaminų centras, Švietimo informacinių technologijų centras ir Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra bus sujungtos į naują instituciją – Nacionalinę švietimo agentūrą.

Autorė: Jūratė Damulytė