Apibendrindami tūkstančio šalies gyventojų iš 24 miestų ir 33 kaimų apklausą, tyrėjai padarė išvadą, kad vertindami translyčius asmenis įvairiais aspektais apklaustieji dažnai nežino arba negali įvardyti savo požiūrio. „Kadangi daug respondentų dar neturi susidarę aiškios nuomonės, jų nuomonė priklausys nuo to, kaip translyčiai asmenys ateityje bus reprezentuojami žiniasklaidoje“, – rašoma apžvalgoje.

Sunkiausiai gyventojams buvo atsakyti, ar šalies įstatymai efektyviai saugo translyčius asmenis nuo diskriminacijos. Į šį klausimą dėl informacijos trūkumo negalėjo atsakyti beveik 40 proc. apklausos dalyvių.

Apklausos metu buvo analizuojama, kaip translyčiai asmenys matomi kitų socialinių grupių kontekste. Paaiškėjo, kad jie nėra nei geriausiai, nei blogiausiai vertinama visuomenės grupė. Pavyzdžiui, translyčiam asmeniui būsto nesutiktų išnuomoti apie 62 proc. respondentų (homoseksualiam asmeniui – daugiau nei 65 proc., romams – 88,5 proc., pabėgėliams – apie 63 proc.).

Apie 36 proc. apklaustųjų nesutiktų dirbti kartu su translyčiu asmeniu, beveik pusė nenorėtų gyventi kaimynystėje. Atkreiptinas dėmesys, kad daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų nežino arba nėra tikri, ką reiškia sąvoka „translytis asmuo“.

Paklausus, kaip Lietuvos gyventojai apibūdintų translytį asmenį, penktadalis atsakiusių į šį klausimą juos apibūdino neigiamai. Didžioji dalis terminą apibrėžė neutraliai – kaip tuos, kurie nori pakeisti lytį, to siekia arba ją jau pasikeitė (43 proc.). Taip pat, penktadalis manė, kad translyčiu gali būti vadinamas žmogus, kuris jaučiasi kitos lyties.

Daugiau nei pusė gyventojų mano, kad translyčiai vyrai ir moterys nėra tikri vyrai/moterys (daugiau nei 66 proc.), beveik 60 proc. sutiko, jog jie nėra tokie patys kaip kiti vyrai/moterys, 64 proc. mano, kad translytiškumas nėra natūralu.

Respondentų taip pat buvo klausiama, kaip sužinojus apie artimo draugo translytiškumą pasikeistų jų santykiai. Apie 40 proc. teigė, kad šis faktas neturėtų įtakos, 15 proc. įsitikinę, kad santykiai pablogėtų, dešimtadalis sakė, kad ryšys nutrūktų. 35 proc. apklaustųjų nežino, kaip tokiu atveju reaguotų.