2018 m. rugpjūčio mėnesį tyrimą atlikusi kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinio Aleksoto Šeimos sveikatos priežiūros poskyryje žmonės diskriminuojami dėl negalios. Dėl pastato nepritaikymo jame teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos yra neprieinamos judėjimo negalią turintiems žmonėms.

Nesutikusi su kontrolierės sprendimu, poliklinikos administracija ne tik prašė teismo panaikinti kontrolierės sprendimą, bet ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas konstatavo byloje nesant ginčo, kad judėjimo negalią turinčio asmens padėtis dėl apriboto patekimo į polikliniką tapo blogesnė nei kitų žmonių. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad bandymas paaiškinti, esą poliklinikos pastatas yra senas ir jo įrengimas reikalauja didelių finansinių išteklių, nepaneigia poliklinikos pažeidimo. Teisėjų teigimu, tai nepateisina poliklinikos neveikimo sudaryti sąlygas žmonėms su judėjimo negalia patekti į pastatą. Papildomai atkreiptas dėmesys, kad įvertinus teikiamų paslaugų specifiškumą, pastato pritaikymas negali pernelyg ilgai užtrukti.

„Apmaudu, kad iš savivaldybės biudžeto išlaikoma viešąsias paslaugas teikianti įstaiga, užuot skyrusi lėšas tinkamam ir efektyviam pastato pritaikymui, naudoja resursus brangiam bylinėjimosi procesui“, – teigia A. Skardžiuvienė.

Kontrolierė žada informuoti Kauno miesto savivaldybę dėl poliklinikos veiksmų ir atkreipti dėmesį į galimai neefektyvų viešųjų lėšų panaudojimą bylinėjimosi išlaidoms padengti.