Pasak J.Jasaičio, skunde pareiškėjas piktinasi Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Organizuotų nusikaltimų tyrimo skyriaus (ONTS) pareigūnų, tarp kurių buvo ir Egidijus Grigaravičius, veiksmais.

Pareiškėjo teigimu, policininkai, stabdydami jo automobilį kelyje, užuot nurodę sustoti šalikelėje - užblokavo jam kelią, paskui sugaišino 40 minučių, o galiausiai, esą neturėdami prie ko prikibti, surašė protokolą, nes vairuotojas neturėjo gesintuvo.

Tai jau antras skundas dėl E.Grigaravičiaus tarnyboje galimai padarytų pažeidimų, kuriuos tenka narplioti VRM generaliniam inspektoriui.

Prieš tai Alytaus miesto ir rajono PK ONTS dirbančius E.Grigaravičių ir jo kolegą Dainių Plentą buvo apskundę alytiškiai Karolis Česynas ir Dainius Barzdaitis. Šie skundėsi, kad pareigūnai pažeidė jų teises, įteikdami perspėjimus nebendrauti su nusikalstamomis grupuotėmis.

Oficialus perspėjimas Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme yra nustatyta prevencinė priemonė.

Pareiškėjų manymu, šis oficialus perspėjimas varžo ir pažeidžia jų teises ir laisves, nes jie jokių ryšių su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis nepalaiką.

Alytaus policija teigia turinti kitokių duomenų, todėl K.Česynui ir D.Barzdaičiui paskyrė oficialų perspėjimą, patvirtintą šios policijos įstaigos vadovo.

Šį skundą tyrė Policijos departamento Vidaus tyrimų valdyba, kuri E.Grigaravičiaus ir D.Plentos veiksmuose jokių pažeidimų neįžvelgė. Šio tarnybinio patikrinimo išvadas dabar analizuoja VRM generalinis inspektorius J.Jasaitis.

Pagal galiojančius įstatymus, policijos tyrėjų, prokurorų veiksmai gali būti skundžiami pareigūnų valdžiai, teismams. Teisėsaugininkais nepatenkinti įtariamieji gana dažnai naudojasi šiomis įstatymo suteiktomis teisėmis. Pasak J.Jasaičio, yra pasitaikę atvejų, kad dėl vieno ar kito pareigūno veiksmų gaunama net po 5 skundus, kartais skundžiasi vis tas pats žmogus.

Yra buvę ir atvejų, kad skundai plūsta į policiją, nors skundžiamas pareigūnas jau seniai ten nebedirba.