Siekiant išsklaidyti kilusias abejones ir užkardyti galimas tolesnes korupcines veikas, prašoma į artimiausią Antikorupcijos komisijos posėdį pakviesti FNTT vadovą, Generalinės prokuratūros ir Specialiųjų tyrimų tarnybos atsakingus pareigūnus. Parlamentarai siūlo svarstyti šiuos klausimus: FNTT vadovų ir tyrėjų susitikimus su galimai suinteresuotais asmenimis, advokatais, galinčiais turėti įtaką FNTT tiriamose bylose; FNTT pareigūnų galimą privačių interesų konfliktą susitikinėjant su buvusiais pareigūnais, kurie šiuo metu užsiima advokatų praktika. Taip pat siūloma svarstyti klausimą dėl pareiškėjos nepripažinimo pranešėja ir galimos informacijos nutekinimo iš Generalinės prokuratūros apie pateiktą pranešimą.

„Lietuvos ryto“ publikacijoje „Rasos Kazėnienės pėdomis pasekusi pastabi FNTT tyrėja pasijuto mindoma“ teigiama, kad FNTT dirbanti tyrėja pranešime Generalinei prokuratūrai nurodo ir įvardija galimus pažeidimus, pareigūnus (vadovus ir kolegas), kurie savo veiksmais siekia nuslėpti ar užmaskuoti galimai korupcinio pobūdžio veikas, taip pat siekia daryti poveikį pareigūnams, atliekantiems ikiteisminius tyrimus.

Be to, tyrėja pateikia informaciją, kad ji yra nuolat persekiojama vadovų, kad tokiu būdu siekiama ją atleisti iš tarnybos dėl pranešimų apie galimai vykdomas korupcines veikas FNTT. Anot parlamentarų, žurnalistinio tyrimo metu atskleisti faktai apie šiai tyrėjai skiriamas nuobaudas, pažeminimą pareigose, raginimą trauktis iš pareigų kelia pagrįstų abejonių dėl FNTT vadovų veiklos ir neleistinų jų ryšių su vienos advokatų kontoros vadovais ir darbuotojais.

Seimo Antikorupcijos komisijos nariai A. Bilotaitė ir B. Matelis dirbo darbo grupėje, kuriai Seimas buvo pavedęs sukurti Pranešėjo apsaugos įstatymą, įsigaliojusį šių metų pradžioje. Seimo nariai atidžiai stebi, kaip įstatymas taikomas praktikoje, ir ragina visuomenę netylėti, jeigu jų darbo vietoje daromi pažeidimai ar nusikaltimai.

„Mes suprantame, kad tokio įstatymo, galinčio rimtai pakirsti korupciją, taikymo sėkmė priklauso ir nuo to, ar visuomenė pasitikės prokurorais, kuriems siunčiamas pranešimas. Todėl visus abejotinus prokurorų sprendimus ar nerimą keliančią kitų pareigūnų veiklą būtina aptarti ir išanalizuoti Antikorupcijos komisijoje“, - įsitikinę Seimo nariai A. Bilotaitė ir B. Matelis.