Seimas balsuos dėl tai numatančių Visuomenės informavimo įstatymo pataisų priėmimo.

Pataisos Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (LRTK) leistų iki 72 valandų stabdyti televizijos programas, transliuojamas ne iš Europos Sąjungos (ES), Europos ekonominės erdvės valstybių, be teismo sprendimo, jei skleidžiama informacija kelia rimtą ir didelį pavojų visuomenės saugumui, įskaitant nacionalinio saugumo ir gynybos užtikrinimą.

Projektas taip pat numato galimybę stabdyti TV programas, transliuojamas iš ES, Europos ekonominės erdvės valstybių.

Jeigu būtų taikomas skubos mechanizmas, LRTK privalėtų kuo greičiau pranešti apie savo sprendimą Europos Komisijai ir ES, Europos ekonominės erdvės valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso TV kanalas, atsakingai institucijai, nurodyti priežastis, kodėl LRKT mano, kad tai yra skubus atvejis.

Pagal projektą, prieš sustabdydama transliaciją LRTK turėtų gauti nacionalinį saugumą užtikrinančios ar kitos kompetentingos institucijos pranešimą ar išvadą, kad įtariamas pažeidimas kenkia arba kelia rimtą, didelį pavojų visuomenės saugumui.