Šiame projekte taip pat siūloma įpareigoti buvusius aukšto rango LKP narius, siekiančius renkamų politinių postų ar valstybės tarnautojo bei diplomatinių pareigų, apie savo priklausomybę ir veiklą LKP informuoti visuomenę.

Kreipimąsi pasirašė Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininkas Ernestas Subačius ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos pirmininkas Giedrius Gataveckas.

„Toks įstatymas, be jokios abejonės, prisidėtų prie istorinio teisingumo įtvirtinimo Lietuvoje, dar vis plačiai mūsų visuomenėje gyvų sovietinės nostalgijos nuotaikų nykimo, šiuo veiksmu Lietuva parodytų pavyzdį kitoms Europos Sąjungos valstybėms ir taip žymiai prisidėtų prie totalitarinių nacistinių ir komunistinių režimų vienodo vertinimo. Jūsų komisija, viešai paremdama šio įstatymo svarstymą ir priėmimą, atlieptų vieną pagrindinių komisijos tikslų - istorinės tiesos atkūrimą, įvertinant sovietinės okupacijos režimo padarytus nusikaltimus“, - teigė E. Subačius.

„LKP veikla buvo nusikalstama, represinė ir neteisinė, organizacija per pavaldžias represines struktūras vykdžiusi nusikaltimus prieš Lietuvos gyventojus - genocidą, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus. Tačiau LKP, aktyviai prisidėjusi prie sovietinių nusikaltimų veiklos, iki šiol nėra įvertinta. Pabrėžiame, kad Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti buvo sudaryta Tarptautinė komisija, vadovaujantis LR prezidento Valdo Adamkaus 1998 m. rugsėjo 7 d. pasirašytu dekretu. Šiuo dekretu skelbta, kad istorinės tiesos nustatymas esąs nacionalinis prioritetas, tautų santarvės pagrindas. Prasidėjo trečias dešimtmetis nuo šios institucijos įkūrimo, tačiau istorinė tiesa nebuvo atstatyta, o genocido organizatoriai ir vykdytojai liko tinkamai neįvertinti. Atsižvelgdami į visa tai, raginame komisiją viešai paremti Seimo narių A. Ažubalio ir L. Kasčiūno įstatymo projektą ir prisidėti prie kuo greitesnio jo priėmimo Seime“, - rašoma bendrame organizacijų rašte.

2018 m. rugpjūčio 1 d. Seimo nariai Audronius Ažubalis ir Laurynas Kasčiūnas įregistravo įstatymo projektą, kuriuo siekiama pripažinti Lietuvos komunistų partiją (LKP) nusikalstama organizacija.