Seimo Etikos ir procedūrų komisijos išvadą rengė socialdarbietis Andrius Palionis ir Kazys Starkevičius. Išvadą pristatęs A. Palionis konstatavo, kad rengiant išvadą buvo remtasi iš Vyriausiosios rinkimų komisijos gauta medžiaga ir vieša informacijos. Buvo vertinta informacija, kad projektas buvo finansuojamas R. Karbauskio sprendimu, ir kad su juo susijusios įmonės skyrė dalį lėšų projekto įgyvendinimui.

A. Palionis teigė, kad sprendimą dėl paramos projektui priėmė su R. Karbauskiu susijusių įmonių vadovai.

„Sprendimas dovanoti vaikams tautinius kostiumus buvo priimtas tada, kai jis dar net nebuvo Seimo narys“, - sakė A. Palionis.

Komisija balsų dauguma nusprendė, kad tai, kad su R. Karbauskiu susijusios įmonės parėmė projektą, nesikerta su Seimo nario taikomais veiklos apribojimais. Balsuojant susilaikė tik konservatorius Antanas Matulas.

Kaip rašė BNS, „Agrokoncerno“ savininko R. Karbauskio veiksmus Seimo komisija nagrinėjo tuo aspektu, ar priimdamas sprendimą dėl lėšų skyrimo tautinių kostiumų projektui jis nepažeidė draudimo Seimo nariams dirbti verslo struktūrose.

EPK konstatavo, kad „Seimo nario R. Karbauskio veiksmai, susiję su minėto sprendimo priėmimu, nelaikytino darbu įmonėse arba veikloje, kurioje siekiama pelno“.

Anot komisijos, „R. Karbauskio viešai skelbtas ir priimta sprendimas, kad su juo susijusios įmonės dalį savo lėšų paaukotų labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ projektui nesikerta su Seimo nariui taikomais veiklos apribojimais“.

VRK gruodžio pabaigoje konstatavo, kad projektas „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ finansuotas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovo R. Karbauskio sprendimu, lėšas skyrė su juo susijusios įmonės.

Fondo „Švieskime vaikus“ direktorė Vaida Mandrijauskaitė yra nurodžiusi, kad tautinių kostiumų akcijai dvi R. Karbauskiui priklausančios įmonės „Agrokoncernas“ ir „Agrokoncerno grūdai“ skyrė daugiau nei 500 tūkst. eurų. R. Karbauskis yra vienas iš minimo fondo steigėjų.

VRK pernai atliko tyrimą dėl galimos neteisėtos paramos LVŽS paaiškėjus, kad fondo „Švieskime vaikus“ už R. Karbauskio įmonių lėšas pasiūtus vaikiškus tautinius kostiumus dalija „valstiečiai“ Seimo nariai ir jų padėjėjai. Iš viso praėjusių metų pradžioje šalies savivaldybėse išdalinta 18 tūkst. vaikiškų tautinių kostiumų.