Dėl neva pažeistos dalykinės reputacijos, garbės ir orumo įžeidimo kaltinimus R. Kazėnienei metė bendrovės „Niklita“ direktorius ir savininkas Valdas Kukta. Neva patirtą žalą verslininkas įvertino 6 tūkst. eurų (5 tūkst. juridiniam asmeniui ir vienas tūkstantis fiziniam).

Tačiau Kauno apylinkės teismas šį ieškinį atmetė.

R. Kazėnienė emocingai priėmė žinią apie priimtą sprendimą - išgirdusi jai palankų sprendimą rankomis užsidengė veidą.

„Kaip girdėjote buvo išnagrinėta civilninė byla. Teismas patikslintą ieškinį atmetė. Pateikdami ieškinį ieškovai nurodė, kad buvo peržengta saviraiškos laisvė. Faktas, kad informacija buvo skleidžiama. Publikacijos buvo galima suprasti apie kokius konkrečius žmones kalbama. Klausimas, ar tai žinia ar tai yra nuomonė? Ar tai atitinka tikrovę? Nustatyta, kad atsakovė niekada nekalbėjo tiesiogiai, todėl tai buvo nuomonė, o ne žinia. Byloje yra pakankamai duomenų, kad atsakovės išsakyta nuomonė yra pagrįsta faktais“, - teigė Kauno apylinkės teisėja spaudai Giedrė Jakštienė.

Šis Kauno apylinkės sprendimas dar gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.

Pirmoji Lietuvoje

Šių metų pradžioje R. Kazėnienei suteiktas pranešėjo statusas. Tiesa, šioje konkrečioje byloje šis sprendimas (dėl statuso suteikimo) prie bylos prijungtas nebuvo.

Apie negeroves kalėjimų sistemoje prieš dvejus metus paskelbusiai R. Kazėnienė – pirmoji, kuriai suteikta pranešėjo apsauga pagal šiemet įsigaliojusią tvarką. Ji pranešėjos statuso siekė, nes teigė norinti nutraukti bylinėjimąsi su įmone „Niklita“, pernai padavusia pareigūnę į teismą dėl pažeistos dalykinės reputacijos.

Ji kreipėsi į prokuratūrą dėl šios įmonės veiklos Kauno tardymo izoliatoriuje. Pranešime teigiama, kad bendrovė „Niklita“ komercinę veiklą izoliatoriuje vykdė išskirtinėmis sąlygomis, o naudodamasi izoliatoriaus „žmogiškaisiais resursais“ sumažindavo savo išlaidas.

Prokuratūra nustatė, kad R. Kazėnienės pranešimai apie galimą piktnaudžiavimą, lėšų grobstymą kitus pažeidimus Kauno tardymo izoliatoriuje pasitvirtino. Nustatyta, kad izoliatoriaus darbuotojai padėdavo bendrovės „Niklita“ parduotuvės vedėjai surinkti prekes į maišelius, apie tai žinojo ir izoliatoriaus administracija. Be to, įmonės parduotuvėje buvo įdarbintas nuteistasis.

Seimas 2017 metais priėmė Pranešėjų apsaugos įstatymą, skirtą apsaugoti asmenis, pranešusius apie korupciją ar kitokius pažeidimus valstybės įstaigose. Šių metų sausį įstatymas pradėjo galioti. Pranešėjos statusą turinčią R. Kazėnienę draudžiama atleisti iš darbo, pažeminti pareigose, sumažinti atlyginimą, taip pat bauginti, priekabiauti ar grasinti susidoroti. Be to, ji gali gauti kompensaciją už patirtą žalą, išmoką už pranešimą apie nusikalstamą veiką.

Šiuo metu R. Kazėnienė Kauno tardymo izoliatoriuje eina Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkės pareigas ir atlieka direktoriaus pavaduotojo funkcijas. Anksčiau ji buvo paskirta laikinai vadovauti izoliatoriui.