Nustatyti 3 pažeidimai

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad buvęs Utenos kolegijos direktorius Gintautas Bužinskas, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio Raguvėlės girininkas Arvydas Stakė ir Jurbarko regioninio padalinio Veliuonos girininkas Saulius Belevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimo duomenys rodo, kad jie per minėtu įstatymu nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios”. A. Stakė taip pat laiku nenurodė narystės Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijoje.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

VTEK pernai gruodį sudarė darbo grupę, kuri analizuoja, kaip interesų derinimo reikalavimų laikosi medžiotojų klubo „Girios“ veikloje dalyvaujantys valstybinėje tarnyboje dirbantys arba per pastaruosius trejus metus dirbę asmenys. Tikrinami jų privačių interesų deklaracijų duomenys, vertinama, ar tinkamai atskleisti ryšiai su asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis.

Šios analizės bei DELFI pasirodžiusios informacijos pagrindu VTEK atlieka tyrimus dėl aštuonių asmenų. Dėl kitų aštuonių medžiotojų klubo „Girios“ narių elgesio VTEK tyrimus baigė ir priėmė sprendimus pirmaisiais šių metų mėnesiais.

Įtakingo klubo nariai sprendžia ne tik medžioklės reikalus

Portalo žurnalistai ištyrė, kad medžiotojų klubas „Girios“ yra vienas įtakingiausių ir uždariausių Lietuvoje. Jo branduolį sudaro esami bei buvę Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai. Daugiausia jų – iš miškų sektoriaus. Taip pat klube – įtakingi verslo atstovai, yra susijusių su miškų pramone. Be to, yra ir Lietuvoje gerai žinomų gydytojų, teisininkų.

DELFI tyrimą galite rasti ČIA.

Šio klubo vadovas – buvęs Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojas ir dabartinis Valstybinės miškų urėdijos darbuotojas Aleksas Žebrauskas. Klubo valdybos pirmininkas – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovas Albertas Stanislovaitis. Jį paskutinėmis savo darbo dienomis antrai kadencijai iš eilės vadovauti tarnybai be konkurso savo įsakymu paskyrė buvęs aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Kad šis klubas nėra eilinis, parodo viena įdomi detalė. Pasirodo, jis valdo netgi 3 medžioklės plotus. Lietuvoje tai išskirtinis dalykas. Retai kada pasitaiko atvejų, kai medžiotojų klubas valdo netgi du plotus. Aplinkos apsaugos departamento atstovė Ieva Krikštopaitytė DELFI informavo, kad medžiotojų klubo „Girios“ medžioklės plotai yra Jurbarko (dydis – 17625 ha), Širvintų (dydis - 8807 ha) ir Panevėžio (dydis – 4479 ha) rajonuose.

Taip pat DELFI šaltinių teigimu, klubo nariai savo medžioklėse sulaukia Lietuvoje gerai žinomų įtakingų svečių. Ir tose medžioklėse galbūt sprendžiami ne tik medžioklės, bet ir valstybės reikalai. Kad tai patikrintų, DELFI į Aplinkos apsaugos departamentą kreipėsi su prašymu pateikti klubo medžioklės lapus. Tačiau departamento vadovas Vaidas Laukys atsisakė tai padaryti. Redakcija gavo kelis AAD atsakymus. Visuose buvo pateikti skirtingi motyvai, kodėl nesutinkama pateikti medžioklės lapus. DELFI gavo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išaiškinimą, kad nėra jokių priežasčių žurnalistams nepateikti medžioklės lapų.

Taip pat DELFI aprašė situaciją, kai du klubo medžiotojai, buvęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento vadovas Rolandas Masilevičius, ir buvęs aplinkos, o vėliau ir energetikos viceministras Aleksandras Spruogis, buvęs Prochorovas, sučiupti galimai brakonieriaudami.

DELFI šaltinių žiniomis, visą atsakomybę už šią medžioklę bando prisiimti R. Masilevičius, kad nenukentėtų A. Spruogis.

Tiesa, medžioklėje lemtingą vakarą dalyvavo dar vienas medžiotojas, tačiau jo tapatybę įtakingo medžiotojų klubo nariai slepia. DELFI galėtų sužinoti, kas buvo trečiasis medžioklės dalyvis, tik gavęs medžioklės lapus, tačiau nei klubo vadovai, nei Aplinkos apsaugos departamentas nesutinka žurnalistams parodyti medžioklės lapus.

VTEK nustatė ir daugiau pažeidimų

DELFI jau rašė, kad VTEK nustatė ir daugiau pažeidimų, susijusių su medžiotojų klubo „Girios” nariais.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojas Evaldas Torrau ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gydytojas Rimantas Bieliauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktą). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad medžiotojų klubo „Girios“ nariu R. Bieliauskas tapo 1992 m., E. Torrau – 2001 m. Taigi ryšį su šia asociacija gydytojai turėjo nurodyti, kai pirmąjį kartą teikė privačių interesų deklaracijas: R. Bieliauskas – 2015 m. vasarį, o E. Torrau – 2017 m. rugsėjį. Tačiau jie to nepadarė.

Narystę klube gydytojai deklaravo tik VTEK pradėjus tyrimą dėl jų elgesio – 2018 m. gruodį.

Be kitų medikų, VTEK nustatė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojas, žinomas kardiochirurgas Rimantas Benetis laiku bei tinkamai nedeklaravo narystės Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijoje bei medžiotojų klube „Girios“

O štai vasario 27 d. VTEK nustatė ir dar vieną pažeidimą.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimutis Budrys pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Nustatyta, kad jis per VPIDVTĮ nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios” ir pasikeitusios darbovietės bei pareigų.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Taip pat VTEK nusprendė dėl procedūrinių priežasčių atidėti buvusio VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų urėdo Benjamino Sakalausko elgesio vertinimą.

Vasario 6 d. nepalankaus VTEK sprendimo sulaukė ir dar vienas medžiotojas.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad medžiotojų klubo „Girios” narys – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyresnysis patarėjas Zbignevas Glazko – tinkamai ir laiku nedeklaravęs privačių interesų pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktą).

VTEK vertino tik pastarųjų trejų metų laikotarpio Z. Glazko veiksmus. Tyrimo duomenys rodo, kad 2018 ir 2019 m. teiktose privačių interesų deklaracijose jis nebuvo nurodęs narystės medžiotojų klube „Girios“, nors narys yra nuo 2006 m. Pirmąjį kartą šį ryšį jis deklaravo 2015 m., tačiau pažymėtina, kad, asmuo turi nurodyti visus aktualius deklaruotinus duomenis kiekvienąkart tikslindamas deklaraciją.