Kaip teigia pats arkivyskupas savo feisbuko paskyroje, jis atsistatydina dėl sveikatos problemų.

„Popiežiaus Pranciškaus valia praėjusį laikotarpį skyręs vyskupo tarnystei, nuo kovo 1 d. jo leidimu grįžtu darbuotis pagal mano vienuolinį kunigišką pašaukimą. Iškylant sveikatos problemoms, o ypač matydamas vienuolinio pašaukimo prasmę ir reikšmę tikiuosi, kad taip galėsiu geriau tarnauti Dievui ir žmonėms“, - feisbuke rašė L. Virbalas.

Savo įraše jis padėkojo už laiką, kurį galėjo praleisti Kauno arkivyskupijoje.

„Tai, kas buvo padaryta gero – tik dėka daugelio Evangelijai pasišventusių ir ištikimai Bažnyčioje tarnaujančių kunigų ir pasauliečių. Prašau atleisti už mano trūkumus. Visada liksite mano maldose“, - rašė L. Virbalas.

Tuo pat metu Popiežius paskyrė šios arkivyskupijos Apaštaliniu Administratoriumi Jo Ekscelenciją vyskupą Algirdą Jurevičių, iki šiol ėjusį Kauno arkivyskupijos vyskupo augziliaro pareigas.

Nubrėžė paralelę su Benedikto XVI sprendimu

Kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas DELFI patikino, kad tai yra jo paties sprendimas.

Monsinjoras A. Grušas L. Virbalo pasirinkime brėžė paralelę su Popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimu, kai jis patvirtino: „nesijaučiu esąs pakankamai pajėgus eiti tarnystę“.

„Tai ir čia – tas pats“, – sakė A. Grušas.

Monsinjoras patikino, kad tai neturi nieko bendro su dabartiniu aktualijų kontekstu.

„Taip tas kontekstas yra, bet čia šiuo atveju tikrai neturi nieko bendro“, – patikino A. Grušas.

Kaip rašė DELFI, praėjusią savaitę popiežius Pranciškus į Vatikaną sukvietė Bažnyčios lyderius iš viso pasaulio. Čia ilgiau nei tris dienas dvasininkams vyko konsultacijos, kaip reaguoti į dvasininkų vykdomus vaikų lytinio išnaudojimo atvejus. Plačiau apie tai galima skaityti čia.

1983 metais A. Virbalas stojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip dvejus metus dirbo zakristijonu ir studijavo filosofiją bei teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 metais L. Virbalas priimtas į kunigų seminariją, o 1989 metais įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną atliko tęsdamas studijas seminarijoje, nes tuo metu vienuolijos dar negalėjo veikti viešai.

1991 metais jis buvo įšventintas kunigu ir išvyko į Romą tolesnėms studijoms, 1994 metais gavo teologijos licenciato laipsnį. Studijų metais bendradarbiavo Vatikano radijuje.

2005 metais L. Virbalas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Jis buvo „Bažnyčios žinių“ redakcinės kolegijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės Lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys.

2010–2013 metais L. Virbalas ėjo Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektoriaus pareigas.

2013 metų birželio 6 dieną popiežius paskyrė dvasininką Panevėžio vyskupu.

Kauno arkivyskupijos vadovu L. Virbalas paskirtas 2015 metų birželį.