Įvertinusi bendrovės „Kauno vandenys“ 2016 m. faktines sąnaudas ir numatomus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo apie 523 tūkst. eurų mažiau būtinųjų sąnaudų, nei planavo įmonė.

Dėl to vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, VKEKK suderino 1,24 euro už kub. m (be PVM) bazinę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą bei 1,07 euro/mėn. (be PVM) apskaitos kainą.

Suderinta bazinė geriamojo vandens ir paslaugų kaina yra 5 ct už kub. m mažesnė už šiuo metu galiojančią, o apskaitos kaina - 6 ct/mėn. didesnė.

Šiuo metu bendrovėms „Kauno vandenys“ vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2015 m. rugsėjo.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kaina gyventojams nežymiai mažėja dėl faktiškai didesnių bendrovės parduodamų paslaugų kiekio, įvertinus patiriamus nuostolius daugiabučiuose namuose. Apskaitos kaina keičiasi dėl išaugusio lėšų poreikio paslaugų teikimui.

VKEKK suderintos naujos kainos įsigalios jas patvirtinus Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių taryboms - tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų. Įsigaliojus naujoms kainoms, bendrovės „Kauno vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 0,99 proc. proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys leistinos 4 proc. ribos.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 91,4 proc. aptarnaujamos teritorijos gyventojų (turi galimybę naudotis paslauga 94,4 proc.), nuotekų tvarkymo paslauga - 87 proc. (turi galimybę - 92,3 proc.). Beveik 99,5 proc. vartotojams centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitinka visus higienos normos reikalavimus, 100 proc. nuotekų išvaloma iki nustatytų parametrų.

Komisijos posėdyje taip pat suderinta paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina ūkio subjektams - 0,19 euro už kub. m (be PVM). Bendrovė nurodė, kad paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 1396 ūkio subjektai, per metus sutvarkomų paviršinių nuotekų kiekis vidutiniškai sudaro 706,0 tūkst. kub. m.

2016-2018 m. laikotarpiu „Kauno vandenų“ investicijos į vandentvarkos ūkį turėtų siekti apie 44,48 mln. eurų, iš jų 19,24 mln. eurų sumą planuojama finansuoti pasinaudojant ES parama.

Už šias lėšas ketinama vykdyti geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją Kaune: bus nutiesta apie 18,23 km naujų vandentiekio tinklų (planuojama prijungti 578 vartotojus), apie 32,19 km naujų nuotekų surinkimo tinklų (planuojama prijungti 851 vartotoją), rekonstruoti apie 17,52 km vandentiekio tinklų ir apie 8,76 km nuotekų surinkimo tinklų bei Kauno nuotekų valymo įrenginius.

Planuojama, kad tai leis padidinti galimybes gyventojams gauti centralizuotas paslaugas: bus suteikta galimybė naudotis centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga 95,5 proc. gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga - 93,7 proc. Taip pat bendrovė ketina rekonstruoti ir plėsti paviršinių nuotekų tinklą Kaune, iš viso numatyta nutiesti 24,14 km ir rekonstruoti 0,29 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, įrengti 7 paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

Bendrovė „Kauno vandenys“ 2016 m. realizavo 16,79 mln. kub. m vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą, 2016 m. turėjo 1,22 mln. eurų pelno, 2017 m. veiklos rezultatas - 1,73 mln. eurų pelno.