Jis įregistravo tokį pasiūlymą Išmokų vaikams įstatymo pakeitimo projektui, kurį įregistravo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė, jos pavaduotojas Tomas Tomilinas ir komiteto nariai Rimantas Jonas Dagys, Rima Baškienė, Algirdas Sysas.

Jie siūlė nustatyti, kad vaiko laikinosios priežiūros išmoka yra 4 BSI dydžio, tai yra 152 eurai.

„Atsižvelgiantį į tai, kad vaiko laikinosios priežiūros laikotarpis yra trumpas ir vaiką laikinai prižiūrintis asmuo iš karto gali patirti didesnes išlaidas, susijusias su laikinai prižiūrimo vaiko poreikių tenkinimu ir visokeriopos pagalbos (sveikatos, ugdymo ir kt.) jam suteikimu, siūloma padidinti vaiko laikinosios priežiūros išmokos dydį nuo 4 BSI iki 6 BSI dydžio“, - savo pasiūlymą argumentuoja R. Karbauskis.

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustačius apsaugos vaikui poreikį, tokia išmoka būtų mokama laikinai prižiūrinčiam vaiką asmeniui.

„Siūloma įstatymo projekto nuostata siekiama, nustačius apsaugos vaikui poreikį, jo laikinosios priežiūros laikotarpiu asmeniui, laikinai prižiūrinčiam vaiką, skirti išmoką iš valstybės biudžeto lėšų, taip užtikrinant analogišką valstybės paramą kaip ir vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje ar globos centre“, - sako projektą įregistravę Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai.

Jei Seimas pritartų, naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo 2019 m. gegužės 1 d.

Preliminariais parlamentarų skaičiavimais, darant prielaidą, kad apsaugos vaikui poreikis būtų nustatomas apie 1000 vaikų per metus ir vaiko laikinosios priežiūros priemonių pritaikymas tęstųsi iki 30 dienų, taip pat išmoka būtų 4 BSI dydžio, papildomai iš valstybės biudžeto metams reikėtų apie 154,1 tūkst. eurų.

Šiuo metu Išmokų vaikams įstatyme numatytas teisinis pagrindas vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam Civilinio kodekso nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje ar globos centre, mokėti 4 bazinių socialinių išmokų ( BSI) dydžio (152 eurų) globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą. Finansinė parama laikinai prižiūrinčiam vaiką asmeniui, nustačius apsaugos vaikui poreikį, nenumatyta.