„Šiaulių rajono garbės piliečio vardas R. Karbauskiui suteikiamas už nuopelnus įgyvendinant pilietines iniciatyvas, reikšmingus darbus Šiaulių rajono bendruomenės labui“, - rašoma Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nutarime.

Rajono Kultūros centro vedėjas Tomas Vaitkus ir Kultūros centro direktorė Jovita Lubienė dienraščio „Šiaulių kraštas“ žurnalistams aiškino, kad yra kelios priežastys, kodėl šiais metais dalis šventės vyks Naisiuose, nors anksčiau visada Vasario 16-osios minėjimo renginiai vykdavo Kuršėnuose.

„Pagrindinė ir svarbiausioji priežastis, kad dar nesuremontuota Kuršėnuose kultūros centro salė. Antra priežastis, pernai pasirinkome šventę Kuršėnų bažnyčioje, bet buvo žmonėms per šalta. O trečia priežastis, jog įvairių komisijų yra nutarta, kad visos rajono premijos ir vardai būtų teikiami tose vietose, kurios susijusios su apdovanojamu asmeniu“, - tikino J.Lubienė.

Kultūros centro direktorės nuomone, R. Karbauskis glaudžiai susijęs su Naisiais, šio krašto žmonėmis, todėl prasminga jam teikti „Garbės piliečio regalijas jam artimoje erdvėje“, - J.Lubienės žodžius cituoja dienraštis.

Siūlymą suteikti R.Karbauskiui garbės piliečio vardą Šiaulių rajono savivaldybės taryba ketino svarstyti dar 2017 m., tačiau atsižvelgus į paties Seimo nario prašymą, šis klausimas iš darbotvarkės tuomet buvo išbrauktas. Sprendimą suteikti garbės piliečio vardą R.Karbauskiui Šiaulių rajono savivaldybės taryba priėmė 2018 m. gruodžio 19 d.