Salininkų gyventojai ne kartą yra kreipęsi į Vilniaus miesto savivaldybę, Aplinkos apsaugos agentūrą, Vilniaus apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ir kitas institucijas dėl akivaizdžių pažeidimų, kuriuos daro UAB „Atliekų rūšiavimo centras“, laikantis valstybės saugomo dvaro teritorijoje didelius kiekius atliekų.

Pasak gyventojų, įmonė nesilaiko reikalavimų, nurodytų Aplinkos apsaugos agentūros išduotame Taršos leidime.

„Atliekų kiekis vienu metu turi būti ne didesnis nei 753 tonos, o atliekų kaupimas galimas iki 2,5 metro aukščio. Tačiau net ir šiandien nuvykus į šią vietą akivaizdu, kad šių reikalavimų nėra laikomasi. Aktyvi vietos gyventojų bendruomenė ne vienerius metus bandė atkreipti atsakingų institucijų dėmesį, tačiau situacija nepasikeitė. Priešingai – pasak gyventojų, jų nusiskundimai ir kitų institucijų surašyti protokoliniai sprendimai dėl įmonės veiklos nusižengimų buvo ignoruojami, o 2017 m. birželio 17 d. Aplinkos apsaugos agentūra išdavė „Atliekų rūšiavimo centrui“ atnaujintą taršos leidimą“, – pažymėjo D. Kreivys.

Kreipimesi parlamentaras D. Kreivys, vadovaudamasis Seimo statutu, prašo atsakyti, kokiai veiklai agentūra yra išdavusi taršos leidimą „Atliekų rūšiavimo centras“ Vilniaus Salininkų mikrorajone, taip pat ar suteikiant įmonei įgaliojimus užsiimti šia veikla buvo vykdomas konkursas ir ar „Atliekų rūšiavimo centras“ atitinka tokiai veiklai reikalingus kvalifikacinius reikalavimus?

Kartu teiraujamasi, ar nėra pažeidžiami aplinkosauginiai bei kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, kai „Atliekų rūšiavimo centras“ tokia ūkine veikla užsiima Vilniaus miesto teritorijoje šalia gyvenamųjų namų ir švietimo įstaigų, į Kultūros vertybių registrą įtrauktų objektų – Vrublevskių dvaro svirno ir tvenkinių?

Domimasi, dėl kokių priežasčių yra taikstomasi su nuolatiniais Taršos leidime nustatytų reikalavimų pažeidimais, turint omenyje 2017 m. gruodžio mėnesį, kai Vilniaus miesto agentūra atliko neplaninį „Atliekų rūšiavimo centro“ patikrinimą, nustatė šiurkščius pažeidimus, kurie nebuvo pašalinti, o į gyventojų nusiskundimus nekreipta dėmesio.

Galų gale kandidatas į Vilniaus miesto merus klausia, kaip susidariusią padėtį vertina pati Taršos leidimo išdavėja – Aplinkos apsaugos agentūra bei kokia yra agentūros bei jos vadovo asmeninė atsakomybė dėl jos paskirtos bendrovės aplaidžios veiklos?

„Atliekų rūšiavimo centras“ veikia miesto teritorijoje, o greta yra gyvenamieji namai, vaikų darželis, Vilniaus Salininkų gimnazija, jog pradinė mokykla, vaikų žaidimų aikštelė, Vrublevskio dvaro tvenkiniai, kurie taip pat, kaip ir dvaro svirnas, yra įtraukti į Kultūros vertybių registrą. Įmonės teritorija nėra saugiai aptverta, neatitinka priešgaisrinės saugos reikalavimų, o jos vykdoma veikla galimai kenkia žmonių sveikatai“, – kreipimosi motyvus aiškino D. Kreivys.