Pagal naująją tvarką tarnautojus atrinks VTD sudarytos komisijos, kurių daugiau nei pusę narių sudarys ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai. Taip bus užtikrinamas didesnis valstybės tarnautojų atrankos skaidrumas bei visuomenės pasitikėjimas ja.

Keičiasi ir pati atrankos struktūra. Nelieka bendrųjų gebėjimų testo - bendrųjų gebėjimų patikrinimas bus integruotas į konkurso procedūrą. Pretendentams į vadovaujamąsias pozicijas nebereikės vadovavimo gebėjimų patikrinimo - bus atliekamas tik siekiančiųjų eiti įstaigos vadovo pareigas kompleksinis vertinimas, kurio metu bus vertinamos jų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos.

Svarbu tai, kad konkursai į valstybės tarnybą bei atrankos į pakaitinių tarnautojų pareigas, kurių procedūros pradėtos iki 2018 m. gruodžio 31 d., bus organizuojami pagal iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusią tvarką. Taigi, norint dalyvauti šiuose konkursuose ar atrankose, kaip ir anksčiau, reikės laikyti bendrųjų gebėjimų testą bei pasitikrinti vadovavimo gebėjimus.

Ar konkursas arba atranka organizuojami pagal senąją ar naująją tvarką, bus matoma kiekvieno skelbimo kontaktinės informacijos laukelyje. Jei jame nurodyta, kad konkursą ar atranką organizuoja VTD, vadinasi, konkursas ar atranka vyks pagal naująją tvarką.