Į Konstitucinį Teismą kreipėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Jis nagrinėja bylą, kurioje baltarusis, su Lietuvos piliečiu prieš trejus metus Danijoje sudarę santuoką, skundžia Migracijos departamento sprendimą neišduoti leidimo laikinai gyventi šalyje.

Teismo posėdžio pradžioje Seimo įgaliotas asmuo, Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas, pateikė Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centro prašymą perkelti šį klausimą spręsti į Seimą, nes klausimą dėl partnerystės reikia spręsti referendume, kadangi reikia keisti Konstitucijos straipsnį.

KT teisėjai pasitarę nusprendė prašymo netenkinti.

“ Suinteresuoto asmens, Seimo atstovo, prašymo netenkinti“, - sprendimą paskelbė KT pirmininkas Dainius Žalimas.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas tiek, kiek jame nenustatyta, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvoje gyvena asmuo - Lietuvos pilietis, su kuriuo užsieniečio kitoje valstybėje sudaryta santuoka arba registruotos partnerystės sutartis Lietuvos Respublikoje nėra pripažįstama dėl draudimo tuoktis ir sudaryti registruotos partnerystės sutartį tos pačios lyties asmenims, tačiau su kuriuo jis yra sukūręs santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą.

Anksčiau Konstitucinis Teismas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bylą ir rengdamas nutarimą, pripažino, kad sprendžiant dėl minėto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai būtina išsiaiškinti naujas aplinkybes ir ištirti naujus įrodymus - gauti papildomų paaiškinimų dėl ginčijamo teisinio reguliavimo taikymo praktikos.

Atsižvelgdamas į tai, taip pat į tai, kad naujai išsiaiškintinos aplinkybės turi įtakos vertinant šioje konstitucinės justicijos byloje esančius įrodymus - pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtos administracinės bylos medžiagą, kartu siekdamas užtikrinti dalyvaujančių byloje asmenų procesines teises susipažinti su bylos medžiaga ir dalyvauti tiriant įrodymus, Konstitucinis Teismas nusprendė, kad tikslinga atnaujinti konstitucinės justicijos bylos nagrinėjimą, pradėti bylą nagrinėti iš pradžių žodinio proceso tvarka, išsiaiškinti naujas aplinkybes ir iš naujo ištirti byloje esančius įrodymus.