DELFI primena, kad dar 2016 metais gruodį Seimo Kultūros komiteto posėdyje LVŽS pirmininkas Ramūnas Karbauskis pristatė tautinių kostiumų vaikams idėją – 150 000 ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų valstybės šimtmečio proga 2018 metais padovanoti po tautinį kostiumą. Skaičiuota, kad tam reikėtų apie 3 mln. eurų ir planuota įsteigti specialų fondą, be to pabrėžta, kad tai būtų privati iniciatyva.

Sulaukus aršios kritikos, idėjos užmojai buvo sumažinti, tačiau nepalaidoti. Šios idėjos įgyvendinimo ėmėsi labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, kurį 2013 metais R. Karbauskis įkūrė kartu su dainininku Andriumi Mamontovu. Vėliau buvo sutarta, kad kostiumus projektui „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ kurs dizaineris Juozas Statkevičius.

2018 metų pradžioje buvo skelbiama, kad viso fondas „Švieskime vaikus“ pagamino ir padovanos 18 tūkst. kostiumų mažiesiems, 887 valstybinius vaikų darželius pasieks po 20 kostiumų vaikams – dešimčiai berniukų ir dešimčiai mergaičių. Taip pat skelbta, kad prie šio projekto prisidėjo per 100 savanorių iš visos Lietuvos. Taip pat tuo metu pasirodė pirmieji pranešimai apie darželiams įteiktus tautinius kostiumus.

Savanoriai – su „valstiečiais“ susiję asmenys

Tirdama tautinių kostiumų idėją VRK nustatė, kad minėto „projekto uždaviniai atitinka LVŽS rinkimų programos vertybinį pagrindą, (…) tačiau vykdomos veiklos sutapimas yra tik vertybių lygmenyje – tapačių taktinių veiksmų LVŽS rinkimų programoje nėra“, – rašoma VRK išvadoje.

VRK taip pat nustatė, kad ne mažiau kaip 277 ugdymo įstaigoms perduota 9 004 vnt. tautinių kostiumų. Tai sudaro pusę visų žadėtų tautinių kostiumų, kuriuos buvo planuota pagaminti ir įteikti ugdymo įstaigoms. Apie likusius kostiumus duomenų nėra.

Taip pat tyrimo metu nebuvo nustatyta atvejų, kai projekto įgyvendinimo metu (tautinių kostiumų įteikimo ugdymo įstaigoms metu bei viešai skleistoje informacijoje apie projektą) būtų propaguojama LVŽS ar su ja susiję asmenys, pristatomos jų idėjos ar agituojama balsuoti ateinančiuose rinkimuose.

Nustatyta, kad 2018 m. sausio – balandžio, rugsėjo mėnesiais 52–ose Lietuvos savivaldybėse projekte dalyvavo iš viso ne mažiau kaip 145 asmenys. Iš 145 asmenų, dalyvavusių projekte, 114 yra vienaip ar kitaip susiję su LVŽS, iš jų 51 asmuo yra politikas (Seimo narys (23), savivaldybės meras (2), tarybos narys (26), 39 asmenys – politinio pasitikėjimo Seimo narių padėjėjai, 11 asmenų – savivaldybių administracijos darbuotojai, 20 – kitų asmenų). Visi 23 projekte dalyvavę Seimo nariai priklauso LVŽS frakcijai Seime.

VRK konstatavo, kad projekte dalyvaujant beveik išimtinai LVŽS nariams, visuomenei gali kilti abejonių, ar projektas nėra skirtas propaguoti LVŽS ir su ja susijusius asmenis. Tokias prielaidas patvirtina ir kai kurie LVŽS atstovų vieši pasisakymai.

„(VRK) darbo grupei turint duomenų apie projekto įgyvendinimo koordinavimą LVŽS viduje būtų pagrindo vertinti, ar projektas nebuvo įgyvendinamas išskirtinai pasitelkiant savanorius iš vienos partijos narių ir tokiu būdu siekiant LVŽS ir susijusių asmenų propagavimo. Tokių duomenų darbo grupė tyrimo metu negavo, todėl teisinio pagrindo pripažinti projekto įgyvendinimą LVŽS politine reklama nėra, tačiau tokie visuomenei abejonių keliantis sutapimai tarp juridinių asmenų lėšomis įgyvendinamo projekto dalyvių sąrašo ir su politine partija susijusių asmenų sąrašo yra vengtini“, – rašoma VRK išvadose.

Iš „Agrokoncerno“ – įspūdingos sumos

2018 m. sausio 19 d. R. Karbauskis žiniasklaidai teigė priėmęs sprendimą, kad su juo susijusios įmonės dalį savo lėšų paaukotų būtent šiam projektui.

Kaip rašoma VRK išvadose, pagal fondo „Švieskime vaikus“ pateiktą informaciją, projektui finansuoti buvo gauta tokia parama: žemės ūkio bendrovės „Draugas“ – 50 000 eurų, Bridų žemės ūkio bendrovė – 25 000 eurų, UAB „ŠIAULIŲ AGROCENTRAS“ – 25 000 eurų, UAB „Agrokoncerno grūdai“ – 300 000 eurų, UAB „Agrokoncernas“ – 200 000 eurų.

Fondo atsakymuose nurodoma, kad „fondas neprašė nei vieno paramos davėjo skirti paramą konkrečiai šiam projektui. Visi prašymai ir skirta parama yra skirta fondo tikslų, nurodytų įstatuose, įgyvendinimui. Todėl ataskaitose apie paramos panaudojimą nėra detalizuota, kokios konkrečiai sumos buvo skirtos atskiriems projektams. Visose ataskaitose pateikiama bendra informacija apie paramos panaudojimą fondo veikloje“.

Specialistai sako, kad šiandien pati geriausia trąša laukams būtų lietus
Foto: Organizatorių nuotr.

Turimose paramos sutartyse taip pat nėra konkretizuojama, kad ši parama skirta konkrečiai projekto įgyvendinimui, tačiau aukščiau nurodytos penkios sutartys buvo sudarytos per du mėnesius, kai buvo ruošiamasi projekto įgyvendinimui. Bendra tokios paramos vertė sudarė 600 000 Eur.

VRK taip pat nustatė, kad 2017 m. rugsėjo 8 d. priede prie Gamybos sutarties su tautinius kostiumus siuvusia įmone (jos pavadinimas neatskleidžiamas – DELFI) yra nurodyta sutarties suma – 522 720 eurų su PVM (vieneto kaina 29,04 eurų su PVM). Tautinių kostiumų siuvimo paslaugas teikusi įmonė gaminių konstravimo paslaugos neatliko. Fondo atsakymuose darbo grupei nurodyta, kad „žodiniu sutarimu buvo sutarta su dizaineriu Juozu Statkevičiumi dėl nemokamų dizaino paslaugų kuriant tautinius kostiumus“.

Fondas „Agrokoncernui“ mokėjo už transportavimą

Atsakydamas į VRK klausimus dėl tautinių kostiumų transportavimo, fondas pateikė sutarties su logistikos paslaugas suteikusia bendrove „Agrokoncernas“ kopiją. Sutarties priede nurodyta, kad už atliktas transporto paslaugas mokama 0,50 Eur be PVM už 1 kilometrą bei kad „suteikus transporto paslaugas daugiau nei 5 000 km, vežėjas taikys siuntėjui 10 proc. nuolaidą visam užsakymui“. Darbo grupei buvo pateikta UAB „Agrokoncerno“ fondui išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodytos „Transporto paslaugos“, bet kiekio ir sumos dalyse duomenys panaikinti (nepateikti).

Darbo grupė, išnagrinėjusi keturiolikos tautinių kostiumų gabenimo važtaraščių kopijas, nustatė, kad laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 19 d. iki kovo 28 d. uždaroji akcinė bendrovė „Agrokoncernas“, kaip vežėjas, turėjo pristatyti fondui 18 000 vnt. tautinių kostiumų, važtaraščiuose įvardintų „vaikiškais drabužiais“ arba „drabužių komplektais“, į septynias konkrečias vietas, kurių daugumoje yra įkurti „Agrokoncerno“ įmonių sandėliai.

Ramūnas Karbauskis

Peržiūrėjus fondo „Švieskime vaikus“ Paramos gavimo ir panaudojimo metines ataskaitas paaiškėjo, kad šį fondą dosniai remia tiek „Agrokoncernas“, tiek pats R. Karbauskis. 2016 m. fondas iš „Agrokoncerno“ gavo 17 000 eurų, iš „Agrokoncerno grūdų“ 221 000 eurų. Parama buvo gauta ir iš Seimo kanceliarijos 2016 m. gruodžio 1 d. (1 586,63 Eur) ir gruodžio 28 d. (2 141,02 Eur) – fondui buvo pervestas R. Karbauskio darbo užmokestis – 3 727,65 Eur.

2017 m. UAB „Agrokoncerno grūdai“ fondą parėmė 320 000 eurų suma, UAB „Agrokoncernas“ – 50 000 eurų. Seimo kanceliarija 2017 m. vasario 1 d. – gruodžio 22 d. fondui pervedė R. Karbauskio darbo užmokestį – 26 749,51 Eur.

2018 m. UAB „Agrokoncernas“ parėmė fondą 150 000 eurų. Seimo kanceliarija 2018 m. vasario 1 d. – kovo 29 d. fondui pervedė R. Karbauskio darbo užmokestį – 7 211,43 Eur.

Kreipsis į prokuratūrą ir VMI

Atlikusi tyrimą, VRK konstatavo, kad Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ projektas „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“ buvo finansuojamas Seimo nario, LVŽS frakcijos Seime seniūno R. Karbauskio sprendimu, kad su juo susijusios įmonės skirtų dalį savo lėšų projektui įgyvendinti.

Be to, nevyriausybinių organizacijų projektai, kurių įgyvendinime dalyvauja beveik išimtinai vienos politinės partijos nariai ir susiję asmenys (79 proc. visų projekto įgyvendinime dalyvavusių asmenų), anot VRK, turi kai kurių politinės reklamos požymių ir sukuria visuomenei pagrįstas prielaidas tokius projektus vertinti kaip politinę reklamą, kurios skleidimu propaguojama politinė partija, politinės partijos nariai, taip pat jų idėjos ar programa.

Pasak VRK darbo grupės, įgyvendinant fondo projektą „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio dovanos Lietuvos darželiams“, vienas iš pagrindinių šio projekto paramos davėjų buvo UAB „Agrokoncernas“. Paramos tikslas – teikti paramą siekiant paremti fondo vykdomą visuomenei naudingą veiklą. Pagal paramos sutartį su UAB „Agrokoncernas“, paramos davėjas įsipareigojo neatlygintinai suteikti paramos gavėjui paramą.

Visgi VRK, ištyrusi visas aplinkybes, konstatavo, kad minėtas projektas nėra LVŽS politinė reklama. Kaip rašoma VRK išvadoje, projekto įgyvendinimas taip pat negali būti vertinamas kaip juridinių asmenų parama LVŽS. Tačiau Labdaros ir paramos fondui „Švieskime vaikus“ VRK rekomenduoja ateityje vengti situacijų, kai projektų įgyvendinimui pasitelkiama kritinė masė savanorių, kurie atstovauja vienai politinei jėgai.

Taip pat nutarta kreiptis į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją su prašymu įvertinti, ar LVŽS pirmininko Ramūno Karbauskio priimtas ir viešai skelbtas sprendimas, kad su juo susijusios įmonės dalį savo lėšų paaukotų projektui, nesikerta su Seimo nariui taikomais veiklos apribojimais.

Be to, VRK nustatė, kad kai kurie projekto savanoriai galėjo dalyvauti jo veikloje savo tiesioginio darbo metu. Tarp tokių savanorių yra Seimo narių padėjėjų ir savivaldybių darbuotojų. Nutarta tyrimo medžiagą vertinimui perduoti Seimo kanceliarijai ir savivaldybių administracijoms.

VRK taip pat nusprendė tyrimo medžiagą perduoti Generalinei prokuratūrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) įvertinti, ar nebuvo pažeistos atitinkamų įstatymų nuostatos dėl paramos skyrimo, paramos lėšų gavimo ir panaudojimo, atsižvelgiant į ai, kad paramos gavėjas su paramos davėju sudarė komercinę sutartį, pagal kurią buvo atsiskaitoma, galimai panaudojant iš to paties paramos davėjo gautas lėšas.