Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) lapkričio pabaigoje patvirtino savivaldos rinkimų komisijas. LSDDP į jas delegavo 31 atstovą, tačiau iš dešimties pasiūlytų į pirmininkus šias pareigas gavo tik viena atstovė.

Birštono savivaldybės rinkimų komisijos vadove paskirta Asta Revuckaitė.

Argumentuodami pažeistu proporcingumo principu, socialdarbiečiai kreipėsi į teismą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) prašymą naikinti VRK sprendimą atmetė kaip nepagrįstą, tačiau nutartyje konstatavo, kad partijų proporcinio atstovavimo principas yra svarbus ir „negali būti vertintinas tik kaip rekomendacinė nuostata“.

„Teismas konstatavo, kad visos savivaldybių rinkimų komisijos sudarytos ir pirmininkai paskirti teisėtai, ginčą išsprendė taip, kad niekas nenukentėjo“, – BNS sakė VRK vadovė Laura Matjošaitytė.

Įstatymas numato, kad savivaldybės rinkimų komisijos pirmininką iš komisijos narių skiria Vyriausioji rinkimų komisija.

Pirmininku skiriamas asmuo, turintis darbo patirties rinkimų komisijose, o skirdama komisijų vadovus „Vyriausioji rinkimų komisija turi siekti, kad jų skaičius tolygiai pasiskirstytų tarp komisijų narius turinčių teisę deleguoti partijų ir rinkimų komitetų, o tarp parlamentinių partijų – proporcingai jų turimam mandatų skaičiui Seime“.

VRK teisme argumentavo, kad iš dešimties LSDDP į pirmininkus pasiūlytų asmenų tik penki atitiko reikalavimus, o pagal proporcijas kitoms partijoms teko daugiau vadovaujančių vietų, nes jų teikti kandidatai turėjo daugiau rinkimų darbo patirties.

VRK taip pat teigė, jog įstatymo norma imperatyviai nenurodo laikytis proporcinio principo, tik įvardija kaip siekiamybę, tad komisijai skiriant pirmininkus lieka tam tikra diskrecijos teisė.

Anot socialdarbiečių, tokie VRK teiginiai, kad disproporcijos su įstatymo reikalavimu atsirado dėl siekio paskirti labiau patyrusius asmenis, teisiškai nepagrįsti.

LVAT nutartyje pasisakė, kad svarbūs tiek proporcingumo, tiek patirties kriterijai, o socialdarbiečių reikalavimas panaikinti VRK sprendimą atmetamas kaip nepagrįstas.

LSDDP pranešime spaudai šį LVAT sprendimą pavadino partijos laimėjimu, pažymėdama, kad teismas „įpareigojo Vyriausiąją rinkimų komisiją laikytis demokratinių rinkimų principų“.

„Džiaugiuosi, kad teisme pavyko apginti demokratinius rinkimų principus, lygiomis teisėmis rengiant rinkimus dalyvauti visoms politinėms partijoms ir visuomeninių rinkimų komitetų pasiūlytiems kandidatams“, – pranešime cituojamas LSDDP pirmininko pavaduotojas Juozas Bernatonis.

Teismas iš dalies tenkino socialdarbiečių skundą, nustatydamas, kad šios partijos deleguoti atstovai tęstų darbą ir pasibaigus savivaldos rinkimams – per prezidento ir Europos Parlamento rinkimus.

VRK buvo nustačiusi, kad patvirtinus savivaldos rinkimų rezultatus nurūksta įgaliojimai tų komisijos narių, kuriuos delegavę subjektai neturi teisės dalyvauti sudarant prezidento ir Europos Parlamento rinkimų komisijas.

Komisija rėmėsi įstatymu, kad savivaldos ir prezidento, Europos Parlamento rinkimų komisijos sudaromos tos pačios, jei rinkimai vykstą tą pačią dieną, o rinkimai vyksta skirtingomis datomis: kovo 3 dieną savivaldos ir gegužės 12 bei 26 dienomis prezidento ir Europos Parlamento. Savivaldos bei kitų rinkimų komisijų formavimo principai pagal įstatymą šiuo metu skiriasi.

Tačiau teismas konstatavo, kad komisijų veikla apima visą rinkimų laikotarpį, ne tik balsavimo dieną, todėl savivaldos rinkimams sudarytų komisijų veikla legitimizuojama visiems tuo metu vykstantiems rinkimams.