Iš pradžių Kolegijų salėje įsikūrę mokytojai buvo nusiteikę pozityviai, žurnalistus sutikdavo su šypsenomis, neslėpė ryžto derybų laukti tiek, kiek reikės, tačiau po kelių dienų ministerijoje įsikūrusį mokytojų „štabą“ persmelkė baimė.

Penktadienį, lapkričio 30-ąją, prie Seimo į mitingą susirinkę mokytojai nesitikėjo, kad grįžę į ministeriją nebegalės patekti vidun. Kol vyko mitingas, ministerija nusprendė užrakinti duris.

Laimėję pirmąjį „mūšį“ ir viduje likę mokytojai nesitraukė – toliau liko nakvoti, tačiau nuovargis jų veiduose akivaizdžiai ryškėja.

Pirmosiomis budėjimo dienomis mokytojai leido žurnalistams budėti kartu su jais vienoje salėje, tačiau kiek vėliau persigalvojo. Jų teigimu, buvo paviešinti esą asmeniniai pokalbiai, todėl, siekiant reguliuoti iš jų „štabo“ sklindančią poziciją ir pasisakymus, buvo nuspręsta su žurnalistais bendrauti tik iš anksto sutarus.

Pirmosiomis dienomis mokytojai ir apie galimą policijos šturmą kalbėjo su šypsenomis veiduose – netikėjo, kad juos gali išvaryti, tačiau pastarosiomis dienomis ši baimė tampa vis ryškesnė. Net visus daiktus mokytojai susinešė į salę, nors anksčiau dalis jų daiktų buvo palikti prie salės, koridoriuje.

Mokytojų teigimu, „persikraustymas“ įvyko siekiant netrikdyti ministerijos darbuotojų.

Mokytojai ministerijoje budi jau devynias dienas ir teigia, kad jei reikės, liks iki Kalėdų.

Patys mokytojai siekia išlaikyti sukeltą įtampą ir sulaukti sau palankių derybų, tačiau įtampą kelia ir ministerijos pusė. Čia apsigyvenus mokytojams, duris dieną ir naktį saugo net keli apsaugos darbuotojai, kurie, klausydami nurodymų, kartais neleidžia įnešti daiktų ar maisto, užblokuoja kelią norintiems įeiti.

Viskas prasidėjo nuo chaosu virtusio posėdžio Seime

Viskas prasidėjo lapkričio 28-osios rytą, kai streikuojantys mokytojai susirinko į Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdį, kuriame pasirodė ir ministrė Jurgita Petrauskienė. Mokytojai tikėjosi, kad bus išgirsti jų klausimai bei pateikti atsakymai, tačiau posėdis virto chaosu, kai ministrė pareiškė, kad turi palikti posėdžiaujantį komitetą ir skubėti į kitą susirinkimą.

Ministrės ir mokytojų akistatoje pradėjo lietis nepasitenkinimo šūksniai ir eiliuoti prašymai. Susirinkime dalyvavęs Seimo narys Gintaras Steponavičius paprašė dar nesiskirstyti ir pareikalavo ministrės atsakyti į susirinkusių mokytojų klausimus.

Švietimo ir mokslo komiteto posėdis su Jurgita Petrauskiene

„Manote, kad užmėtysite smulkmenomis ir laimingesni žmonės išvažiuos? – į ministrę kreipėsi G. Steponavičius. – Siūlau stabdyti tuščias diskusijas apie smulkmenas.“ Šiuos žodžius mokytojai sutiko plojimais.

Ministrė tikino, kad gerbia visų 45 tūkst. mokytojų siūlymus, o salėje pradėjo girdėtis mokytojų prašymai. „Ministre, kalbėkitės su mumis, mes pasiruošę tartis“, – prašė susirinkime dalyvavusi mokytoja.

„Išgirskite mus, nusibodo jau kentėti ir šimtą kartų visus įtikinėti, – dar viena mokytoja į ministrę kreipėsi eilėmis. – Išgirskite, švietimas pasiekė jau dugną, išgirskite, kad dar blogiau tikrai nebūna.“

Į Švietimo ir mokslo komiteto posėdį susirinkę mokytojai

Susirinkimui nepasibaigus ministrė atsiprašė, kad negali ilgiau jame dalyvauti ir išskubėjo į susitikimą Vyriausybėje. Mokytojai šią žinią priėmė audringai, pradėjo jos klausti dar nepaklaustų klausimų, o susirinkime dalyvavusi abiturientė atskubėjo jai įteikti savo laišką.

Švietimo ministerijoje tikėjosi sulaukti atsakymų į klausimus

Po Seime vykusio posėdžio į ministeriją atvyko apie pusšimtis mokytojų. Jie teigė, kad laukia derybų.

DELFI žurnalistai pas streikuojančius mokytojus į ministeriją atvyko prieš septintą valandą vakaro. Ministerijos sargas nenorėjo įleisti žurnalistų teigdamas, kad „mokytojai jau beveik išsiskirstė, nes ministerijos darbo laikas jau baigiasi“.

Vis dėlto DELFI pavyko patekti į trečią ministerijos aukštą, kur ministrės vis dar laukė kelios dešimtys pedagogų. Visi jie buvo nusiteikę ryžtingai – lauks ministrės tiek, kiek reikės.

Streikuojantys mokytojai Švietimo ministerijoje

„Ministrė buvo užėjusi apie pusę penkių, bet ji išsakė savo nuomonę, visiškai nesiklausė mūsų reikalavimų. Ji teigia, kad toliau tarsis su kitomis profesinėmis sąjungomis, – teigė streiką organizuojančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas. – Ji nekalba apie tai, kad reikia atnaujinti ugdymo procesą.“

Pirmininkas teigė, kad tik nuo derybų priklausys ir streiko trukmė. „Lauksime ministrės. Jei norime atkurti mokymosi procesą, turime sėsti ir derėtis, – teigė pirmininkas A. Navickas. – Jei varys – nesimušime. Jei išvarys ar atvažiuos policija – išeisime. Bet tai parodys mūsų Vyriausybės požiūrį, kaip jie žiūri į mokytojus ir vaikus.“

A. Navickas dar kartą pakartojo, kad ministrės laukiančių mokytojų reikalavimas – pradėti derybas.

Pirmąją naktį pasitiko kaip nuotykį

Lapkričio 28-osios vakarą mokytojai pareiškė, kad ministerijos nepaliks, o paskambinę artimiesiems prašė atvežti maisto ir miegmaišių. Jų prašymai netrukus buvo išpildyti.

Su DELFI žurnalistais ministerijoje bendravę mokytojai atrodė pozityviai nusiteikę. Atrodė, kad naktis ministerijoje jiems buvo lyg nuotykis, kuris turėjo greitai baigtis. Tuo metu mokytojai teigė tikintys, kad ketvirtadienio rytą tikrai prasidės derybos.

Lapkričio 28 d., 21 val. 30 min. su DELFI bendravęs pirmininkas A. Navickas teigė, kad mokytojai žinių iš ministrės dar nesulaukė, tačiau juos aplankė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas. A. Navicko teigimu, jis kalbasi su mokytojais, tačiau tai – ne derybos, o tik pokalbiai.

„Jaučiamės gerai, gavome ir obuolių, ir miegmaišių“, – teigė A. Navickas ir pridūrė, kad miegmaišių mokytojams atvežė vaikai.

Beje, nors iš pradžių ministerijos darbuotojai nenorėjo į ministeriją įleisti DELFI žurnalistų, vėlyvą vakarą, kai mokytojams vaikai atvežė miegmaišių, darbuotojai juos įsileido.

Derybos netenkino – antra naktis ministerijoje

Derybos su mokytojais ministerijoje prasidėjo ketvirtadienį, lapkričio 29-ąją, dešimtą ryto, pertrauka buvo paskelbta beveik penktą vakaro. Po pertraukos derybos vėl tęsėsi, o ministerijoje budintys mokytojai žadėjo laukti tiek, kiek reikės.

„Kai pateiks pasiūlymus ir jei jie mokytojams tiks, bus valio, bet jei ne, tai toliau liksime čia“, – teigė mokytoja ir pridūrė, kad yra nusiteikusi vėl nakvoti ministerijoje.

Ministerijoje „apsigyveno“ mokytojai iš Švenčionių, Klaipėdos, Elektrėnų ir kitų rajonų. Patalpoje, kurioje nuo trečiadienio vidurdienio lūkuriuoja mokytojai, buvo sudėti ir miegmaišiai bei čiužiniai.

„Derybos – ilgas procesas. Kalbėjimas netrumpas, todėl šiandien sprendimo turbūt nebus. O mes, kaip ir žadėjome, liksime“, – teigė mokytoja.

Susirinkusieji įsikūrė ministerijoje esančioje Kolegijų salėje. Koridoriuje šalia salės jie įsikūrė „virtuvę“, kurioje buvo sudėtas maistas, verdama arbata.

Ministerijoje prabudę mokytojai galėjo laisvai judėti – įeiti ar išeiti iš ministerijos, taip pat galėjo naudotis ir ministerijoje esančiais dušais.

Trečia diena – mitingas

Penktadienio popietę mokytojai, nepatenkinti derybų su ministerija procesu, susirinko į mitingą prie Seimo. Ne visi susirinkusieji buvo streikuojantys pedagogai. Minioje su plakatais stovėjo ir darželio auklėtojos, ir mokytojų prašymus palaikantys asmenys. Prie Seimo atvykusi septynių anūkų močiutė teigė, kad atėjo palaikyti mokytojus, nes, jos teigimu, anūkų ateitis priklauso ir nuo sąlygų, kuriomis dirba mokytojai.

Iš Seimo langų taip pat nusileido mokytojus palaikantys plakatai.

Į mitingą, pareigūnų teigimu, susirinko apie tūkstantis mokytojų ir juos palaikančių asmenų. „Aš linkęs matuoti ne kiekybiniais rodikliais, o kokybe, – į klausimą, ar jį tenkina susirinkusių mokytojų skaičius, teigė prie mitingo prisijungęs pedagogas. – Jei skauda pirštą, jį gydote. Lietuvai šiandien skauda ir nesvarbu, kiek žmonių išreiškia šį skausmą, svarbu, kad išreiškia.“

Ministerijoje kilo sąmyšis, mokytojai pradėjo lipti per langą

Mokytojų streikas apie penktą valandą vakaro pasiekė kritinę būseną – mokytojai į ministeriją lipo per langą, viduje esantys mokytojai sulaukė raginimų susirinkti daiktus ir išeiti.

Į Švietimo ir mokslo ministeriją iš mitingo prie Seimo atvykęs Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas į ministeriją taip pat lipo per langą – durys buvo užrakintos, o ministerijos darbuotojai neketina į vidų įleisti nė vieno asmens. Žurnalistams taip pat buvo pasakyta, kad į vidų įeiti negalima.

DELFI žurnalistei į ministeriją taip pat teko lipti per langą, nors iš pradžių žurnalistams lipti buvo griežtai draudžiama. Viduje buvusios mokytojos teigė, kad įleis tik savo kolegas, tačiau kiek vėliau nusileido. Lauke, prie ministerijos durų, liko beveik visų didžiausių naujienų portalų fotografai, televizijų operatoriai, kai kurių žiniasklaidos kanalų žurnalistai.

Tiesa, langas, per kurį buvo lipama, yra pirmame aukšte. Prie įėjimo budėję apsaugos darbuotojai pasakė, kad niekas negali patekti į patalpas, todėl mokytojos kai kuriuos asmenis į ministeriją kvietė patekti per langą, kuris vedė į tą pačią patalpą, kurioje stovėjo ir įėjimo duris saugantys apsaugos darbuotojai.

Įlipus per langą reikėjo lipti ant sofos. Tik taip kurį laiką buvo galima patekti į ministeriją.

Nuotaikos pasikeitė kardinaliai

Trečiadienio vakarą, pirmąją „gyvenimo“ ministerijoje dieną, su DELFI žurnalistais bendravę mokytojai buvo nusiteikę optimistiškai, jų veidus puošė šypsenos. Optimizmo netrūko ir antrą dieną, ketvirtadienį, nors nuotaika buvo gerokai labiau įtempta – vyko derybos, kurių pabaigoje A. Navickas pareiškė, kad jos buvo bevaisės.

Tiesa, mokytojai į derybas nebuvo įleisti – profesinių sąjungų vadovų ir ministerijos atstovų pasitarimą mokytojai galėjo stebėti per televizoriaus ekraną Kolegijų salėje.

Penktadienį mokytojai garsiai reiškė tikėjimą, kad valdininkai išgirs jų prašymą, kurį šimtai mokytojų ir juos palaikančių asmenų susirinko ištarti prie Seimo, tačiau penktadienio vakarą ministerijoje esančius mokytojus persmelkė baimė.

Apsauga į ministeriją neįleidžia mokytojų
Foto: DELFI

Po mitingo prie Seimo į ministeriją grįžusių mokytojų laukė nemaloni staigmena – ministerijos durys buvo uždarytos. Buvo pareikšta, kad mokytojai turi rinktis daiktus ir išeiti iš ministerijos, o norintys įeiti nebuvo įleidžiami.

Prie ministerijos susirinkę mokytojai pradėjo dainuoti lietuvių liaudies dainas ir šūksniais palaikyti viduje esančius mokytojus. Lauke esanti minia ragino nepasiduoti.

„Paskyrė“ naują ministrę

Po ketvirtosios nakties, kurią streikuojantys mokytojai praleido Švietimo ir mokslo ministerijoje, Jurgita Petrauskienė savo feisbuko paskyroje pasidalijo radiniu – nuotrauka, kurioje matosi pakeistos aukščiausias pareigas ministerijoje užimančių asmenų pavardės.

„Matyt visi turime savus dialogo suvokimo standartus“, – prie nuotraukos parašė ministrė. Joje matyti, kad vietoje švietimo ir mokslo ministrės pavardės prie šių pareigų puikuojasi Veronikos Naumovaitės pavardė, vietoje viceministro – „Išvykęs atostogų“, o vietoj ministerijos kanclerio Tomo Daukanto mokytojai „paskyrė“ Paulių Samošką.

Apie tai savo socialinėje paskyroje pasisakė ir premjero patarėjas Skirmantas Malinauskas: „Norim kalbėtis, niekas mūsų neklauso“ virsta „imam ministeriją“? Nežinau, ar daug žmonių norėtų gyventi valstybėje, kur klausimai sprendžiami tokiu būdu. Manau, kad nuo penktadienio ribos buvo peržengtos, o A. Navickas pamiršta, jog ir streiko metu galioja LR įstatymai“.

Atstatydino ministrę Jurgitą Petrauskienę

Pirmadienį, gruodžio 3-iąją, Saulius Skvernelis pranešė apie trijų ministrų atstatydinimą. Viena jų – Jurgita Petrauskienė.

Pareigas paliekanti švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pirmadienį paragino Vyriausybę tęsti pradėtas reformas, tačiau tvirtino pati atsistatydinti nesvarsčiusi, nepaisant ginčų su streikuojančiais pedagogais.

„Aš manau, kad Vyriausybė turi prisiimti visą atsakomybę toliau tęsti darbus, – BNS sakė J. Petrauskienė. – Padarėme ką galėjome, gebantys tegu padaro daugiau. Tokiems darbams reikalingas palaikymas ir iš valdančiosios, ir iš opozicijos frakcijų.“

Pradėjo kilti įtampa

Gruodžio 4-ąją ministerijoje apsilankę DELFI žurnalistai išvydo pavargusių mokytojų veidus. Ministerijoje pradėjo kilti įtampa – jiems buvo pareikšta, kad išėjusieji nebegalės sugrįžti, nors iki šiol dauguma mokytojų galėjo grįžti namo pailsėti, nusiprausti ar persirengti.

„Niekas netikėjo, kad taip atsitiks“, – teigė ministerijoje jau nuo trečiadienio esanti klaipėdietė mokytoja Lilija Bručkienė.

Lilija Bručkienė

ŠMM Kolegijų salėje įsikūrę mokytojai anksčiau prie salės, koridoriuje, buvo įsikūrę „virtuvę“ – ant stalo dėdavo maistą, puodelius, virdavosi arbatą. Dabar šis stalas perneštas į salės vidų – už salės durų nebėra jokių mokytojų daiktų.

Pasidomėjus, kodėl mokytojai nusprendė perkelti stalą, šie DELFI patikino, kad tiesiog nenori trukdyti ministerijoms darbuotojams dirbti ir laisvai praeiti koridoriais.

Kolegijų salėje, kurioje mokytojai jau praleido beveik savaitę, jau pakabinta ir vėliava su Vyčiu, o langus puošia iš balto popieriaus iškarpytos snaigės.

Iš koridoriaus buvo išneštos sofos. Mokytojai teigia, kad tai buvo padaryta penktadienio mitingo metu. Buvo išjungtas ir internetas, televizija, kiek vėliau internetas buvo grąžintas.

Streikas Švietimo ministerijoje

Mokytojai įvedė naujas taisykles

Lygiai po savaitės ministerijoje budintys mokytojai nusprendė įvesti naujas taisykles - su žurnalistais bendraus tik atstovai ir tik sutartu metu.

Su DELFI bendravusi mokytoja teigė, kad buvo paviešinti kai kurie asmeniniai mokytojų pokalbiai, todėl ir buvo nuspręsta su žurnalistais bendrauti tik iš anksto suplanuotų spaudos konferencijų metu. Tiesa, su žurnalistais nuo šiol bendraus ne visi mokytojai, o tik keli atstovai.

Streikas Švietimo ministerijoje

Jau savaitę ŠMM budintys mokytojai anksčiau į Kolegijų salę įsileisdavo ir žurnalistus, kurie kartu su mokytojais galėdavo būti nuo pat ankstyvo ryto, iki pat vėlyvo vakaro. Kai kurių portalų žurnalistai salėje praleisdavo daugiau nei po dvylika valandų per parą.

Streikuoja mokytojai iš visos Lietuvos

Nuo trečiadienio vidurdienio ministerijoje budi pradinių klasių mokytoja Veronika Naumovaitė. Vilnietė nusiteikusi ryžtingai: „Būsiu iki galo“.

Veronika Naumovaitė

Vilniaus Martyno Mažvydo gimnazijoje dirbanti mokytoja teigė, kad mokiniai jos pasiilgo, tačiau mokymosi procesas vyksta. „Yra pavaduojanti mokytoja“, – tikino V. Naumovaitė ir pridūrė, kad tikrai nebijo prarasti savo darbo vietos.

V. Naumovaitė feisbuke intensyviai dalijasi naujienomis iš ministerijoje įkurto „štabo“, o jei vyksta kas nors svarbaus – transliuoja tiesiogines „Facebook“ transliacijas.

Darbo vietų nebijo prarasti ir Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos mokytojos. Ministerijoje antradienio popietę jų buvo net keturios: trys – pradinių klasių mokytojos ir viena muzikos mokytoja.

Daiva Kurcevičienė (kairėje)

Mokytojos nepanoro įvardyti savo pavardžių pridurdamos, kad „mus greičiausiai suregistruos, taip bus lengviau paskui atsekti“. Pedagogės tvirtino, kad jau pavargo nuo komentarų dalijimo, tačiau pridūrė, kad streikuoja ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo kolegų, kurie negali streikuoti, taip pat ir dėl Lietuvos ateities.

Ugdymo procesas Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijoje buvo sustabdytas savaitei, vėliau pradinukai jau buvo sugrąžinti į procesą, tačiau vyresnieji nesimoko iki šiol.

„Mes vis keičiamės“, – tvirtino mokytoja, norėdama įrodyti, kad streikuojančių mokytojų būrys ministerijoje yra iš visos Lietuvos ir nuolat kinta. Tiksliau – galėjo kisti iki antradienio popietės, kai buvo pranešta, kad į ministeriją bus galima patekti tik gavus leidimą.

Vilniaus licėjaus mokytoja teigė, kad pirmadienį streikavo net 36 mokytojai, antradienį streikuoja 26 o kiek streikuojančių bus rytoj – nežinia.

„Gal rytoj vėl bus daugiau, nes vis prisijungs, atsijungs. Streikas juk neterminuotas“, – teigė kūno kultūros mokytoja. Vilniaus licėjuje vyksta dalinis ugdymo procesas.

Anglų kalbos mokytojas Aivaras Dočkus iš Elektrėnų prisijungė ne tik prie ministerijoje streikuojančių mokytojų, jis dalyvavo ir penktadienį vykusiame mitinge, po kurio į ministeriją grįžę mokytojai rado užrakintas duris.

Mokytojas pamokų nebeveda nuo lapkričio 20 dienos. „Geriau dirbti, nes tokiomis situacijomis jautiesi pusiau bedarbis, pusiau kare. Nėra malonu kovoti už elementarias savo teises, kurios Lietuvoje, pasirodo, turi būti iškovojamos“, – kalbėjo mokytojas A. Dočkus.

Mokytojas teigė, kad prie atlyginimo prisiduria vesdamas anglų kalbos kursus, tad tuščiomis kišenėmis po streiko neturėtų likti, nors streiko metu ir kursų veda mažiau.

Mokytojas nusiteikęs ryžtingai. „Aš visiems sakau: badaukite savaitę, badaukite dvi, darykite viską, bet už kitą laiką dirbdami ateityje gausite padoresnį atlyginimą. Bent jau šešis eurus, o ne penkis“, – tvirtino mokytojas.

Ministerijoje vis dar budi ir Vilniaus „Žemynos“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja Jurgita Kiškienė. Ši progimnazija buvo pirmoji, kurioje lapkričio 12 dieną buvo paskelbtas streikas.

Jurgita Kiškienė

Jau daugiau nei savaitę ministerijoje budi ir klaipėdietė mokytoja Lilija Bručkienė iš Klaipėdos Vydūno gimnazijos. Mokytoja dažnai bendrauja su žiniasklaida, daug faktų apie streiką dalijasi ir „Facebook“ paskyroje.

Mokytoja neslepia – būti ministerijoje nėra lengva. „Būna labai įtemptų akimirkų, būna nervingų, būna liūdnų, būna, kad atrodo, kad daugiau nebegaliu. Bet būna ir linksma, būna paradoksalių akimirkų, nes šiaip pirmą kartą gyvenime ministeriją užimame“, – nusijuokė L. Bručkienė.

Mokytoja įsitikinusi – jei ne šis „šturmas“, derybos nebūtų pradėtos. „Niekas nebūtų pradėta, jei nebūtų sulėkę žurnalistai ir jei nebūtų sukeltas ažiotažas visuomenėje“, – bendraudama su DELFI tikino mokytoja.

O ar buvo tokių akimirkų, kai akyse kaupėsi ašaros? „Mes visas derybas stebėjome tiesiogiai, transliacijoje, neatsitraukdami. Kai matome, kad sąmoningai bandoma išvengti klausimų, apie kuriuos reikia susitarti. Kai matome, kad vienos profsąjungos lyderis sąmoningai klampina, veliasi į detales ir nereikalingus ginčus, kad būtų kuo toliau nukeliama į vakarą tie svarbūs klausimai, tada būna labai pikta, tada norisi įsiveržti ir užimti derybų kabinetą. Matome, kad sąmoningai trukdomas darbo procesas jau viduje, tada ir įtampa kyla, ir audringai reaguojame“, – pasakojo pedagogė.

Kas teisus?

Antradienį, gruodžio 4-ąją, apie 15 valandą ministerijoje streikuojančius mokytojus aplankė kitų profesinių sąjungų atstovai bei pateikė sutartį, kuria buvo tikimasi nutraukti mokytojų streiką bei budėjimą ministerijoje. Buvo skelbiama, kad į susitikimą buvo kviestas ir streikuojančios profesinės sąjungos pirmininkas, o šis esą neatėjo, tačiau mokytojai teigė visai ką kitą.

„Elektroninis laiškas Navickui (Lietuvis švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkui Andriui Navickui – DELFI) buvo išsiųstas 14 val. 59 min., o visi pasirašyti atėjo 15 val.“, – teigė jau savaitę ministerijoje esanti klaipėdietė mokytoja Lilija Bručkienė.

Ji įvardijo, kad tai ne pirmas kartas, kai kitų profesinių sąjungų atstovai siekia tęsti derybas būtent tuo metu, kai A. Navickas dalyvauja kokiose nors laidose. Šį kartą, antradienio popietę, A. Navickas taip pat buvo išvykęs į filmavimą.

Elektroninio laiško kopija
Foto: DELFI

L. Bručkienė teigė, kad laiškas A. Navickui buvo išsiųstas kone susitikimo metu, tačiau DELFI pateikia elektroninio laiško kopiją. Joje matyti, kad laiškas A. Navickui su kvietimu susitikti buvo išsiųstas antradienį 11 val. 19 min.

Laišką išsiuntė Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas.

Kas provokuoja?

Gruodžio 5-osios vakarą mokytojai pakvietė pokalbiui ekonomistus. Jau kelias dienas buvo žinoma, kad ministerija po 17 val. neįleis į ministeriją nei pašalinių asmenų, nei žurnalistų, tačiau ministerijoje esantys mokytojai būtent 17 val. susiorganizavo susitikimą.

Raimondas Kuodis ir Justas Mundeikis su A. Navicku susitiko už ministerijos durų, lauke.

Susitikimas su ekonomistais
Foto: DELFI

Ministerija nusprendė nebepriimti maisto siuntinių, vėliau persigalvojo

Kolegijų salėje, kurioje budi mokytojai, yra televizorius, tačiau televizija išjungta. Tiesa, ji buvo išjungta tik po kelių dienų, budėjimo ministerijoje pradžioje mokytojai dar sekdavo žinias.

Iš pradžių mokytojai galėjo pasinaudoti ir ministerijos internetu, tačiau jis netrukus buvo išjungtas.

Gruodžio 5-osios vakarą ministerijos apsaugos darbuotojai pranešė, kad nebeįleis ir maisto siuntinių. 16:30 val. mokytojams buvo pranešta, kad į ministeriją ne tik nebus įleidžiami atėję mokytojai, bet nebus leidžiama ir įsinešti maisto. Vienas mokytojas teigė, kad jam reikalingi vaistai.

Ministerijos duris saugantys apsaugos darbuotojai teigė, kad įleidžiami bus tik žurnalistai. Tiesa, jiems įėjus, apsaugos darbuotojai vėl užrakino duris.

Mokytojams perduotas maistas
Foto: DELFI

Įėję žurnalistai turi pateikti asmens tapatybę įrodančius dokumentus.

Po DELFI paskelbtos žinios apie tai, kad į ministeriją nebeleidžiama įnešti maisto ir vaistų, ministerijos atstovai sureagavo žaibiškai – jie pranešė, kad įvyko klaida ir nesusipratimas, esą maistą įnešti galima. Vis dėlto, DELFI lauke rado žmones, kurie jau nuo 16 val. bandė įeiti į ministeriją.

DELFI pranešus ministerijai, kad lauke laukia asmenys su maistu, ministerijos atstovai vis dėlto leido maistą įnešti vidun.

Tapinas organizuoja masinę protesto akciją

Trečiadienį, praėjus lygiai savaitei po ministerijos apgultimi pasibaigusio Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdžio, Andrius Tapinas sukvietė įvairių profesinių sąjungų atstovų susirinkimą, kuriame buvo nuspręsta burti visuomenę į masinę protesto akciją „Paskutinis skambutis“.

Sekmadienį, 14 valandą, numatomos eitynės ir protesto mitingas prie Vyriausybės.

„14 valandą gyva žmonių grandine susikabinsime rankomis nuo Seimo iki Švietimo ir mokslo ministerijos, pravingiuodami ir pro didžiąją dalį kitų ministerijų, o po to patrauksime prie Vyriausybės, kur bus išdėstyti trys esminiai, su profesinėmis sąjungomis suderinti, reikalavimai“, – teigiama renginio aprašyme feisbuke. Renginiu mažiau nei per parą susidomėjo beveik 15 tūkstančių žmonių.

Andrius Tapinas

Protesto akcijos organizatorių reikalavimai:

Stabdyti gruodžio 11 dieną numatytą valstybės biudžeto priėmimą, atsižvelgus į ekspertų rekomendacijas perskirstyti ir atrasti lėšų mokytojų atlyginimams pakelti;

Sudėlioti aiškias datas, kaip bus vykdomos derybos su mokytojų profesinėmis sąjungomis;

Stabdyti buldozeriu priimtą mokesčių „reformą“, kuri profesinių sąjungų nuomone yra žalinga Lietuvos viešajam sektoriui.

„Sekmadienis yra ta diena, kai šalia mokytojo ir už mokytoją stos ugniagesys, medikas, policininkas, kultūros darbuotojas, mokslininkas ir kiekvienas iš mūsų“, – teigia organizatoriai.

Grybauskaitė žada pataisas

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį pažadėjo teikti Seimui įstatymų pataisas, kurios sumažintų galimybes manipuliuoti etatiniu pedagogų apmokėjimu.

„Prezidentė skubos tvarka teikia Seimui įstatymų pataisas, kurios supaprastins švietimo reformos įgyvendinimą ir sumažins galimybes manipuliuoti etatiniu darbo apmokėjimu“, – BNS žurnalistams sakė prezidentės patarėja Rūta Kačkutė.

Šalies vadovė ketvirtadienį susitiko su profsąjungų atstovais, Švietimo ir mokslo ministerijos kancleriu Tomu Daukantu, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku Eugenijumi Jovaiša, švietimo ekspertais.

Ministerijoje bus iki Kalėdų?

Patys mokytojai žiniasklaidai teigia, kad ministerijoje budės tiek, kiek reikės.

Mokytojai ministerijoje: