Antradienį ministras padės gėlių prie Motinos ir sūnaus širdies kapo seniausiose Vilniaus Rasų kapinėse ir susipažins su kapinių restauravimo darbų eiga. Vėliau Pacų rūmuose Lenkijos Respublikos ambasados ir Lenkijos instituto Vilniuje teikimu, vicepremjeras, kultūros ir nacionalinio paveldo ministras prof. P. Glinskis įteiks apdovanojimus asmenims už nuopelnus plėtojant lenkų ir lietuvių kultūrinį bendradarbiavimą ir tautos atminties vietų Lietuvoje apsaugą.

„Nusipelnęs kultūrai Gloria Artis“ bronzos medaliu bus apdovanoti Šv. Kristupo festivalio meno direktorė Jurgita Murauskienė - už aktyvią lenkų muzikos sklaidą viename iš svarbiausių Lietuvos muzikos festivalių. Jos pastangomis jau surengta per 30 muzikos projektų, kuriuose, be kitų, dalyvavo Aga Zaryan, Wlodzimierzas Nahorny, Maciej Fortuna, Wlodekas Pawlikas, Royal String Quartet, Motion Trio.

Taip pat fotografijos festivalio „Kaunas Photo” direktorius Mindaugas Kavaliauskas - už lenkų fotografijos sklaidą Lietuvoje. Vadovaujant Kavaliauskui, Kauno fotografijos festivalyje jau daugiau nei 10 metų dalyvauja fotografai iš Lenkijos. Dvejus metus (2009 ir 2017 m. ) festivalis buvo skirtas lenkų fotografijos ir fotografų sklaidai, o Lenkija buvo festivalio garbės viešnia.

Apdovanojimas „Nusipelnęs lenkų kultūrai“ skirtas leidyklos „Apostrofa“ direktorei Giedrė Kadžiulytei - už lenkų literatūros sklaidą Lietuvoje. Jos iniciatyva lietuvių kalba išleistos kelio dešimtys lenkų autorių knygos. 2011 m. G. Kadžiulytė buvo jubiliejinių Česlovo Milošo metų minėjimo Lietuvoje komisijos narė.

Šis apdovanojimas suteikiamas Vilniaus dailės akademijos leidyklos redaktorei, vaikų kūrybos studijos „Tu gali sukurti knygą“ ir „Knygų šalis“ vadovei Sigutei Chlebinskaitei už lenkų literatūros ir iliustracijų vaikams sklaidą Lietuvoje. Ne vienerius metus jos iniciatyva ir pastangomis Vilniaus knygų mugėje savo veiklą pristatė knygų vaikams leidėjai iš Lenkijos: „Muchomor“, „Ezop“, „Dwie Siostry“, „Wytwórnia“, „Hokus Pokus“, „Warstwy“ ir kt.

Apdovanojama ir Wojciecho Weisso muziejaus fondo valdybos pirmininkė Zofia Weiss Nowina Konopka - už aktyvią veiklą revitalizuojant buvusią grafų Tiškevičių Užutrakio rezidenciją. Z. Weiss Nowina bendradarbiauja su Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija nuo 2008 m. Ji - daugelio rūmuose pagal projektą Užutrakis veikusių parodų kuratorė.

Bus pagerbta buvusi Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė - už lenkų ir lietuvių bendradarbiavimą „kultūros“ paveldo apsaugos srityje. 2015 metais jos iniciatyva pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos kultūros paveldo departamento ir Lenkijos nacionalinio paveldo instituto. Svarbus jos indėlis atnaujinant Palangos kurhauzą, Užutrakio Tiškevičių rezidenciją, Rasų kapines, Oginskių koplyčią-mauzoliejų Šv. Petro ir Povilo kapinėse Vilniuje, taip pat restauruojant žydų paveldo vietas buvusioje Abiejų Tautų Respublikoje. Aktyviai tarpininkavo Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijai gaunant leidimus ir organizuojant Vilniaus šventovių restauravimo darbus.

Apdovanojimas bus įteiktas humanitarinių mokslų daktarei, istorikei Lilianai Narkowicz - už indėlį populiarinant Vilniaus krašto kultūros paveldo istoriją. L,Narkowicz - daugelio knygų, tarp jų - apie Užutrakio, Vokės, Lentvario istoriją, taip pat per 500 straipsnių autorė; Šalčininkų rajono viešosios bibliotekos vyr. bibliografei, kraštotyrininkei Krystynai Mariai SBawiDskai - už indėlį į Rūdininkų girios tautinės atminties vietų apsaugą, žinių apie Lenkijos istoriją sklaidą, indėlį sudarant Tautinės atminties vietų Lietuvoje katalogą.

Apdovanojimas „Nusipelnęs lenkų kultūrai“ bus įteiktas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nariui, Naujųjų Švenčionių lenkų kultūros namų direktoriaus pavaduotojui Waclawui Wilkojciui - už indėlį į Švenčionių rajono tautinės atminties vietų apsaugą, žinių apie Lenkijos istoriją sklaidą, indėlį į lenkų kultūros sklaidą.

Lenkijos Respublikos vicepremjeras, Kultūros ir nacionalinio paveldo ministras prof. P. Glinskis taip pat įteiks Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministro kiekvienais metais skiriamą apdovanojimą už nuopelnus kultūros paveldo apsaugai užsienyje Visuomeninio Senųjų Rasų kapinių priežiūros komiteto garbės pirmininkei Alicijai Klimaszewskai.

18 val. Valdovų rūmuose Lenkijos vicepremjeras kartu su Lietuvos premjeru dalyvaus parodos „Lietuva, Tėvyne mano... Adomas Mickevičius ir jo poema „Ponas Tadas“ atidaryme. Prieš atidarymą Valdovų Rūmų bibliotekoje planuojamas premjero S. Skvernelio ir vicepremjero P. Glinskio susitikimas.

Trečiadienį Lenkijos ministras susipažins su restauravimo darbais Šv. Dvasios bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, Pranciškonų bažnyčioje, atliekamais Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos lėšomis.

Vėliau padės gėlių prie žydų ir lenkų paminklų Panerių memoriale bei susipažins su naujai atidaryta ekspozicija.