„Nors tokios įmonės daro didžiulę įtaką finansų rinkai, stambiems ir smulkiems ūkio subjektams bei vartotojams, iki šiol nėra aiškios tvarkos, kaip jos privalo veikti. Priėmus mūsų teikiamą įstatymo projektą būtų galima užtikrinti vartotojų pasitikėjimą skolų išieškojimo įmonių vykdoma veikla ir apsaugoti juos nuo nesąžiningų ar klaidinančių tokių įmonių veiksmų“, - sako Seimo LSDD frakcijos seniūnas.

Lietuvoje registruota 150 tokią veiklą vykdančių įmonių, iš jų aktyvios 98.

„Šioje srityje dirba apie 1000 žmonių, nors veikla iki šiol nėra reglamentuota: nėra priežiūros mechanizmo, tad pasitaiko nesąžiningų veiksmų, neužtikrinta ir tokių įmonių skaidri tarpusavio konkurencija. Mes siūlome apginti vartotojų ir verslo subjektų interesus. Pritarus projektui, būtų galima paprasčiau spręsti socialines problemas, kurios kyla skolininkams“, - sako parlamentaras A. Palionis.

Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyriaus atlikto tyrimo, kuriame apžvelgiama, kaip teisiškai reguliuojama ikiteisminį skolų išieškojimą atliekančių bendrovių veikla kitose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, duomenimis Latvijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Vokietijoje yra atskirai reglamentuojama skolų išieškojimo įmonių veikla, šią veiklą prižiūrint atitinkamai paskirtai priežiūros institucijai.

„Skolų išieškojimo veiklą vykdančių įmonių veiklos reglamentavimas Lietuvoje yra būtinas. Tokia praktika sėkmingai vykdoma kai kuriose ES valstybėse. Remiantis Vokietijos pavyzdžiu, kompetentinga institucija prižiūri, kaip skolų išieškojimo įmonės laikosi įstatymo reikalavimų, ji gali laikinai ar iš dalies sustabdyti leidimą teikti paslaugą, jei šiurkščiai ir pakartotinai nesilaikoma nustatytų reikalavimų. Įstatymu įteisintume priežiūros instituciją. Privalome ginti vartotojų interesus, vykdant jų asmens duomenų apsaugą, skatinant skolų išieškojimo veiklą vykdančių įmonių veiklos skaidrumą“, - sako R. Šalaševičiūtė.