Į šią aukščiausiojo vykdomosios valdžios lygmens atstovų komisiją numatoma kviesti Prezidento kanceliarijos bei Seimo atstovus. Komisijai pirmininkaus premjeras, pavaduotojai - teisingumo ministras ir STT vadovai.

Komisija koordinuos valstybės institucijų veiklą kovos su korupcija srityje ir teiks Vyriausybei pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo, kitų veiksmų, siekiant užtikrinti veiksmingą korupcijos prevenciją bei korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimą.

„Manau, kad tik koordinuoti ir ryžtingi veiksmai, kryptingas bendras darbas su kitomis institucijomis gali užkirsti kelius korupcijai. Esu tikras, kad ši vyriausybinė komisija nebus „popierinė“, o veiks efektyviai ir rezultatyviai“, sako premjeras.

Taip pat komisija svarstys kovos su korupcija klausimus ir teiks Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl antikorupcinės veiklos prioritetinių krypčių ir teisinio reguliavimo tobulinimo. Jai patikėta vertinti ir analizuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos rezultatus korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse, teikti joms pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.

Vyriausybės komisijoje kovai su korupcija koordinuoti taip pat dirbs premjero patarėjas, vidaus reikalų, finansų, ūkio, aplinkos, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo ministrai, Vyriausybės kancleris, STT direktorius, generalinis prokuroras, VSD direktorius, VTEK pirmininkas, Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius, savivaldybių asociacijos atstovas, „Transparency international“ Lietuvos skyriaus atstovas.