Imtis tokių veiksmų Tarybos narius paskatino jau ilgą laiką besitęsiantys savivaldybės valdžios veiksmai, keliantys įtarimų, kad siekiama palankaus rezultato tam tikriems ūkio subjektams.

Ne vienas Tarybos narys, siekdamas išsiaiškinti tokių keistų miesto valdžios veiksmų priežastis, ne kartą bandė gauti informaciją iš savivaldybės administracijos. Daugeliu atvejų administracijos direktorius tokios informacijos teikimą blokavo, dažnai nurodydamas formalias atsisakymo priežastis. Visi viešojo administravimo veiksmai yra vieši ir Tarybos nariai turi teisę susipažinti su visais susijusiais dokumentais. Vengimas teikti informaciją sustiprino įtarimus, kad nuo Tarybos ir miestiečių siekiama nuslėpti galimai neteisėtus ir miestui žalingus sprendimus.

Pasak teikimą pasirašiusių tarybos narių akivaizdus iš tokių veiksmų buvo savivaldybės administracijos parengtas sprendimas dėl Šiaulių arenos koncesijos sutarties pakeitimo. Tarybos nariams ir miestiečiams buvo teigiama, kad savivaldybės administracija pasiekė naudingą susitarimą su viešąja įstaiga „Pramogų sala“. Pristatydamas sprendimo projektą dėl Koncesijos sutarties pakeitimo tarybos posėdyje, administracijos direktorius teigė, kad miestas dėl to gavo daugiau nei 200 tūkstančių eurų naudos. Taip suklaidinti Tarybos nariai balsavo už pristatytą sprendimo projektą.

Po to viešojoje erdvėje kilusios diskusijos ir paviešinta informacija parodė, kad Tarybai buvo pateikta klaidinga informacija. Be to, buvo nuslėpta, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog vykdant Koncesijos sutartį savivaldybei buvo padaryta beveik 600 tūkstančių eurų žala. Akivaizdu, kad žinodami šias aplinkybes, Tarybos nariai už administracijos direktoriaus teiktą sprendimo projektą nebūtų balsavę. Įtarimų sukėlė ir tai, kad šiam sprendimo projektui, ekonomiškai naudingam „Pramogų salai“, nebuvo atliktas privalomas antikorupcinis vertinimas. Po to atlikta dokumentų analizė leido padaryti išvadą, kad šio sprendimo „prastūmimą“ taryboje bendrai organizavo meras A. Visockas, vicemeras D. Griškevičius ir administracijos direktorius A. Bartulis.