Atrankoje taip pat dalyvavo buvęs Vyriausybės vicekancleris bei švietimo ir mokslo viceministras, šiuo metu Metrologijos skyriaus vadovo pareigas nacionaliniame Fizinių ir technologijos mokslų centre einantis Rimantas Vaitkus, taip pat buvęs ilgametis policijos pareigūnas, šiuo metu vidaus reikalų ministro patarėju dirbantis ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje dėstantis Alvydas Šakočius.

L. Tauginienė dabar yra Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto mokslo darbuotoja, Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos centro vadovė.

Konkursas atrinkti naują akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių šiais metais skelbtas tris kartus. Kovo mėnesį paskelbus konkursą ir komisijai neatrinkus nė vieno kandidato iš penkių, konkursas iš naujo paskelbtas gegužės 30 dieną.

Jame taip pat dalyvavo penki kandidatai, iš jų du komisija teikė svarstyti Lietuvos mokslo tarybai, tačiau nė vienas kandidatas nebuvo atrinktas, todėl rugsėjį paskelbta nauja atranka, jai pateikti penkių kandidatų dokumentai.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir inicijuojantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų.

Jame taip pat dalyvavo penki kandidatai, iš jų du komisija teikė svarstyti Lietuvos mokslo tarybai. Tarybai neatrinkus nė vieno kandidato, rugsėjo mėnesį paskelbtas naujas atrankos konkursas, jam pateikti penkių kandidatų dokumentai.

Lietuvos mokslo tarybos teikimu kontrolierių penkerių metų kadencijai skiria Seimas. Tas pats asmuo kontrolieriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Dirbdamas kontrolieriumi jis negalės eiti jokių kitų pareigų.

Mokslo taryba L. Tauginienės kandidatūrą svarstys kitą pirmadienį, lapkričio 26 dieną.