Svečias pažymėjo, kad pabėgėliai - globali problema, didžiulis iššūkis visoms pasaulio valstybėms. Pabėgėlių problemų sprendimas reikalauja valstybių solidarumo. JTVPK atstovas pabrėžė svarbų Lietuvos vaidmenį sprendžiant pabėgėlių problemas Europos Sąjungos (ES) lygiu. Lietuvos atvirumas ir noras bendradarbiauti yra teigiamai vertinamas, o šalies dalyvavimas pabėgėlių perkėlimo į ES programoje ir prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimas demonstruoja Lietuvos geranoriškumą ir pasiryžimą spręsti pasaulines problemas. Kaip išskirtinį Lietuvos pranašumą JTVPK atstovas įvertino tai, kad Lietuvoje prieglobsčio prašytojų klausimas nėra politizuojamas, o visos problemos sprendžiamos per žmogaus teisių prizmę.

ŽTK narys Stasys Jovaiša pabrėžė ekonominių migrantų ir prieglobsčio prašytojų atskyrimo svarbą. Didžiulis imigrantų antplūdis sukelia įvairias socialines problemas, dėl ko susiformuoja neigiamas visuomenės požiūris ir į prieglobsčio prašytojus.

JTVPK atstovas paragino daugiau dėmesio skirti ir asmenų be pilietybės klausimams. Pilietybės neturėjimas - pasaulinis reiškinys. JTVPK skaičiavimais, pasaulyje yra mažiausiai dešimt milijonų asmenų be pilietybės, Lietuvoje tokių asmenų yra palyginti mažai - apie 3 tūkst., tačiau svarbu užtikrinti, kad šie asmenys nepatirtų papildomų sunkumų ir galėtų naudotis žmogaus teisių apsauga.

ŽTK pirmininko pavaduotojas Leonardas Talmontas pažymėjo, kad komitetas aktyviai dirba spręsdamas įvairias su prieglobsčio prašytojais susijusias problemas ir pasidžiaugė nuolatiniu komiteto ir JTVPK atstovybės Lietuvoje bendradarbiavimu, kuri aktyviai prisideda ir dalyvauja tobulinant Lietuvos teisės aktus prieglobsčio srityje. Šio klausimo sprendimas yra kompleksinis ir reikalauja įvairių suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo.

JTVPK biuras yra Jungtinių Tautų organizacija, siekianti koordinuoti tarptautines pastangas apsaugoti viso pasaulio pabėgėlius ir spręsti jų problemas, užtikrinant pabėgėlių teises ir gerovę bei padedant pabėgėliams saugiai įsikurti kitose šalyse ar grįžti į gimtąją šalį.