Kaip ketvirtadienį pranešė ministerija, remdamasi bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų atlyginimų analize, vidutinis mokytojų atlyginimas šiemet siekia 934 eurus neatskaičius mokesčių, atlyginimai augo 70 proc. mokytojų.

„Šuo etapu svarbu subalansuoti mokytojų krūvius. Dabar atidžiai stebime situaciją Lietuvos mokyklose, yra sudaryta etatinio koordinavimo darbo grupė, kuri analizuoja visus gaunamus duomenis bei formuluoja pasiūlymus, kaip galima visą šią sistemą tobulinti“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Ministerijos duomenimis, Kauno ir Vilniaus mokytojams atlyginimai padidėjo 16 proc., Klaipėdos – 11 proc., Šiaulių – 9 proc., Panevėžio – 5 proc.

Didžiausi mokytojų atlyginimų kilimo šuoliai fiksuojami Širvintų rajone – 31 proc., Rietavo savivaldybėje – 25 proc., Kalvarijos savivaldybėje – 24 proc., Jurbarko, Prienų rajonuose – 22 proc., Vilniaus rajone – 21 proc.

Ši analizė paremta rugsėjo mėnesio atlyginimų duomenis. Kadangi didelė dalis savivaldybių lėšas perskirstė jau po pirmojo atlyginimo išmokėjimo, ministerija teigia, kad ateinančiais mėnesiais situacija turėtų gerėti. Ketinama atlyginimų pokyčius analizuoti ir likusiais šių metų mėnesiais.

Nuo kitų metų rugsėjo, antruoju etatinio apmokėjimo įvedimo etapu, planuojama skirti papildomų lėšų papildomoms mokytojų darbo valandos apmokėti.

Iki šiol tik 5 proc. mokytojų turėjo 36 val. per savaitę darbo krūvį, 30 proc. mokytojų dirbo mažesniu nei pusės etato (18 val.) krūviu. Buvo mokama tik už pamokas, pasirengimą joms ir mokinių darbų taisymą.

Vertinant mokyklų pateiktus šio rugsėjo mokytojų krūvius (iki šiol pateikta apie 16,3 tūkst. mokytojų krūvių), 75 proc. bendrojo ugdymo mokytojų turima etato dalis išaugo. Bendrai vedamų pamokų dalis etate sumažėjo 14 procentiniais punktais (nuo 70 iki 56 proc.). Remdamasi šiais duomenimis ministerija daro išvadą, kad didelei daliai mokytojų sumažėjo kontaktinių valandų skaičius, bet padidėjo bendras, o kartu ir gaunamas atlygis.

Dabar miesto mokyklose mokytojai vidutiniškai dirba 0,8 etato, kaimo mokyklose – 0,7 etato.

Šiais mokslo metais 27 proc. mokytojų iki 30 metų dirba pilnu krūviu. 2016 metais pilnu krūviu dirbo tik 2 proc. jaunų mokytojų, 2017 metais – 7 proc.

Ką tik pradėjusių dirbti pedagogų iki 30 metų amžiaus vidutinis atlyginimas šiemet yra 836 eurų, palyginti su pernai jis padidėjo 166 eurais. 31–40 metų amžiaus grupėje vidutinis atlyginimas šiemet yra 931 euras, palyginti su pernai jis padidėjo 129 eurais. Kitose amžiaus grupėse fiksuojamas padidėjimas nuo 57 iki 107 eurų.

Pasak ministerijos, galimybė jauniems mokytojams sudaryti adekvatų darbo krūvį atsirado įvedus naują pradedančiojo mokytojo etatą. Tikimasi, kad gerėjančios darbo sąlygos ir augantis atlyginimas į mokyklas padės pritraukti daugiau jaunų mokytojų.

Įvedus etatinį mokytojų darbo apmokėjimo modelį, nuo rugsėjo mokytojų atlyginimų fondas pasipildė 17,4 mln. eurų.

Galutinai įvesti etatinį modelį planuojama 2019 metų rugsėjį. Iš viso iki 2020 metų mokytojų algoms valstybė numačiusi skirti 95 mln. eurų. Tai leis mokytojų atlyginimus vidutiniškai padidinti 20 proc.

Vidutinis mokytojų atlyginimas 2016 metais buvo 783 eurai, 2017 metais – 822 eurai, 2018 metais – 934 eurai.

Seimas birželį patvirtino etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelį, jis etapais įvedamas nuo rugsėjo.

Pamokinį mokytojų apmokėjimą pakeitė valandinis apmokėjimas – mokytojo etatą sudaro 1512 valandų per metus. Mokytojo darbo laikas skirstomas į tris dalis: kontaktinės valandos, t. y. pamokos, pasirengimas joms bei darbas bendruomenei.

Protestuodama dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) skelbia lapkričio 12 dieną pradėsianti neterminuotą streiką.

LŠDPS reikalauja įdiegti etatinį modelį, kuriame vienam etatui sudaryti būtų ne daugiu kaip 18 kontaktinių valandų. Taip pat – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus didinti 20 proc. bei mažinti vaikų skaičių klasėse.