Pirmi žodžiai: ką jūs darėte?

Kaip DELFI pasakoja 23 metų kaunietė, kvailos adrenalino paieškos gyvenimą namuose pavertė tikru pragaru. Būdama 13 metų ji su drauge naktį nusprendė išsikvieti dvasią. Martyna (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – DELFI) pamena, kad tą naktį jos šeimos bute nakvojo ne tik jos draugė, bet ir draugės mama.

„Ji pasakojo mums istorijų apie restoraną Airijoje, kuriame vaidenosi. Ji ten dirbo, pasidalino istorijomis. Draugės mama net nežinojo, kad kvietėme dvasias“, – tą vakarą pamena Martyna.

„Nežinau, kiek tai buvo spiritizmo seansas. Nusibraižėme lentą, užsidegėme žvakių. Tai buvo pati pradžia, bet aš išsigandau, užpūčiau žvakes ir pasakiau, kad baigiame šitas visas nesąmones“, – tikina Martyna.

Abi draugės miegojo Martynos kambaryje, jame ir vyko seansas. Ant pripučiamo čiužinio, pamena mergina, miegojo ir šiurpias istorijas pasakojusi draugės mama.

„Su tokiomis mintimis, istorijomis apie vaiduoklius, nuėjome miegoti. Ryte draugės mamos pirmi žodžiai buvo: panos, ką jūs naktį darėte? Mes sakėme, kad nieko, klausėme, kas nutiko. Draugės mama iš po pagalvės išsitraukė A4 formato rėmelį su nuotrauka. Ji pasakė, kad mes jį į ją naktį metėme“, – tikina mergina.

Esą viskas nuo to ir prasidėjo. „Kartojosi tie patys dalykai: rėmelis vis krisdavo. Jį visą laiką laikiau prie gėlės, atremtą į vazoną. Tačiau labai dažnai jį rasdavau viduryje kambario.

Vėliau pradėjo kristi ir sunkesni daiktai. Pamenu, sėdėjau viduryje kambario, stalas nuo manęs buvo gal dviejų metrų atstumu. Ant jo – vazoje tulpės. Vaza su gėlėmis nukrito tiesiai man prie kojų. Nebuvo, kad ji tiesiog nukrito. Vaza skrido per kambarį“, – prisiminimus nupasakoja pašnekovė.

Neva mergina apsimetė, kad nieko keisto neįvyko, ir vazą pastatė atgal į vietą. Tačiau, tvirtina ji, tokie maži dalykai vis kartodavosi ir kėlė vis daugiau baimės.

Gimtadienis įsiminė visam gyvenimui

Martyna tikina, kad jos 15 gimtadienį dar iki šiol atsimena draugai, o viena dalyvė namo grįžo ašarų pilnomis akimis. „Visi tą vakarą linksmai šventėm, tačiau pradėjo darytis keisti dalykai, pavyzdžiui, iš elektros rozečių išsitraukdavo kištukai, nustodavo groti muzika. Vaza net pakilo į orą ir nusileido ant aukščiau buvusio paviršiaus“, – pamena pašnekovė.

Po metų esą pradėjo ne tik kristi daiktai, bet ir atsirado beldimai. Juos esą girdėjo ne tik mergina, bet ir jos tėvai. Tačiau, pastebi Martyna, visi nepaaiškinami dalykai vykdavo tik jos kambaryje, kuriame ir buvo rengtas spiritizmo seansas.

„Tėtis yra miegojęs mano kambaryje, kai manęs nebuvo. Jis irgi matė daiktų kritimus, girdėjo beldimus. Naktį net buvo išėjęs į lauką, nes manė, kad į langus beldžiasi vaikinai, kurie norėjo mane pasikviesti“, – tvirtina Martyna. Anot jos, visi apsilankę jos bute tikindavo, kad jaučia blogą energiją.

Užmigdavo tik paryčiais

Nors esą beldimai ir daiktų skraidymai įvarydavo baimės, tai tik juokai, palyginus su jos baisiausiu išgyvenimu. „Man buvo 16 metų. Buvo naktis, miegojau savo lovoje. Pabudau, nes maniau, kad pas mane į lovą atėjo mano šuo. Ji mėgo taip daryti. Atsigulė ant pagalvės, pajutau jo kvėpavimą, pamaniau – apsikabinsiu.

Apsikabinau, o ten nieko nebuvo. Užsidegiau šviesą, o jokio šuns mano kambaryje nėra. Ji miegojo tėvų kambaryje. Supratau, kad kažkas taip stipriai man kvėpavo į veidą, kad aš nuo to pabudau“, – tikina Martyna.

Merginos išgyvenimai esą pasibaigė jai išsikėlus gyventi į kitą butą. Tačiau šį gyvenimo periodą ji atmins dar ilgai. „Aš gyvenau panikoje, bijojau būti viena. Miegodavau tik, kai pradėdavo švisti. Visą naktį laikydavau įjungtą šviesą. Nežinau, kuo man tai padėjo, bet man buvo drąsiau“, – savo paskutinius gyvenimo metus tame bute apibūdina Martyna.

Kunigas egzorcistas: gali įvykti blogiausia

Anot Kauno arkivyskupijos egzorcisto, LSMU Kauno klinikų kapeliono kunigo Vytenio Vaškelio, Biblija ir Bažnyčios mokymas smerkia ir draudžia visokias spiritizmo atmainas. „Per spiritizmo seansą pasigirstantys įvairūs atsakymai gali būti ne tik kokie nors triukai ar įsikalbėjimai, bet ir keisti, paranormalūs reiškiniai, turintys sąsajų su tamsybių pasaulio jėgomis.

Per tokį spiritizmo seansą gali įvykti blogiausia – pasireikšti tiesioginis piktųjų dvasių puolimas. Dalyvaujantys asmenys rizikuoja susirgti neurozėmis, patirti kitų psichikos sutrikimų ar net būti demonų apsėsti“, – teigia kunigas egzorcistas.

Pasiteiravus, ar tam, kad įvyktų spiritizmo seansas, reikia atlikti kažkokius veiksmus, ar kaip Martynos atveju, užtenka tik turėti intenciją, uždegti žvakę, kunigas V. Vaškelis teigia, kad viskas prasideda net nuo blogo ketinimo. „Pavyzdžiui, eiti į nuošalią patalpą ir mėginti kviesti dvasias (čia žvakės ir kiti dalykai – tik tam tikri priedai).

Būna, kad tik uždegus žvakę prie žmogaus pristoja tamsybių dvasios, nes pakanka, kad asmuo turėjo intenciją kviesti dvasias ir dėl to iš karto pradėjo nemaloniai jaustis, nes suvokė, kad kažkas pas jį atėjo ir prie jo prikibo, net jam nespėjus atlikti jokio kvietimo veiksmo...“, – pasakoja egzorcistas.

Matė savo akimis

Kunigas perspėja – kas sąmoningai kiša pirštus į ugnį – tikrai juos nusidegins. „Pamenu, kai į mane kreipėsi vaikai ir dvi paauglės (gal jau prieš 8-10 metų), kurie vieno namo rūsyje su uždegtomis žvakėmis kvietė dvasias. Jie pasakojo, kad kai tik pradėjo prašyti, kad jos ateitų, staiga į visas puses pradėjo judėti žvakių liepsnelės; juos apėmė išgąstis, nerimas, o dvi vyresnės mergaitės sakė, kad net ant kai kurių jų kūno dalių atsirado raudonos dėmės, panašios į išbėrimus...

Mačiau jų persigandusius veidus ir pasiūliau drauge eiti į bažnyčią pasimelsti, kad galėtų sugrįžti ramybė. Ir iš tikrųjų po bendros maldos ir pasimeldus už kiekvieną asmeniškai, vaikams palengvėjo... Jie gailėjosi dėl bandymo kviesti dvasias ir pasiryžo daugiau niekada taip nebesielgti“, – nutikimą nupasakoja V. Vaškelis.

Jei kas nors dalyvavo spiritizmo seanse, sako kunigas egzorcistas, pirmiausia turėtų pasiryžti niekados daugiau neiti į jokį panašų užsiėmimą.

„Be abejo, derėtų priimti Susitaikymo sakramento malones, tai yra atlikti nuoširdžią išpažintį, nes ji – stipriausias egzorcizmas. Kai po išpažinties vis tiek žmogus dar esti prislėgtas, jis gali, pavyzdžiui, susirasti maldos užtarėjų grupelę, kuri už jį pasimelstų dėl pilno išlaisvinimo, o sunkesniais atvejais jam rekomenduotų kreiptis pas kunigą egzorcistą, kad iš specialaus apeigyno būtų pritaikytos išlaisvinimo maldos“, – pataria kunigas.

Pasiteiravus, ar Vėlinių periodu tikrai suaktyvėja dvasios, kunigas egzorcistas atsako, kad taip. „Vėlinės – mūsų brangių mirusiųjų prisiminimo diena, kai tikime, kad Dievas priima mūsų maldas už sielas, kurios esti visiškai nutyrinamos skaistykloje ir iš jos keliauja į Dievo amžinuosius namus – dangų.

Taigi mūsų mirusiųjų artimųjų sielos amžinybėje iš tiesų tampa savaip aktyvios, nes iš skaistyklos patekusios į tikrąją savo Tėviškę dar karščiau meldžiasi ir už mus – savo geradarius“, – sako kunigas V. Vaškelis.

Neva apsilanko tik neramios sielos

Tačiau neigiamai apie spiritizmo seansus pasisako ne tik bažnyčia, bet ir būrėjos. DELFI kalbinta būrėja Viktorija (vardas ir pavardė redakcijai žinomi – DELFI) mano, kad spiritizmo metu apsilanko tik negeros dvasios. „Nebūtinai demonai, bet tai dvasios, kurios žemėje neranda vietos“, – tikina būrėja.

Anot jos, esą neverta kviestis dvasių, nes jos nepalieka žmonių ramybėje. „Tada žmonėms tenka eiti pas kunigus egzorcistus. Dvasios juk nesutvarkys žmogaus gyvenimo, jei padės, tai tik tam kartui“, – apie dvasių pinkles pasakoja pašnekovė.

Būrėjos įsitikinimu, Taro kortos nėra tas pats, kas dvasių kvietimas. „Tai piešiniai, pritaikyti įvairiems gyvenimo klausimams. Tai popierius, o ne dvasia. Žmogus pats traukia, o kortos duoda tik patarimą, ten nėra jokių dvasių“, – tvirtina Viktorija.

Būrėja pasakoja, kad ir be spiritizmo yra kitų būdų kaip kviesti dvasias, tačiau ir jų ji esą nerekomenduoja. „Tai jau būtų juodoji magija. O spiritizmo seanso metu dvasių iškvietimą lemia žmogaus energetinis stiprumas“, – mano moteris,

Esą magija skirstomi į 4 kategorijas. „Baltoji (visų sistemų, autorių kortos, vaškas, būrimas iš delno, veido bruožų, būrimas iš kavos ir t.t.). Pilkoji susijusi su skaičiais, raudonoji su krauju, lėlėmis. Spiritizmo seansą būtų galima priskirti šiai sričiai.

O paskutinė ir blogiausia yra juodoji magija. Ji vadinama dar satanizmu, tai yra juodosios mišios. Tie žmonės sudaro paktą, priklauso sektai. Juodoji magija yra aprašyta knygose nuo senų senovės“, – pasakoja būrėja.

Esą pasitelkus juodąją magiją galima net žmogų į kapus nuvaryti, todėl būrėja įspėja tokiais dalykai neužsiimti.