Šeštadienį Prezidentūros Baltojoje salėje V.Adamkus grupei asmenų įteikė Vyčio Kryžiaus, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinus bei medalius, Dariaus ir Girėno medalius, Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius.

Kreipdamasis į apdovanotuosius, prezidentas pažymėjo, kad kiekvienas iš jų, savo indėliu prisideda prie Lietuvos laisvės įprasminimo, Lietuvos valstybės ir tautos stiprinimo. "Todėl svarbi ir reikšminga, verta padėkos ir pagarbos yra kiekviena mūsų bendrą gerovę kurianti veikla", - pastebėjo V.Adamkus.

Už nuopelnus Lietuvai Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordiną prezidentas įteikė Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui, 5-ojo laipsnio ordiną - Vilnius apygardos prokuratūros prokurorui Justui Lauciui ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro komisarui Algirdui Matoniui.

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas skirtas buvusiam ilgamečiui JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos pirmininkui Jonui Kavaliūnui bei Lenkijos ir JAV Laisvės fondo prezidentui, Lietuvos siekio tapti NATO nare aktyviam rėmėjui Jerzy Kozminskiui.

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinais apdovanota 12, 5-ojo laipsnio - 26 asmenys, tarp kurių - profesorė Viktorija Daujotytė, aktorius Vladas Bagdonas, lietuvių liaudies kultūros puoselėtoja, dainininkė Veronika Povilionienė.

22 asmenims prezidentas įteikė Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medalius, 3 - Dariaus ir Girėno medalius.

Aštuoniems asmenims, tarp kurių buvo ir moksleivė iš Tauragės Monika Jonikaitė, V.Adamkus įteikė Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius

Dėkodamas žūvančiųjų gelbėtojams už tai, kad kritiškomis aplinkybėmis gelbėjo žmogaus gyvybę, V.Adamkus pažymėjo, jog svarbu nepamiršti gelbėti žmogų ne tik iš ugnies ar vandens, bet ir iš nepasitikėjimo savimi, šalia esančiais.

"Todėl savo kasdiene veikla turime stiprinti viltį, stiprinti žmonių dvasinius ryšius, stiprinti pasitikėjimą savo ir savo bendruomenės jėgomis", - sakė šalies vadovas.

Vidurdienį Valstybės atkūrimo dienos proga priešais Prezidentūrą esančioje Simono Daukanto aikštėje pakeltos trijų Baltijos valstybių vėliavos.

Iškilmingoje vėliavų pakėlimo ceremonijoje dalyvavo šalies Prezidentas Valdas Adamkus ir Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas. Pagarbą aukščiausiems valstybės vadovams atidavė Garbės kuopos sargyba.

Kaimynių Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybės simboliai - vėliavos supleveno skambant himnams, Vilniuje susirinkusių užsienio šalių ambasadorių bei minios apsuptyje.