Pasak jo, yra kur kas tinkamesnių priemonių įgyvendinti tai, ko, gindama užmojį keisti Seimo statuto nuostatas, sako sieksianti A. Širinskienė. Kartu MRU profesorius pabrėžė, kad kai kurie išsakyti argumentai tiesiog rodo lakią politikės fantaziją.

Ketvirtadienį vykusio posėdžio metu „valstietė“ pateikė pataisų projektą, numatantį, kad teisės akto ekspertinis vertinimas būtų įmanomas tik tada, jei tam pritartų posėdyje dalyvaujančių parlamentarų dauguma.

Opozicija šiam sprendimui labai priešinosi, teigdama, kad tai yra tiesiog jos galimybių dalyvauti sprendimų priėmimo procese apribojimas ir realus pasikėsinimas į demokratines vertybes. Kartu politikai pažymėjo, kad „valstiečiai“, siekdami apriboti ekspertinio vertinimo galimybę, atitolsta nuo duotų pažadų įstatymų leidyboje pasitelkti profesionalumą ir mokslininkų įžvalgas.

Tuo tarpu A. Širinskienė atmetė opozicijos būgštavimus ir tvirtino, kad pataisomis nėra kėsinamasi į opozicijos teises. Anot jos, siekiama tiesiog užkirsti kelią teisės aktų priėmimo vilkinimui ir ištaisyti neteisybę, kai mažesnė Seimo narių grupė gali įgyti didesnių galių nei visas Seimas. Galiausiai A. Širinskienė pabrėžė, kad taip profesionaliai dar nedirbo nė vienas Seimas.

Valstietė užsiminė, kad galbūt esama situacija, kai ekspertinio vertinimo gali paprašyti penktadalis Seimo narių, prieštarauja Konstitucijai.

„Man netgi konstitucinės teisės prasme kyla toks klausimas, ar gali būti tokia teisinė situacija, kai Seimo narių grupė - penktadalis Seimo narių - įgyja didesnes teises negu Seimas in corpore. Tai aš tikrai neatmetu galimybės ateityje tą normą patikrinti“, - ketvirtadienį Seime sakė politikė.

Konstitucijos eksperto nuomone, toks A. Širinskienės samprotavimas reikalauja tiesiog lakios fantazijos.

„Mažuma nieko neprimeta, mažuma tiesiog prašo papildomos informacijos konkrečiu klausimu. Seimo dauguma pati turi būti suinteresuota, kad ekspertinių vertinimų būtų kuo daugiau, nes ekspertinis vertinimas reikalingas ne mažumai, ne opozicijai. Ekspertinis vertinimas reikalingas visam Seimui, kad jis turėtų kvalifikuotų žmonių, ekspertų išvadas vienu ar kitu klausimu, jis reikalingas tam, kad Seimo nariai gautų papildomos informacijos, žinių, kokių teisinių pasekmių gali sukelti konkretus reguliavimas. Tai yra parama Seimui priimant įstatymus - tam, kad nebūtų pažeista Konstitucija, nebūtų pažeisti kiti įstatymai. Aš manau, kad čia tiesiog lygioje vietoje klumpama už akmens ir visiškai suprantu opozicijos susirūpinimą, nes siekis iš jų atimti ekspertinį vertinimą susiaurina demokratiją“, - aiškino Konstitucijos ekspertas.

„Tad teigti, kad ekspertinis vertinimas prieštarauja Konstitucijai - tiesiog reikia turėti labai lakią fantaziją“, - pabrėžė MRU profesorius.

Jis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad siekiant A. Širinskienės deklaruotų tikslų spartinti įstatymų leidybos procesą, užtektų nustatyti ekspertinio vertinimo laiko apribojimus, neleisiančius vilkinti įstatymų priėmimo.

„Bet atimti opozicijos teisę prašyti ekspertinio vertinimo - tai yra Seimo aklas pasitikėjimas vien savo jėgomis. Seimo narių pasitikėjimas savo kvalifikacija kartais būna per didelis. Juk Seimo nariai dažnai neturi tos kvalifikacijos, kurios reikia norint priimti tinkamą įstatymą“, - kalbėjo V. Sinkevičius.

ELTA primena, kad ketvirtadienį teiktam A. Širinskienės pasiūlymui po pateikimo buvo pritarta. Už siūlymą balsavo 52 Seimo nariai, prieš - 37, susilaikė - 6.

Šiuo metu Statutas numato, kad 1/5 Seimo narių turi teisę kreiptis dėl ekspertinio vertinimo atlikimo, ir ekspertinė išvada yra teisės aktą lydintis dokumentas, pristatomas svarstymų komitetuose ir Seimo posėdyje metu.