„Sistemoje pasikeitė nemažai asmenų. Liko dirbti tik tie, kurie buvo kažkokiu būdu arba nepastebėti, arba dar nesusitepę“, – teigia DELFI redakcijoje viešėjusi Kauno tardymo izoliatoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkė R. Kazėnienė. Apie padėtį kalėjimų sistemoje, korupciją ir nepotizmą ji prabilo prieš pusantrų metų.

R. Kazėnienę kalbinęs žurnalistas Arnas Mazėtis paklausė, apie kokius vis dar nepastebėtus asmenis ji kalba. „Kaip bebūtų gaila, žmonių, suinteresuotų, kad niekas nesikeistų, tikriausiai yra kiekvienoje įkalinimo įstaigoje. Nepotizmas buvo labai nesvetimas šitai sistemai. Tų žmonių yra visur“, – kalbėjo R. Kazėnienė ir įvardijo, kad Kauno tardymo izoliatoriuje dirba su verslo atstovais susiję asmenys, taip pat ir buvusių vadovų šeimų nariai.

R. Kazėnienė savo viešą prabilimą vadina pilietine pareiga. „Labai džiaugiuosi, kad atsirado žmonių, kurie mane palaikė ir leido tuos visus pusantrų metų dar dirbti ir manęs nesunaikinti, kaip buvo žadėta“, – teigė R. Kazėnienė.

Derybos su R. Kazėnienė dėl interviu vyko kurį laiką, moteris teigė, kad jai patariama mažiau bendrauti su žiniasklaida. Pasidomėjus, kas ir kodėl ją riboja, R. Kazėnienė teigė, kad tai prasidėjo po jos ir kitų jos kolegų iš kitų įkalinimo įstaigų dalyvavimo televizijos laidoje.

„Sulaukėme labai prieštaringų atgarsių, labai didelio nepasitenkinimo iš Kalėjimų departamento pusės dėl to, kad mes kaip laisvi žmonės, kaip piliečiai neturėjome teisės dalyvauti ten savo valia, turėjome informuoti ir derinti visa tai su mus koordinuojančia ir kontroliuojančia institucija, – teigė R. Kazėnienė ir patvirtino, kad spaudimą darė aukščiausia vadovybė. – Man asmeniškai ne. Galbūt aš esu per daug viešas asmuo, drąsiai reiškiantis savo nuomonę, tai asmeniškai aš neturėjau tokio spaudimo. Mano kolegė iš kitos įkalinimo įstaigos, kuri dalyvavo toje laidoje, net turėjo tarnybinį patikrinimą, tik nežinau, ar vis dar tęsiasi, dėl dalyvavimo laidoje.“

Ji teigia, kad tai – žodžio laisvės suvaržymas. „Iš esmės aš ne darbo metu galiu bendrauti su kuo noriu, apie ką noriu galiu reikšti savo pilietinę nuomonę“ – teigė R. Kazėnienė, tačiau šių žingsnių nevadina noru užčiaupti, tai ji įvardija veikiau kaip baimę, kad bus paviešinta dar daugiau neigiamų dalykų.

Rasa Kazėnienė

R. Kazėnienė DELFI redakcijoje kalbėjo ir apie šiuo metu Kauno izoliatoriuje dirbančią kolegę, kuri, jos teigimu, trukdo dirbti ir siekia ją pašalinti iš užimamų pareigų. „Tai nėra paslaptis, personalo skyriaus viršininkė kvestionuoja direktoriaus sprendimus, jaučiu perdėtą stebėseną savo atžvilgiu“, – apie Kauno izoliatoriaus Personalo skyriaus viršininkę Ingridą Koktienę kalbėjo R. Kazėnienė.

A. Mazėtis pasidomėjo, ar R. Kazėnienė dėl šių veiksmų kreipėsi į Kalėjimų departamentą, Teisingumo ministrą ar panašiai. „Teisingumo ministro rankos ir įgaliojimai tiesiogiai paveikti pasibaigia ties Kalėjimų departamentu. Kalėjimų departamento vadovas tuo metu, kai aš buvau ministro laikinai paskirta Kauno tardymo izoliatoriaus vadove tik dviem mėnesiams, tam, kad sulaukčiau nuolatinio vadovo... Na, jis... Aš likau jo nesupratus – pasakysiu nuoširdžiai, – teigė R. Kazėnienė. – Aš sakiau, kad man blogai, aš turiu interesų konfliktą, mane personalo viršininkė padavusi į teismą, jos vyras toliau maitina kalinamuosius ir yra daug problemų, kurių aš negaliu, turiu nusišalinti, emociškai yra labai sunku. Jis man pasiūlė išeiti astotogų.“

R. Kazėnienė svarstė, kad gal tai tiesiog tokia Kalėjimų departamento vadovo pozicija. „Gal jo tokia pozicija, kad žmonės, kurie dirba sąžiningai ir siekia skaidrumo, turėtų netrukdyti tiems, kurie dirba kaip ir dirbo“, – kalbėjo R. Kazėnienė.

Ji įvardijo, kad pasiūlymą išeiti atostogų jai pateikė Kalėjimų departamento vadovas Robertas Krikštaponis.

R. Kazėnienė taip pat įvardijo, kad nesijaučia saugi ir dėl to, kad vis dar jaučia grasinimų per savo aplinkos žmones. „Sulaukiu pranešimų, kad su manimi vieni ar kiti asmenys susidoros“, – įvardijo R. Kazėnienė.

Ji taip pat parodė ir jos vyrui adresuotą laišką, kuriame buvo atsiųstas kalendorius, kurio puslapiuose – gaidžių nuotraukos. „Tai yra gaidžių nuotraukos ir daugiau nieko, – versdama kalendoriaus lapus kalbėjo R. Kazėnienė. – Žinant, kas įkalinimo įstaigose vadinama gaidžiais, tai nėra labai malonu.“

Laiške buvo įdėtas lapas su užrašu „Ko ko!“

„Man tai neatrodo labai nereikšminga“, – tvirtino R. Kazėnienė.

Robertas Krikštaponis: įvyko nesusišnekėjimas

Kalėjimų departamento vadovas Robertas Krikštaponis DELFI teigė, kad yra kalbėjęs su R. Kazėniene apie susidariusią situaciją, tačiau neigia siūlęs jai paatostogauti.

„Mes su Kazėniene kalbėjome telefonu darbiniais klausimais, bet apie jokias atostogas telefonu nebuvo kalbėta. Esu susitikęs ne kartą su ja, kai ji tik buvo paskirta (laikinąja Kauno tardymo izoliatoriaus viršininke – DELFI) jos darbo metu, buvome ir su ministru kartu nuvažiavę į Kauno tardymo izoliatorių, kai ji vadovavo. Tų susitikimų buvo ne vienas, – teigė R. Krikštaponis. – Pokalbio metu buvo kalbėta apie jos kolegę, Personalo skyriaus vadovę (Ingridą Koktienę – DELFI), kuri tuo metu atostogavo. Kalbėjome, kaip Rasa jaučiasi.“

R. Krikštaponis teigia, kad klausė R. Kazėnienės, kaip ji jaučiasi tuo metu, kai I. Koktienė atostogavo, o susidariusią situaciją vadina tiesiog nesusišnekėjimu.

Robertas Krikštaponis
Foto: DELFI / Mantas Jokubauskas

„Manau, kad nesusišnekėjimas. Rasa buvo emocionaliai nusiteikusi. Žmogiškai suprantu, kad sudėtinga, įvairūs sprendimai reikalingi. Ji buvo padrąsinta, kad jaustųsi užtikrintai. Palaikymas iš Kalėjimų departamento yra“, – tvirtino Kalėjimų departamento vadovas R. Krikštaponis.

R. Kazėnienė taip pat teigia, kad po dalyvavimo televizijos laidoje viena jos kolegė sulaukė net tarnybinio palaikymo, o kiti kolegos pajuto žodžio laisvės ribojimus. „Demokratinėje valstybėje kiekvienas pilietis gali išreikšti savo nuomonę taip, kaip jis mato teisingai. Mes nedraudžiame, tegul žmonės kalba, tačiau pareigūnai informaciją turi teikti tikslią, teisingą ir teisėtą. Ji turi būti išsakyta jų kompetencijos ribose. Žmogus gali kalbėti apie savo darbą, savo išgyvenimus, tačiau neturėtų vertinti to, kas nėra jo kompetencijos ribose“, – tvirtino R. Krikštaponis ir pabrėžė, kad pareigūno žodžiai visuomenėje skamba kaip faktai, todėl pareigūnai neturėtų kalbėti to, apie ką „tiesiog yra kažkur girdėjęs“.

R. Kazėnienė taip pat abejojo ir Kalėjimų departamento sprendimu toliau Kauno tardymo izoliatoriuje leisti dirbti I. Koktienei. „Visi darbuotojai yra brangūs. Svarbu tai, kad darbuotojas nepažeidinėtų įstatymų, dirbtų sąžiningai ir jeigu yra pažeidimų, mes į juos reaguojame. Nesusipratimų ir nesusikalbėjimų tarp darbuotojų yra ir daugiau. Mes ieškome sprendimų. Kartais mums pavyksta, bet kartais, kaip ir šiuo atveju, nepavyksta rasti“, – tvirtino R. Krikštaponis