„Sunkiausiu Lietuvai metu tarnybą SKAT žmonės pasirinko vedini patriotizmo. Dauguma jų aukojo viską, net šeimas, savo kuklias santaupas ar sveikatą - jie buvo pasiryžę ginti Tėvynę bet kokia kaina ir neprašydami jokio atlygio. Kiekvienas jų, stodamas prieš nepalyginamai geriau ginkluotą agresorių, labai aiškiai suvokė grėsmę. Todėl šie žmonės nusipelno deramo valstybės dėmesio, ir jų indėlis į šalies nepriklausomybės įtvirtinimą turi būti deramai įvertintas“, - teigė L. Kasčiūnas.

A. Ažubalio nuomone, SKAT vaidino svarbų vaidmenį ginant Lietuvos nepriklausomybę. „Nuo oficialaus SKAT įkūrimo 1991 m. sausio 17 d. iki sovietinės armijos išvedimo iš Lietuvos 1993 m. rugsėjo 1 d. - praktiškai visą šį laikotarpį - kariai savanoriai tiesiogiai vykdė tarnybos užduotis, susijusias su svarbių objektų apsauga, sovietinės armijos kontrole. Negalime to neįvertinti, dėl ko dabar galiojanti tvarka, kai minėtas laikotarpis neįsiskaičiuojamas į socialinio draudimo stažą, privalo būti pakeista“, - komentavo A. Ažubalis.

Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba buvo nenuolatinė tarnyba, savanoriai buvo rengiami pagal programas per kasmetinius dvidešimties parų trukmės mokymus. Nenuolatinės tarnybos metu karys savanoris kario statusą (bendrąjį) įgyja tik tam laikotarpiui, kurio metu jis pagal tarnybos ar karinių mokymų įsakymą atvyksta į tarnybos vietą tiesiogiai vykdyti jam pavestos tarnybos užduoties, dalyvauti pratybose ir mokymuose.

Kitu laikotarpiu, t. y. visą tarnybos SKAT laiką, karys turėjo kario savanorio statusą. Pas kitus darbdavius dirbantiems kariams savanoriams jų atsitraukimo nuo pagrindinio darbo metu Krašto apsaugos ministerija mokėjo kompensaciją, kuri buvo tokio pat dydžio, kaip ir vidutinis šių asmenų gautas darbo užmokestis. Socialinio draudimo įmokos tuo laikotarpiu nebuvo mokamos, tad ir tie laikotarpiai nėra įskaičiuojami į pensijų socialinio draudimo stažą.

„Tuo tarpu teikiamos pataisos į asmens stažą leis įskaityti faktinį tarnybos SKAT laikotarpį, t. y. kada savanoris tiesiogiai vykdydavo jam pavestas tarnybos užduotis, dalyvaudavo pratybose ir mokymuose. Taip būtų papildomai įvertintas pirmųjų krašto apsaugos savanorių indėlis į Lietuvos krašto apsaugos sistemos stiprinimą“, - sako Seimo nariai L. Kasčiūnas ir A. Ažubalis.