Per susitikimą ypatingą dėmesį ketinama skirti įvertinimui, kokią pažangą padarė šalys didindamos gynybos finansavimą, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Briuselyje NATO gynybos ministrai susitiks ES vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini (Federika Mogerini), Suomijos ir Švedijos gynybos ministrais. Su jais bus diskutuojama dėl glaudesnio NATO ir ES bendradarbiavimo kovojant su hibridinėmis grėsmėmis, terorizmu ir kibernetinėmis atakomis, taip pat gerinant karinių pajėgų judėjimo Europoje sąlygas.

Numatytas atskiras NATO gynybos ministrų susitikimas su Gruzijos gynybos ministru.

Aljanso šalių gynybos ministrų susitikimai paprastai vyksta tris kartus per metus.