Dvylikos Lietuvos karių grupė, sudaryta Karinių jūrų pajėgų pagrindu kartu su kariais iš Karo policijos, Karo medicinos tarnybos ir Specialiųjų operacijų pajėgų, į operacijos rajoną išvyks rugsėjo 10 dieną.

Pagrindinės šios grupės karių užduotys - Viduržemio jūroje prie Libijos krantų identifikuoti laivus, sukeliančius įtarimą dėl nelegalaus ginklų ar migrantų gabenimo, rengti apklausą, apžiūrą ir įtartinų priemonių bei jų plaukiojimo priemonių sulaikymą.

Operacijos metu Lietuvos kariuomenės Laivų apžiūros grupė bus dislokuota Vokietijos karinio jūrų laivyno fregatoje „Augsburg“, iš kurios kariai ir vykdys numatytas užduotis jūroje.

Planuojama, kad kariai į Lietuvą grįš kitų metų vasario mėnesį.

Europos Sąjungos Taryba 2015 m. gegužę nusprendė pradėti ES karinę operaciją „Sophia“ (angl. EUNAVFOR MED operation „Sophia“), kuria siekiama suardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis Viduržemio jūros regiono Pietų centrinėje dalyje verslo modelį.

Operacijoje dalyvaujančios pajėgos ne tik vykdo pagrindinę operacijos užduotį, tačiau taip pat rengia Libijos pakrančių apsaugos ir karinio jūrų laivyno pajėgas, prisideda įgyvendinant Jungtinių Tautų ginklų embargą atviroje jūroje prie Libijos krantų, stebi ir renka informaciją siekiant įgyvendinti JT rezoliucijas dėl nelegalaus naftos eksporto iš Libijos užkardymo, keičiasi informacija dėl nelegalaus žmonių gabenimo su valstybių vidaus teisėsaugos institucijomis, FRONTEX ir EUROPOL.

Šioje ES operacijoje dalyvauja 26 ES šalys, kurios skiria karinius laivus, orlaivius ir kitus karinius pajėgumus operacijos užduotims atlikti. Šiuo metu operacijoje dalyvauja penki laivai ir šeši orlaiviai, operacijai vadovauja kontradmirolas Enrico Credendino (Italija).

Lietuva ES operacijoje „Sophia“ dalyvauja nuo 2015 metų. Be Lietuvos kariuomenės Laivų apžiūros grupės karių, šiuo metu du Lietuvos karininkai tarnybą vykdo Italijos karinio laivyno laive „San Marco“ dislokuotoje Pajėgų vadavietėje, dar vienas karininkas tarnauja operacijos „Sophia” vadavietėje Romoje (Italija).

Dvi Lietuvos kariuomenės Laivų apžiūros grupės operacijoje dalyvavo 2017 metais.