Komisija nusprendė, kad V. Grigaravičius kovo mėnesį savivaldybės tarnybiniu lengvuoju automobiliu pavėžėtas į Likiškėlių kaimą Alytaus rajone taip pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti ir tarnybiniu automobiliu naudojosi ne tarnybinei veiklai.

Tokiais veiksmais meras pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, pranešė VTEK.

Komisija nenustatė, kad yra pakankamai duomenų, kurie įrodytų nuolatinį ir sistemingą tarnybinio automobilio naudojimo ne tarnybos reikmėms faktą, todėl tyrimą dėl šių aplinkybių nutraukė.

VTEK siūlo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui nustatyti privalomą tarnybinių automobilių kelionės lapų pildymo tvarką bei juose fiksuoti išvykimo ir atvykimo laiką bei detalų kelionės maršrutą, ir užtikrinti, kad visi Alytaus miesto savivaldybės administracijai priklausantys tarnybiniai automobiliai būtų tinkamai pažymėti.