– Jūs esate dalyvavęs rengiant šio popiežiaus vizitą JAV, esate buvęs grupėje, kuri organizavo Jono Pauliaus II vizitą į Lietuvą. Tikriausiai galite atsakyti, ar gali taip atsitikti, kad tai, kas dabar numatyta popiežiaus programoje, gali pasikeisti? Šioje studijoje žiemą esate pasakojęs, kad Amerikoje, kai teko susitikti su popiežiumi Pranciškumi, jis jūsų klausinėjo apie Kryžių kalną. Taip išeitų, kad tai jį dominanti vieta, bet programoje Kryžių kalno nėra.

– Pagrindinė programa jau yra sudaryta ir ji, ko gero, nesikeis, bet manyčiau, kad popiežius gali išvysti Kryžių kalną ir iš aukštai, nes keliaus į Latviją. Tokių galimybių yra, bet nemanyčiau, kad programa keisis drastiškai. Smulkių pakeitimų popiežius mėgsta padaryti: ar susitikti su kokiu žmogumi netikėtai, ar sustoti vienoje ar kitoje vietoje, atkreipti dėmesį, prieiti.

Popiežius Vilniuje bus dvi dienas ir tris naktis, daugelis žmonių galės sekti jį tomis gatvėmis, kur jis važiuos ir susitikti netgi spontaniškai. Prisimenu iš popiežiaus kelionės į JAV, kai viename iš tokių spontaniškų susitikimų prie Apaštalinės nunciatūros buvo pakviesta grupė lietuvių. Tai buvo mūsų šeštadieninės mokyklos mokiniai ir jie ne tik pasisveikino su popiežiumi, bet ir pasidarė pirmąjį „selfį“ jo kelionės Amerikoje metu.

– Papasakokite, kaip keliauja popiežius.

– Popiežius paprastai atskrenda į kiekvieną šalį naudodamasis Italijos kompanija, bet išskrenda iš šalies su vietine kompanija, jei tokia yra. Įdomu pažymėti, kad pats popiežiaus lėktuvas, kai jis pakyla iš Romos oro uosto, turi specialų vardą – „Shepherd one“, t.y. „Ganytojas Nr. 1“. Radarai ir žmonės, kurie turi programėles, gali stebėti popiežiaus skrydį su specialia indikacija, kad čia yra „Ganytojas Nr. 1“.

Su šituo popiežiumi šiek tiek pasikeitė pati sistema, nes anksčiau atvykę popiežiai naudodavosi valstybės duodamu automobiliu. Šis popiežius nori važinėti po šalį paprasta mašina. Amerikoje visi labai nustebo, kai iš didelio lėktuvo popiežius paprasčiausiai sėdo į mažą „Fiat“ automobilį ir Vašingtono, Niujorko ir Filadelfijos gatvėmis važinėjo paprasta „Fiat“ mašina.

Mons. Rolandas Makrickas
Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

Visiems padarė didelį įspūdį, nes paprastai valstybių vadovų mašinos yra labai didelės, įspūdingos, o popiežius naudoja paprasčiausią mažą automobilį, pažymėtą SCV1 numeriu. Numeris reiškia „Stato della Citta del Vaticano 1“. Tai reiškia, kad popiežius yra Vatikano valstybės pirmasis asmuo. Tą numerį naudoja visose šalyse.

Reuters/Scanpix nuotr.

– Ar tiesa, kad popiežius skrisdamas virš valstybių siunčia telegramas tų valstybių vadovams?

– Taip, ši praktika yra. Visose kelionėse ir prieš tai buvę popiežiai, ir dabartinis popiežius tęsia tą tradiciją. Per kelionę į Korėją jis netgi pasiuntė telegramą Kinijai, Kinijos žmonėms, nors Šventasis Sostas neturi [su ja] diplomatinių santykių. Buvo smagu, kad ir Kinijos valdžia atsakė į tą sveikinimą padėkodama. Popiežius ir dabar skrisdamas oro erdve per tas valstybes, kurios yra tarp Italijos ir Lietuvos, pasveikins tų šalių žmones iš aukštai, o čia nusileis susitikti su Lietuvos žmonėmis.

– O kur popiežius paprastai gyvena? Ar tai būtinai turi būti nunciatūra, Vatikano atstovybės, ar jis gali būti apgyvendintas tiesiog viešbutyje?

– Paprastai popiežius apsistoja Vatikano atstovybėje, t.y. Apaštalinėje nunciatūroje, bet istorijoje yra atvejų, kai popiežius yra apsistojęs ir viešbutyje, ir netgi senelių namuose. Vienoje iš šalių, kur teko dirbti, Gruzijoje, Tbilisyje, popiežius gyveno ne nunciatūroje. Nunciatūroje buvo daug laiptų, o Jonas Paulius II jau buvo šiek tiek ligotas ir negalėjo jais lipti. Tuo metu ten buvo baigiama statyti senelių prieglauda, kuria paskui rūpinosi Motinos Teresės seserys. Vyskupija suspėjo laiku užbaigti statybas ir popiežius buvo pirmasis senelis, kuris gyveno tuose senelių namuose. O kai jis lankėsi Azerbaidžane, buvo apgyvendintas viešbutyje, nes toje šalyje nunciatūros nėra.

Popiežius Pranciškus
Foto: Sipa / Scanpix

– Kas keliauja su popiežiumi jo lėktuve?

– Popiežių lydi jo aplinkos žmonės – valstybės sekretoriato žmonės, pagrindiniai vadovai. Ta grupė (maždaug 20 žmonių) yra daugiau mažiau vienoda visose šalyse. Aišku, kai pasikeičia vadovai, būna nauji. Be to, popiežių visada lydi didelė grupė žurnalistų – tai sudaro didžiausią dalį popiežiaus svitos.

Šis popiežius įvedė vieną įdomų dalyką – į savo keliones jis paima vieną paprastą Vatikano darbuotoją. Tai gali būti gėlių sodintojas, šlavėjas – kiekviename vizite dalyvauja vienas žmogus, kuris praktiškai neturi nieko bendra, jis visiškas turistas, bet popiežius suteikia galimybę Vatikane dirbantiems žmonėms matyti iš arti jo apsilankymą šalyje.

Šiame vizite taip pat turėtų būti žmogus, apie kurį mes turbūt sužinosime iš spaudos, kas tas laimingas žmogus, kuris kaip loterijoje pateko į popiežiaus vizitą Lietuvoje.

Popiežius Pranciškus

– Ar popiežius duoda interviu?

– Duoda. Ne visose šalyse, bet kai yra susitariama, kai jie yra parengiami, popiežius duoda interviu. Ir jis visada atsako į klausimus prieš kelionę ir po kelionės pačiame lėktuve. Ta grupė, kuri keliauja su popiežiumi, yra 80–100 žmonių. Visi tie žmonės turi galimybę susitikti su popiežiumi, pasisveikinti ir paskui vyksta spaudos konferencija pačiame lėktuve.

– Ar turite savo namuose ką nors, kas mena popiežiaus vizitą, kurį jūs pats rengėte?

– Iš vizito JAV yra labai gražus prisiminimas. Popiežius per asmenines mišias nunciatūroje palaimino keramikinį Marijos atvaizdą, kurį saugau kaip brangiausią dovaną prisimindamas šį popiežių.

Buvo labai malonu, kad jis spontaniškai palaimino ir pasimeldė. Sakė, kad Lietuva – tai Marijos šalis.