Liepos 9-ąją Baltijos šalių oro erdvę saugantys NATO naikintuvai lydėjo 3 orlaivius „SU-30“, skridusius iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė, iš anksto pateikto skrydžio plano neturėjo.

Tą pačią dieną NATO naikintuvai atpažino orlaivį „TU-134“ ir du orlaivius „SU-27“. Orlaivis „TU-134“ skrido iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Jis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė, skrydžio planą turėjo. Orlaiviai „SU-27“ skrido iš Kaliningrado srities ir grįžo į Kaliningrado sritį. Jie skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė, skrydžio plano neturėjo.

Kitą dieną, liepos 10-ąją, NATO naikintuvai lydėjo du orlaivius „SU-35“. Šie orlaiviai lydėjo orlaivį „IL-22“, kuris skrido iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaiviai „SU-35“ skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė, skrydžio plano neturėjo. „IL-22“ skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė, skrydžio planą turėjo.

Liepos 11-ąją NATO naikintuvai lydėjo du orlaivius „SU-27“ ir du orlaivius „SU-35“. Orlaiviai „SU-27“ lydėjo orlaivį „IL-22“, skridusi iš Kaliningrado srities į žemyninę dalį. Orlaivis „IL-22“ skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė, skrydžio planą turėjo. Orlaiviai „SU-27“ skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė, skrydžio plano neturėjo. Du orlaiviai „Su-35“ pasitikto ir lydėjo orlaivį „IL-22“. Orlaiviai „SU-35“ skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė, skrydžio plano neturėjo.

Tą pačią dieną NATO naikintuvai lydėjo du orlaivius „SU-30SM“, skridusius iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su regioniniu skrydžių valdymo centru nepalaikė, skrydžio plano neturėjo.

Liepos 13-ąją NATO naikintuvų pilotai atpažino orlaivius „TU-134“ ir „AN-26“. Orlaivis „TU-134“ skrido iš Kaliningrado srities į Rusijos žemyninę dalį. Jis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė, skrydžio plano neturėjo. Orlaivis „AN-26“ skrido iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė, skrydžio planą turėjo.